KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)

 

Národní screeningové centru Ústavu zdravotnických informaci a statistiky ČR (NSC) (IBA LF MU)

Nově vyvíjený lék možná v budoucnu pomůže zlepšit přežití pacientů s mCRC

Japonští vědci vyvíjejí nový lék, který by v budoucnu mohl představovat naději pro pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří nesnášejí nebo neodpovídají na standardní léčbu. Výsledky výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet Oncology (1).


Nový lék s pracovním názvem TAS-102 byl testován na 169 japonských pacientech s inoperabilním mCRC. Tito pacienti již předtím podstoupili několik cyklů chemoterapie (tato léčba však nezabrala) anebo nesnesli standardní léčebné režimy (irinotekan, oxaliplatina a léčiva ze skupiny fluoropyrimidinů).

Bylo zjištěno, že pacienti, kterým byl podáván TAS-102, měli ve srovnání s placebovou skupinou pacientů delší dobu přežití (9 měsíců vs. 6,6 měsíců), snížené riziko úmrtí (o 44 %) a onemocnění bylo celkově lépe zvládáno. Na základě těchto zjištění vyslovili Japonci naději, že v budoucnu by tento lék mohl představovat základ účinnější léčby pokročilého inoperabilního CRC.

Důležitým poznatkem je i to, že TAS-102 je podle dosavadních zkušeností relativně bezpečný a většina pacientů jej dobře toleruje. U některých pacientů sice byly zaznamenány nežádoucí reakce (většinou změny v krevním obraze), ale ve všech případech mohli pacienti pokračovat v léčbě TAS-102 poté, co se lékaři s těmito změnami účinně vypořádali.

V celosvětovém měřítku představují zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku zhruba 10 % všech případů rakoviny a jsou čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu. Stávající možnosti léčby pacientů s pokročilým inoperabilním CRC, kteří nesnášejí nebo neodpovídají na standardní léčebné režimy, nedávají v současné době příliš dlouhou naději na přežití.

Hlavní autor studie, dr. Takayuki Yoshino, konstatoval: „Onkologové naléhavě potřebují účinný lék, který dokáže prodloužit přežití předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Naše výsledky ukázaly, že TAS-102 vykazuje slibnou účinnost a lehce zvladatelný bezpečnostní profil pro skupinu pacientů, u kterých byly prakticky vyčerpány všechny ostatní léčebné možnosti.“

Dr. Alberto Sobrero z Ospedale San Martino v italském Janově ve svém komentáři (2) přivítal závěry japonských vědců a zdůraznil, že k potvrzení těchto závěrů bude ještě zapotřebí dalšího výzkumu. Nakonec však optimisticky dodal: „Pokud tyto výsledky skutečně odrážejí účinek TAS-102, pak se jedná o výrazný pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu.“

Reference

  1. Yoshino, T., Mizunuma, N., et al. (2012). TAS-102 monotherapy for pretreated metastatic colorectal cancer: a double-blind, randomised, placebo-controlled phase 2 trial The Lancet Oncology DOI: 10.1016/S1470-2045(12)70345-5
  2. Sobrero, A. (2012). TAS-102 in refractory colorectal cancer: caution is neede The Lancet Oncology DOI: 10.1016/S1470-2045(12)70376-5

Klíčová slova: metastatický kolorektální karcinom (mCRC), doba přežití

29.8.2012 ecancer.org


Zpět