KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)

 

Národní screeningové centru Ústavu zdravotnických informaci a statistiky ČR (NSC) (IBA LF MU)

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v mezinárodním srovnání

Zajímá Vás, jak si Česká republika stojí v porovnání se zbytkem světa, co se týká epidemiologie kolorektálního karcinomu?


Základní přehled epidemiologických charakteristik kolorektálního karcinomu (CRC) ve světě a v Evropě najdete na stránce Epidemiologie kolorektálního karcinomu v mezinárodním srovnání. Stručně je popsáno i postavení ČR s ohledem na některé epidemiologické charakteristiky CRC ve srovnání s ostatními zeměmi.

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v mezinárodním srovnání

Klíčová slova: kolorektální karcinom, svět, Evropa, Česká republika, incidence, mortalita, prevalence, epidemiologie

30.10.2018 IBA LF MU


Zpět