KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
PODPORA PROJEKTU
Podpora projektu: Roche, Ipsen, Orion Diagnostica, OnkoMaják

FCB

Prevence kolorektálního karcinomu − co je v praxi smysluplné?

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění a bohužel jednou z vedoucích příčin mortality spojené s onkologickým onemocněním. V řadě případů mohl být nádor odhalen dříve, tedy u zatím asymptomatických pacientů, a mnohdy ještě v kurabilním stadiu.


Několik randomizovaných kontrolovaných studií jasně poukázalo na nižší mortalitu u pacientů, kteří podstoupili screeningové vyšetření. Některé ze screeningových metod mohou odhalit prekancerózní polypy, jež mohou být efektivně odstraněny a tím dochází taktéž ke snížení incidence kolorektálního karcinomu.

Přehledový článek zveřejněný v New England Journal of Medicine [1] je zaměřen na možnosti screeningu u pacientů s průměrným rizikem rozvoje kolorektálního karcinomu a také na strategie zahájení a ukončení těchto programů.

Celý komentář na webu prolekare.cz

Reference

  1. Inadomi JM. Screening for Colorectal Neoplasia. New England Journal of Medicine 2017; 376(2): 149–156. doi: 10.1056/NEJMcp1512286.

 

9.6.2017 proLékaře.cz


Zpět