KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
PODPORA PROJEKTU
Podpora projektu: Roche, Ipsen, Orion Diagnostica, OnkoMaják

FCB

Konference PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností: Výzkum → Implementace → Kvalita → Bezpečnost → Přínos → Nákladová efektivita

Konference PREVON 2017 se konala dne 25. září 2017 v Praze a přinesla aktuální informace v oblasti časné diagnostiky onemocnění. Informace a sdělení jednotlivých zúčastněných odborníků jsou ve formě prezentace dostupné na http://prevon.uzis.cz/.


Konference se mimo jiné věnovala tématu screeningu kolorektálního karcinomu. Toto téma bylo představeno významnými odborníky, rozebrány byly slabé a silné stránky tohoto programu z pohledu aktuálních datových zdrojů. Nad aktuálním stavem a možnostmi zlepšení diskutovali přední odborníci, političtí zástupci i zástupci pacientů.

Konference měla za cíl vybudovat platformu pro kritickou diskuzi o možnostech preventivních programů a o reálných přínosech časného záchytu vážných onemocnění v ČR. Konference rovněž představila aktivity nově založeného Národního koordinačního centra prevence vážných onemocnění. Diskutovány byly stávající screeningové programy, jejich výsledky, silné i slabé stránky, a dále také návrhy na možné nové programy časného záchytu onemocnění. Šlo o témata zajímavá nejen pro lékaře a vědce, ale také pro pacienty a politickou reprezentaci. Jedním z cílů konference bylo moderovat výměnu zkušeností všech těchto skupin, které se na „běžných“ vědeckých konferencích příliš často v diskuzi nesetkávají Konference PREVON 2017 proběhla jako součást mezinárodní konference European Digestive Cancer Days (EDCD), která navázala na předchozí úspěšnou sérii konferencí European Colorectal Cancer Days.

Bližší informace naleznete na webových stránkách prevon.uzis.cz.

Ke stažení

 

PREVON 2017 – prevence vážných onemocnění

30.9.2017 Administrátor


Zpět