KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)

 

Národní screeningové centru Ústavu zdravotnických informaci a statistiky ČR (NSC) (IBA LF MU)

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006


Co si slibovat od screeningové kolonoskopie?
6.10.2008 Medical Tribune 28/2008 | Další informace...

Česká republika patří dlouhodobě mezi země s největší úmrtností spojenou s kolorektálním karcinomem. Na tyto novotvary zde umírá každý rok na pět tisíc pacientů. Program včasného záchytu tohoto onemocnění byl dosud postaven především na vyšetření stolice na skryté krvácení. Od nového roku by měl být doplněn o kolonoskopii, která bude nabízena bezpříznakovým jedincům po 55. roce věku. Jde ovšem o vyšetření relativně nákladné a pro pacienta náročné a nepříjemné. Položili jsme proto relevantním odborníkům následující otázky: Lze od tohoto kroku podle vás očekávat významné snížení mortality, případně i incidence kolorektálního karcinomu? A jak docílit toho, aby jej široká veřejnost, laická i odborná, přijala za svůj?

Screeningová kolonoskopie na silnějších základech
29.9.2008 Medical Tribune 27/2008 | Další informace...

Opakovat screeningovou kolonoskopii v rozmezí pěti let je bezpečné a lze dále uvažovat o prodloužení tohoto intervalu. Tento závěr plyne ze studie, kterou zveřejnilo recentní číslo časopisu New England Journal of Medicine (NEJM).

Zápis z jednání Rady pro screening CRCA z 26.9.2008
26.9.2008 Administrátor

(zde by byl PDF soubor ke stažení)

Zhoubný nádor střeva
10.9.2008 Sestra | Další informace...

Slovo prevence se v současnosti objevuje snad v každém hovoru a velmi často se pacienti vyptávají už sester v předsálí ordinace. Otázky se nevztahují jen k zaměření lékařského ošetření, na které pacient přišel. Nutně to zvyšuje nároky na informovanost sester i v jiných oborech, než ve kterých konkrétně pracují. Přinášíme 25 otázek a odpovědí pacientů, týkajících se nádorů tlustého střeva.

Vyšetření střev bude zdarma
30.7.2008 Mladá fronta DNES | Další informace...

Nádory by zabíjely méně, kdyby pacienti včas chodili na preventivní prohlídky, ale nedělají to.

Europacolon vyzývá členské státy EU ke zlepšení nízkých standardů péče
1.7.2008 Tisková zpráva Europacolon | Další informace...

Europacolon, přední pacientská organizace zaměřená na karcinom kolorekta (rakovina tlustého střeva a konečníku), vyzvala vlády všech členských států Evropské unie, aby realizovaly platná doporučení ohledně kolorektálního screeningu. Podle nedávno publikované zprávy je totiž toto onemocnění výrazně zanedbáváno, ačkoli je druhým nejčastějším typem rakoviny v Evropě[1].

Péče o pacienty s rakovinou tlustého střeva a konečníku
25.6.2008 Moje zdraví | Další informace...

Česká republika patří mezi země, kde se rakovina tlustého střeva a konečníku, odborným názvem kolorektální karcinom, vyskytuje mimořádně často. Podle statistik je každý rok v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 7800 osob.

Zápis z jednání Rady pro screening CRCA z 30.5.2008
30.5.2008 Administrátor

(zde by byl PDF soubor ke stažení)


Zpět