KOLOREKTUM.CZ | COLORECTAL CANCER SCREENING [ISSN 1804-0888]
česky | english | site map
For health professionals COLORECTAL SCREENING Board of Colorectal Cancer Screening

Assoc. Prof. Štěpán Suchánek, MD, PhD

Contacts:

e-mail:
phone:+420 973 203 063

Publications:


Journal papers without impact factor

Frič, P., Zavoral, M, Seifert, B, Pokorný, P, Suchánek, Š: Screening sporadického kolorektálního karcinomu v ČR, in: Interní medicína pro praxi, 2007, No. 5, p. 221-224

Frič, P., Zavoral, M, Seifert, B, Suchánek, Š: Sekundární prevence kolorektálního karcinomu, in: Folia Gastroenterologica et Hepatologica, 2006, vol. 4, No. 3, p. 90-93


Back to list