KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
PODPORA PROJEKTU
Podpora projektu: Roche, Ipsen, Orion Diagnostica, OnkoMaják

FCB

Rodinná anamnéza CRC souvisí s vyšší šanci pacientů na přežití, zjistili britští vědci

Nová britská studie odhalila souvislost mezi rodinnou anamnézou kolorektálního karcinomu a vyšší šancí pacientů na přežití. Výsledky byly právě publikovány v odborném časopise British Journal of Cancer.


Vědci z University of Leeds ve spolupráci s britskou National Cancer Intelligence Network analyzovali genetické údaje od téměř 11 000 pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) a porovnali je s údaji o léčbě a přežití pacientů, které jsou shromažďovány v National Cancer Data Repository (NCDR).

Když se výzkumníci zaměřili na přežití těchto pacientů, zjistili, že 1700 pacientů (tzn. 16 %) s rodinnou anamnézou CRC mělo o 11 % nižší pravděpodobnost úmrtí na toto onemocnění do 5 let od diagnózy ve srovnání s pacienty, kteří CRC v rodinné anamnéze neměli.

Vědci se domnívají, že lepší prognóza pacientů s rodinnou anamnézou CRC může souviset s tím, že u těchto pacientů byly častěji diagnostikovány pravostranné nádory, které byly biologicky odlišné od jiných typů nádorů a proto byla pozorována lepší odpověď na léčbu.

Dr. Eva Morrisová, hlavní autorka studie, vysvětlila: „Naše studie odhalila souvislost mezi rodinnou anamnézou CRC a vyšší šancí na přežití. Ačkoli zatím nedokážeme přesně určit, proč tomu tak je, potvrdilo se, že můžeme efektivně využít data, která již delší dobu rutinně sbíráme, abychom mohli lépe porozumět kolorektálnímu karcinomu a jeho genetickým příčinám.“

„Údajů v databázích, jako je NCDR, stále přibývá a sbírané informace jsou čím dál detailnější. Tím se nám otevírá možnost pro využití těchto dat při vývoji efektivnějších metod cílené léčby pacientů s CRC, které budou založeny na jejich individuální genetické informaci,“ doplnila dr. Morrisová.

Dr. Julie Sharpová z britské organizace Cancer Research UK potvrdila: „Je to další střípek do mozaiky, která nám umožní porozumět tak komplikovanému onemocnění, jakým je kolorektální karcinom. Nyní bude potřeba zjistit, co je příčinou pozorovaného rozdílu v přežití. Studie tohoto typu, které dávají do souvislosti genetické údaje s detailními informacemi o pacientech, nám budoucnu možná usnadní vývoj personalizované léčby zhoubných nádorů.“

„Šance na přežití kolorektálního karcinomu je nejvyšší, je-li onemocnění diagnostikováno a léčeno v časném stadiu. Pokud někdo zpozoruje možné příznaky CRC (např. krev ve stolici či změna ve frekvenci vyprazdňování), které trvají déle než tři týdny, měl by tyto změny konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Svěřte se také svému praktickému lékaři, máte-li podezření, že se ve vaší rodině vyskytla rakovina tlustého střeva a konečníku,“ doporučila dr. Sharpová.

Reference

  1. Morris, E. J. A., Penegar, S., et al. (2013). A retrospective observational study of the relationship between family history and survival from colorectal cancer British Journal of Cancer DOI: 10.1038/bjc.2013.91

Klíčová slova: rakovina tlustého střeva a konečníku, rodinná anamnéza, přežití

20.3.2013 Tisková zpráva Cancer Research UK


Zpět