KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE
Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
PODPORA PROJEKTU
Podpora projektu: Roche, Ipsen, Orion Diagnostica, OnkoMaják

FCB

Kolorektální screening je v ČR opřen hlavně o praktické lékaře

Zdravotní pojišťovny rozeslaly od ledna 2014 do prosince 2016 přes 3,7 milionu pozvánek ke screeningovému vyšetření pro časný záchyt kolorektálního karcinomu. Počty vyšetřených pojištěnců nad 50 let stouply z 26 na 32 procent.


Mortalita na kolorektální karcinom klesá. I přes tyto pozitivní změny v ČR každoročně umírá 3500 pacientů s tímto karcinomem. Mimo screening zůstává přes 60 procent lidí z cílové skupiny. Při příležitosti mezinárodní konference European Digestive Cancer Days 2017 a národní konference PreVOn, které se konaly v Praze koncem září, redaktoři Medical Tribune o screeningu hovořili s vědeckým sekretářem Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a přednostou Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK docentem MUDr. Bohumilem Seifertem, Ph.D.

Rozhovor na webu Medical Tribune

Klíčová slova: kolorektální screening, praktičtí lékaři, test na okultní krvácení, screeningová kolonoskopie

2.10.2017 Medical Tribune 20/2017


Zpět