KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
PODPORA PROJEKTU
Podpora projektu: Roche, Ipsen, Orion Diagnostica, OnkoMaják

FCB

Nová genetická databáze možná přispěje ke kvalitnějšímu výzkumu kolorektálního karcinomu

V databázi „CRCgene“ jsou shromažďovány všechny genetické asociační studie na téma kolorektálního karcinomu, což by mělo umožnit vědcům přesně interpretovat rizikové faktory pro toto onemocnění a naznačit směry, kudy by se mohl ubírat další výzkum rakoviny tlustého střeva a konečníku. Databázi společně vyvinuli britští a kanadští vědci; jejich článek na toto téma byl právě publikován v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.


Každoročně je na světě diagnostikováno přibližně 950 000 nových případů kolorektálního karcinomu (KRK). Riziko vzniku onemocnění se zvyšuje s narůstajícím věkem; protože se prodlužuje očekávaná délka života, roste také incidence kolorektálního karcinomu.

Nejen kvůli výše uvedeným faktorům, ale i kvůli rostoucím nákladům na zdravotní péči je diagnostika i následná léčba onemocnění poměrně nákladná.

Ačkoli incidenci kolorektálního karcinomu mohou ovlivňovat stravovací návyky a životní styl, do značné míry se na vzniku onemocnění podílejí i genetické faktory; proto je důležité určit, které genetické faktory nejsilněji ovlivňují incidenci KRK.

Za tímto účelem dr. Julian Little z Department of Epidemiology and Community Medicine při kanadské University of Ottawa společně se svými kolegy shromáždil údaje z dříve publikovaných studií a provedl důkladnou metaanalýzu, která vzala v úvahu všechny genetické asociační studie, jenž byly v této oblasti dosud publikovány.

Vědci odhalili 16 nezávislých genetických variant v 13 místech genomu, které s vysokou pravděpodobností přispívají ke vzniku KRK, a 23 dalších variant v 22 místech, u nichž je pravděpodobnost souvislosti se vznikem KRK nižší. Autoři databáze věří, že jejich dílo přispěje ke správné interpretaci dat z genetických asociačních studií a tím k celkovému zkvalitnění výzkumu v oblasti KRK.

Reference

  1. Theodoratou, E., Montazeri, Z., et al. (2012). Journal of the National Cancer Institute Systematic meta-analyses and field synopsis of genetic association studies in colorectal cancer DOI: 10.1093/jnci/djs369
  2. CRCgene – synopsis and overview of results

Klíčová slova: kolorektální karcinom, genetická databáze

26.9.2012 Tisková zpráva Journal of the National Cancer Institute (JNCI)


Zpět