KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)

 

Národní screeningové centru Ústavu zdravotnických informaci a statistiky ČR (NSC) (IBA LF MU)

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006


1. národní kongres o kolorektálním karcinomu
22.11.2011 | Další informace...

Pořádající odborné společnosti si vás dovolují pozvat na 1. národní kongres o kolorektálním karcinomu, který se koná 9.–10. 12. 2011 v Praze.

Poc (ČSSD): Rakovina tlustého střeva má dnes už téměř znaky epidemie
21.11.2011 Parlamentní listy | Další informace...

Primátor města Brna Roman Onderka podpořil pacientskou organizaci Europacolon pro uspořádání druhého ročníku Evropské konference pro pacienty s rakovinou tlustého střeva a konečníku. První ročník proběhl tento rok v Barceloně. V pátek v Brně jednali o konferenci s primátorem europoslanec Pavel Poc a ředitelka Europacolon Jola Gore-Booth.

Multioborová komise – jediná správná cesta u CRC
14.11.2011 Medical Tribune 26/2011 | Další informace...

Získat náhled, jak by dnes měla vypadat komplexní léčba nemocného s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu, to byl cíl druhého bloku symposia Roche na Jihočeských onkologických dnech 2011. Posluchačům dané téma ze svého úhlu pohledu přiblížil onkolog, chirurg a intervenční radiolog.

Metastazující kolorektální karcinom – nic není jako dřív
7.11.2011 Medical Tribune 25/2011 | Další informace...

Management metastazujícího kolorektálního karcinomu prodělal za poslední desetiletí zcela zásadní vývoj. Týká se to jak všech modalit léčby, tak diagnostiky. Tam, kde dříve dominoval relativně jednoduchý terapeutický postup založený na víceméně radikální operaci kolorekta a následné chemoterapii, nastupuje nyní individualizovaný přístup opřený o několik základních, spíše obecných principů. Otázka, jak tuto změnu maximálně zhodnotit ve prospěch každého konkrétního pacienta, byla v centru zájmu na symposiu společnosti Roche, které se konalo v rámci nedávného Evropského multidisciplinárního onkologického kongresu ve Stockholmu.

Na kolorektální karcinom častěji umírají chudí muži, tvrdí skotská studie
6.11.2011 Tisková zpráva britského National Cancer Research Institute | Další informace...

Chudí muži mají vyšší riziko úmrti na rakovinu tlustého střeva a konečníku než muži z vlivnějších vrstev společnosti. K takovému závěru došli autoři skotské studie, jejíž výsledky byly právě prezentovány na konferenci britského Národního ústavu pro výzkum rakoviny (National Cancer Research Institute, NCRI) , která se koná tento týden v anglickém Liverpoolu.

Multidisciplinární tým musí být samozřejmost
3.11.2011 Medical Tribune 24/2011 | Další informace...

Každý nemocný s metastazujícím kolorektálním karcinomem by měl být projednán na schůzce multidisciplinárního týmu, na níž se stanoví optimální strategie léčby.

Putování nafukovací makety tlustého střeva pokračuje v Hodoníně
2.11.2011 Tisková zpráva občanského sdružení Onkomaják | Další informace...

Občanské sdružení Onkomaják stále pokračuje v putování s nafukovací maketou tlustého střeva po České republice, aby upozornilo na nedostatečnou prevenci zdraví nás všech a hlavně rizikových skupin a pomohlo vychovávat informované pacienty. Další zastávka vede do malebného jihomoravského městečka Hodonín, kde bude maketa stát 8. listopadu od 9 do 16 hodin na prostranství u hlavní křižovatky na Národní třídě .

Zemřel herec Bořivoj Navrátil
1.11.2011 iDNES.cz | Další informace...

Ve věku 78 let zemřel po těžké nemoci herec Bořivoj Navrátil. Dlouholetý člen souboru Národního divadla v posledních měsících bojoval s rakovinou tlustého střeva. Zprávu o úmrtí potvrdil mluvčí první české scény Tomáš Staněk.

Aspirin zřejmě snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu u lidí s Lynchovým syndromem
28.10.2011 Cancer Research UK | Další informace...

Lidé s Lynchovým syndromem mohou dlouhodobým užíváním aspirinu snížit své riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Takový závěr vyslovili autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise The Lancet.

Fatalismus jako životní postoj, který snižuje účast na onkologickém screeningu
27.9.2011 Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) | Další informace...

I v případech, kdy je zdravotní péče poskytována zdarma, je pokrytí kolorektálním screeningem u nejchudší části populace výrazně nižší než u zbytku obyvatelstva. Výsledky nové britské studie naznačují, že by to mohlo být způsobeno životním názorem, který psychologové označují anglickým termínem cancer fatalism (1).

U kolorektálního karcinomu je naděje na posun v adjuvanci
16.9.2011 Medical Tribune 19/2011 | Další informace...

„Na zlepšení osudu nemocných s kolorektálním karcinomem by mělo reálný dopad propracování výběru individualizované adjuvantní léčby, což zatím pokulhává – samozřejmě kromě skutečně masivní podpory screeningu a časného záchytu vůbec. Nejlepší cestou ke správnému výběru adjuvantní léčby je co nejširší využití klinických a molekulárních prediktorů,“ říká prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Sekvenace genomu zhoubných nádorů kolorekta
5.9.2011 Nature Genetics | Další informace...

Odborný časopis Nature Genetics přinesl tento týden zprávu o úspěšné sekvenaci genomu zhoubných nádorů kolorekta. Kolorektální karcinom se ve vyspělých zemích řadí k hlavním příčinám úmrtnosti na nádorová onemocnění.

Počty lidí s rakovinou rostou, s penězi na léčbu je to horší
25.8.2011 Zdroj: ČTK, ČOS ČLS JEP | Další informace...

Onkologických pacientů letos přibude o deset procent a tomu by měl odpovídat i objem úhrad za léčbu od zdravotních pojišťoven. Ty ale plánují, že platby nemocnicím naopak sníží. "Pojišťovny dávají centrům zálohy na úrovni loňska, takže už letos nedostávají všichni pacienti nejvhodnější péči," řekl ČTK předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček. Podle něj by politici měli stanovit priority, aby na drahou péči bylo peněz dost.

Kritéria k proplácení zdravotní péče musí definovat pojišťovny, nikoliv lékaři
17.8.2011 Zdroj: tisková zpráva ČOS ČLS JEP | Další informace...

Reakce výboru České onkologické splečnosti ČLS JEP na článek „Centrová péče není omezována“ publikovaný dne 4. července 2011 v Infoservisu VZP, číslo 14.

E-learningová sekce na Kolorektum.cz
25.7.2011 | Další informace...

Jedním z poslání stránek Kolorektum.cz je šířit informovanost o kolorektálním karcinomu a screeningu nejen mezi laickou, ale i odbornou veřejností. Proto jsme v části pro zdravotnické odborníky zřídili tzv. e-learningovou sekci, v níž budou v průběhu času zveřejňovány elektronické vzdělávací materiály.

Pacienti s kolorektálním karcinomem volají Evropu do akce
21.7.2011 IBA MU | Další informace...

První celoevropská konference pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) se konala na konci června v Barceloně. Na akci se setkalo téměř 200 pacientů i odborníků z 27 evropských zemí, aby si vyměnili aktuální informace a zkušenosti z prevence, diagnostiky i léčby CRC. Konference s podtitulem „The Power of Patient Voice – The Challenges, Collaboration and Change (Síla hlasu pacienta – výzvy, spolupráce a změna)“ si kladla za cíl inspirovat a motivovat delegáty k ještě větší aktivitě při zvyšování povědomí veřejnosti o této zákeřné nemoci, rozšiřování screeningových programů a zlepšování úrovně léčebné péče.

Avastin přesvědčivě prokazuje svou účinnost v léčbě pacientů s metastatickým CRC
1.6.2011 Zdroj: tisková zpráva společnosti Roche | Další informace...

Léčivý přípravek Avastin byl v roce 2005 registrován pro léčbu nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). Stalo se tak na základě výsledků studie AVF2107g (Hurwitz 2004), která prokázala signifikantní prodloužení celkové doby přežití i přežití bez progrese onemocnění, a to při podávání v první linii léčby. Okamžitě po uvedení léčivého přípravku Avastin do praxe vznikl klinický registr pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem léčených Avastinem. Jeho cílem je sledování celkového počtu pacientů léčených Avastinem a sběr epidemiologických a klinických dat pacientů, které umožňují sledovat bezpečnost a efektivitu léčby tímto biologickým preparátem.

Onkologové žádají od zdravotních pojišťoven pravidla pro poskytování a úhradu léčby
1.6.2011 Zdroj: tisková zpráva ČOS ČLS JEP | Další informace...

Zdravotní pojišťovny otevřeně hovoří o nedostatku finančních prostředků. Onkologové navíc v letošním roce dosud neobdrželi od plátců péče žádná pravidla, podle kterých by měli léčit jejich pojištěnce, tedy své pacienty. Žádný nemocný nemá uzavřenou smlouvu s lékařem či zdravotnickým zařízením; je ve smluvním vztahu se svou zdravotní pojišťovnou. Plátci péče by proto měli jednoznačně specifikovat, kterým pacientům, jakou léčbu a v jaké výši uhradí.

Dosud nejpřesvědčivější zpráva o souvislosti mezi stravou a rakovinou tlustého střeva: potvrzen vliv masa a vlákniny
23.5.2011 Tisková zpráva Světového fondu pro výzkum rakoviny (WCRF) | Další informace...

Světový fond pro výzkum rakoviny (WCRF) právě zveřejnil novou zprávu o rizikových faktorech pro vznik rakoviny tlustého střeva a konečníku, na jejímž vypracování se podílely světové kapacity v tomto oboru. Zpráva potvrdila, že červené maso a masné výrobky zvyšují riziko vzniku kolorektálního karcinomu; odborníci dále konstatovali, že stále roste počet důkazů podporujících teorii, že potraviny s obsahem vlákniny chrání proti tomuto onemocnění.

Slibný pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu
16.5.2011 Medical Tribune 12/2011 | Další informace...

Česká republika se již mnoho let drží v mužské populaci na prvním místě incidence kolorektálního karcinomu na světě, ženy jim sekundují z devátého místa. Screening tohoto nebezpečného nádoru je zatím v plenkách a zdaleka nedosahuje úspěšnosti mammárního screeningu. Napjatě proto očekáváme každou pozitivní informaci o nových léčebných postupech v terapii tohoto nádoru.

Cetuximab prodlužuje přežití některých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem
19.4.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

V odborném časopise Journal of Clinical Oncology byla právě publikována nejnovější analýza klinické studie CRYSTAL, která se již v roce 2008 stala historickým mezníkem v léčbě kolorektálního karcinomu. Nová analýza potvrdila, že gen KRAS představuje jediný biomarker, který lze využít pro předvídání účinnosti cetuximabu (Erbitux®). Celkové přežití pacientů s nemutovaným genem KRAS – kterým byl kromě chemoterapie aplikován i cetuximab – bylo o 3,5 měsíce delší v porovnání s pacienty, kteří dostávali pouze chemoterapii.

Seminář Zastavme kolorektální karcinom na jihu Čech
15.4.2011 IBA MU | Další informace...

Poslední z cyklu regionálních seminářů Zastavme kolorektální karcinom se konal 14. dubna 2011 v Českých Budějovicích.

Videozáznam přednášky o epidemiologii CRC
11.4.2011 | Další informace...

Na XIII. Motolských onkologických dnech zazněla dne 11. března 2011 přednáška doc. Ladislava Duška o aktuálních i budoucích trendech incidence a mortality kolorektálního karcinomu.

Screening v srdci Evropy aneb O lepší vlastnosti českého národa
21.3.2011 Medical Tribune 5/2011 | Další informace...

Seminář o screeningu kolorektálního karcinomu, který se konal 2. března na půdě Evropského parlamentu, poukázal na několik aspektů včasné diagnostiky tohoto častého nádorového onemocnění i na rozdílnou úroveň provádění screeningu v jednotlivých evropských regionech. Jak na tom je česká gastroenterologie z pohledu primární i sekundární prevence kolorektálního karcinomu, komentuje pro MT prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Evropa proti kolorektálnímu karcinomu
21.3.2011 Medical Tribune 5/2011 | Další informace...

Europoslanec Pavel Poc, člen výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI Committee), zorganizoval 2. března diskusi u parlamentního kulatého stolu na téma celoevropské strategie a koordinace programů primární a sekundární prevence kolorektálního karcinomu (CRC).

Evropská komise musí přidat v boji rakovině tlustého střeva a konečníku
18.3.2011 Tisková zpráva Evropského parlamentu | Další informace...

Poslanci Evropského parlamentu chtějí zajistit peníze pro výzkum rakoviny, více informací občanům o prevenci, a vznik Evropské agentury pro výzkum rakoviny.

11. regionální seminář Zastavme CRC se konal v Chomutově
15.3.2011 IBA MU | Další informace...

Chomutov byl vybrán jako dějiště dalšího z řady regionálních seminářů Zastavme kolorektální karcinom, který byl určen především pro lékaře z Ústeckého a Karlovarského kraje.

Vysoká hladina HDL cholesterolu možná snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva
9.3.2011 Cancer Research UK | Další informace...

Výsledky rozsáhlé evropské studie naznačují, že vysoká hladina tzv. „hodného“ cholesterolu (lidové označení pro HDL cholesterol či lipoprotein o vysoké hustotě) možná souvisí se sníženým rizikem vzniku rakoviny tlustého střeva.

Britové se pokoušejí vyvinout DNA test, který odhalí rakovinu tlustého střeva
4.3.2011 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Výzkumníci pracující pro britskou organizaci Cancer Research UK zjistili, že vzor methylace DNA by mohl pomoci při diagnostice rakoviny tlustého střeva v raném stadiu. Výsledky svého výzkumu zveřejnili v odborném časopise Gut.

Aktivním životním stylem lze předcházet polypům, které se mohou zvrhnout v rakovinu
3.3.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

Kdo holduje aktivnímu životnímu stylu, tomu hrozí až o třetinu nižší riziko, že v jeho tlustém střevě vzniknou polypy, které se v některých případech mohou zvrhnout v nádorové bujení. Takový je závěr metaanalýzy, která byla právě publikována v odborném časopise British Journal of Cancer.

Český pacient radí EU, jak na rakovinu
3.3.2011 Tisková zpráva Evropského parlamentu | Další informace...

Přežil rakovinu, teď navrhuje zřídit Evropskou agenturu pro onkologický výzkum. Odborníci nápad vítají. Inspirací byla deklarace europoslance Pavla Poce.

Jak optimalizovat péči o nemocné s kolorektálním karcinomem
22.2.2011 Medical Tribune 3/2011 | Další informace...

Jedním z významných zahraničních hostů kongresu PragueOnco byl profesor Eric van Cutsem z univerzity v belgické Lovani. V mezinárodním kontextu platí za předního odborníka v léčbě kolorektálního karcinomu. Přednesl plenární přednášku a také se zúčastnil užší diskuse o organizaci péče.

Český europoslanec prosazuje celoevropský screening kolorektálního karcinomu
20.2.2011 Medical Tribune 3/2011 | Další informace...

Evropská komise nedávno publikovala nové Evropské směrnice pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky kolorektálního karcinomu. Podle ní by v zemích Evropské unie mělo v budoucnosti dojít k zavedení plošného screeningu zaměřeného na odhalování některých druhů nádorových onemocnění.

Střevotour 2011: Putování nafukovací makety tlustého střeva úspěšně pokračuje
16.2.2011 Onkomaják | Další informace...

Občanské sdružení Onkomaják pokračuje i v tomto roce v putování s nafukovací maketou tlustého střeva po České republice, aby upozornilo na nedostatečnou prevenci zdraví nás všech a hlavně rizikových skupin.

WHO doporučuje tělesnou aktivitu jako prevenci rakoviny prsu a tlustého střeva
4.2.2011 Tisková zpráva IARC | Další informace...

Světová zdravotnická organizace (WHO) u příležitosti Světového dne boje proti rakovině (4. únor) vydala publikaci, která má posloužit jako rádce všem, kdo chtějí snížit své riziko, že onemocní zhoubným nádorem. Pokud by si lidé osvojili některé životní návyky, jako je například zvýšená tělesná aktivita, dalo by se předejít až třetině úmrtí na nádorová onemocnění; v dnešní době umírá každoročně na rakovinu 7,6 milionu lidí (1).

IARC koordinuje nové evropské směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu
3.2.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

U příležitosti zítřejšího Světového dne boje proti rakovině (4. únor) bylo zveřejněno první vydání Evropských směrnic pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky kolorektálního karcinomu. Vědecké důkazy jasně ukazují, že screening může výrazně napomoci při časné detekci kolorektálního karcinomu a snížit mortalitu tohoto onemocnění, které je v Evropě druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu.

Evropa plánuje plošný screening rakoviny

V zemích Evropské unie by mělo v budoucnosti dojít k zavedení plošného screeningu zaměřeného na odhalování některých druhů rakoviny. Přípravu tohoto záměru potvrdil 2. února v Bruselu během konference k Světovému dni boje proti rakovině český europoslanec Pavel Poc.

Britové poodhalili nové možnosti léčby rakoviny tlustého střeva v pokročilém stadiu
31.1.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

Vědci z britského Ústavu pro výzkum rakoviny (Institute of Cancer Research, ICR) zjistili, že enzym, který napomáhá šíření rakoviny prsu, hraje důležitou roli i při šíření rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Stanovení sérových markerů jako alternativní metoda detekce kolorektálního karcinomu?
27.1.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

Při diagnostice kolorektálního karcinomu (CRC) by stanovení hladiny šesti sérových markerů mohlo představovat alternativu imunologického testu okultního krvácení do stolice (iTOKS). Navrhovaná metoda je stejně účinná jako iTOKS, tvrdí autoři studie, která byla nedávno publikována v odborném časopise Clinical Cancer Research.


Zpět