KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity     Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006


Budou se nanočástice využívat k časnému odhalení nádorů?
16.12.2012 Tisková zpráva Massachusettského technického institutu (MIT) | Další informace...

Nanočástice zesilují „signály“ vysílané zhoubnými nádory, které pak lze mnohem snadněji detekovat v moči. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Nature Biotechnology.

Aktuální data o epidemiologii CRC
14.12.2012 | Další informace...

V sekci Pro odborníky byly aktualizovány stránky o epidemiologii CRC v ČR i ve světě.

GBD 2010: dosud nejrozsáhlejší studie o globální zátěži nemocemi
13.12.2012 ecancer.org | Další informace...

V odborném časopise The Lancet byla právě zveřejněna Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) – dosud nejrozsáhlejší systematická studie, která popisuje globální distribuci a příčiny širokého spektra nejčastějších onemocnění, úrazů a rizikových faktorů.

Predikce počtu pacientů pro rok 2013
6.12.2012 | Další informace...

V odborné sekci portálu Kolorektum.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s kolorektálním karcinomem, kteří budou léčeni v roce 2013.

Preventivní vyšetření na rakovinu si můžete koupit k Vánocům
2.12.2012 ceskatelevize.cz | Další informace...

Jako jediný v republice nabízí brněnský Masarykův onkologický ústav preventivní onkologická vyšetření. O hrazenou prohlídku je stále větší zájem, ústav proto od ledna otevírá další ambulanci. Lidé mohou také koupit poukaz na vyšetření jako dárek pro své blízké, nejvíce se jich prodá právě na Vánoce.

Onkologie se stává obětí svého úspěchu
22.11.2012 Medical Tribune 22/2012 | Další informace...

V České republice žije 438 000 lidí, kteří buď byli, nebo jsou léčeni pro zhoubný nádor. Postarat se o ně je náročné samo o sobě. Onkologové však navíc musejí zbytečně mrhat energií kvůli nepřehlednému a neadresnému systému úhrad, jemuž nerozumí snad už vůbec nikdo. Navíc jsou zatěžováni rozhodnutími, která jim nepřísluší.

Přemysl Frič: Screening CRC je jako orchestr s jedním dirigentem
19.11.2012 | Další informace...

„Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku (CRC) je složitým programem, v němž vystupuje celá řada hráčů, ale pouze jeden dirigent, kterým je rezort zdravotnictví,“ řekl EurActivu jeden z nejvýznamnějších českých gastroenterologů a internistů Přemysl Frič. Aby orchestr fungoval, každý jeho člen musí hrát to, co má. V případě České republiky se tak ale podle Friče neděje.

Rakovina: bez peněz to nejde
10.11.2012 | Další informace...

Přinášíme Vám rozhovor, který doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. poskytl Lidovým novinám.

Zdravotní pojišťovny nutí lékaře porušovat zákon
6.11.2012 Tisková zpráva ČOS ČLS JEP | Další informace...

Nejsložitější a nejnákladnější onkologická léčba je v ČR soustředěna do 13 Komplexních onkologických center (KOC). „Počet pacientů vyžadujících specializovanou léčbu v centrech se každoročně se zvyšuje. Mnozí onkologicky nemocní se díky moderní léčbě uzdraví, jiní přežívají déle a další nově diagnostikovaní pacienti neustále přibývají,“ popsal situaci prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c., předseda České onkologické společnosti. Ti z nich, kteří potřebují specializovanou nákladnou léčbu, jsou posíláni do center z ostatních pracovišť, která nemají status KOC.

Prevence u kolorektálního karcinomu
5.11.2012 Postgraduální medicína 4/2012 | Další informace...

Kolorektální karcinom patří k nejčastějším nádorům v současné době. Mortalita tohoto nádoru může být snížena časným diagnostickým procesem. Screeningové testy jsou schopny detekovat polypy a nádorové onemocnění již v časném, asymptomatickém období. Do této skupiny testů patří kvalitativní a kvantitativní testy na přítomnost okultního krvácení ve stolici, kolonoskopie, a další metody (např. virtuální kolonoskopie [CT kolografie], MR kolografie, analýza DNA ve stolici).

Skotští vědci: kolorektální screening odhaluje nádory v časnějším stadiu a s příznivější prognózou
4.11.2012 Tisková zpráva britského National Cancer Research Institute | Další informace...

Při kolorektálním screeningu jsou zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku detekovány v časnějším stadiu, kdy jsou méně agresivní a tedy snadněji léčitelné ve srovnání s těmi, které jsou odhaleny mimo screening. Takové závěry prezentovali skotští vědci na konferenci britského Národního ústavu pro výzkum rakoviny (National Cancer Research Institute, NCRI), která se konala začátkem listopadu v Liverpoolu.

Nejdřív chemoterapie, potom operace? Britové testují nový postup léčby CRC
1.11.2012 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Někteří pacienti s CRC mohou významně profitovat z šestitýdenní chemoterapie podávané ještě před chirurgickým zákrokem: v důsledku chemoterapeutické léčby dojde k výraznému zmenšení nádoru, což usnadní následnou operaci a potenciálně sníží riziko recidivy. K takovému závěru dospěli britští vědci, kteří výsledky svého výzkumu právě publikovali v odborném časopise Lancet Oncology.

ČR chce posílit prevenci rakoviny, zavede adresné zvaní
31.10.2012 euractiv.cz | Další informace...

Na Ministerstvu zdravotnictví vznikl v posledních měsících návrh projektu, který se bude zaměřovat na prevenci vybraných nádorových onemocnění v České republice. Jeho stěžejním bodem má být adresné zvaní, které budou realizovat zdravotní pojišťovny. Počítá se rovněž s tím, že projekt, který nyní čeká na schválení, bude hrazen z prostředků v evropských fondech.

Pokles incidence CRC v USA zřejmě souvisí s vyšší mírou využívání kolonoskopie v posledních 10 letech
24.10.2012 Tisková zpráva Stanford School of Medicine | Další informace...

V USA byl v průběhu posledních 10 let zaznamenán pokles incidence kolorektálního karcinomu (CRC), což lze vysvětlit tím, že jako screeningová metoda je ve Spojených státech nejčastěji využívána kolonoskopie. K takovému závěru dospěli vědci ze School of Medicine při kalifornské Stanford University.

Který pacient s pokročilým CRC bude mít prospěch z léčby Avastinem?
23.10.2012 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Jak identifikovat pacienty s pokročilým kolorektálním karcinomem (CRC), kteří budou mít prospěch z léčby bevacizumabem (Avastin®)? Možná porovnáním koncentrace specifických proteinů, proti kterým je bevacizumab namířen, tvrdí britští a američtí vědci, jejichž společný článek byl právě publikován v odborném časopise Clinical Cancer Research.

Adresná zvaní zvýší účast vyšetření kolorekta o 30 %
22.10.2012 Zdravotnické noviny | Další informace...

Poslanec Evropského parlamentu za ČSSD Pavel Poc spolu s dalšími evropskými odborníky vyzval ČR, aby zintenzivnila účast na preventivním screeningu kolorektálního karcinomu adresným zvaním rizikových skupin. Sníží se tak náklady na léčbu a zvýší její úspěšnost.

Možnosti léčby pacientů s mKRK
12.10.2012 Lékařské listy 08/2012 | Další informace...

Po loňském úspěchu se letos konal 2. národní multidisciplinární workshop na téma Léčba metastatického kolorektálního karcinomu v klinické praxi. Odborníci z řad onkologů, chirurgů a patologů se setkali ve dnech 14.-15. září v hotelu Vivaldi v Rančířově, aby zde diskutovali optimální léčbu pacientů s tímto onemocněním.

Proč český onkologický screening nezná adresné zvaní?
12.10.2012 Medical Tribune 19/2012 | Další informace...

Česká republika má organizované onkologické sreeningové programy pro mammární, cervikální a kolorektální karcinom. Ačkoli jsou na různé úrovni vyspělosti, všechny tři mají potenciál zachraňovat životy – a to v řádu tisíců. Zůstává však nenaplněn především kvůli nízké účasti cílové populace.

Je třeba zahájit program adresného zvaní
12.10.2012 Lékařské listy 06/2012 | Další informace...

Česká republika se potýká nejen s malou účastí občanů ve screeningu kolorektálního karcinomu, ale také s nedostatečnou politickou vůlí a nezájmem plátců podpořit osvětové kampaně či zorganizovat program adresného zvaní pacientů, vysvětluje jeden z organizátorů konference, ředitel Institutu biostatistiky a analýz MU v Brně, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph. D., kterému jsme položili doplňující otázky.

Společně proti kolorektálnímu karcinomu
12.10.2012 Lékařské listy 06/2012 | Další informace...

V Brně se začátkem května konala dvoudenní mezinárodní konference Evropské dny kolorektálního karcinomu. Cílem setkání bylo vytvořit síť kontaktů, která napomůže vybudování účinného systému screeningu a časné detekce kolorektálního karcinomu.

Muže trápí „rýmička“, ale rakovinu podceňují
9.10.2012 vitalia.cz | Další informace...

To není výmysl feministek, muži „umírají“ na rýmu a skáče kolem nich celá rodina. Jenže vážné problémy bagatelizují, ze studu, ze strachu či z neznalosti. Pak ale umírají doopravdy.

Nová genetická databáze možná přispěje ke kvalitnějšímu výzkumu kolorektálního karcinomu
26.9.2012 Tisková zpráva Journal of the National Cancer Institute (JNCI) | Další informace...

V databázi „CRCgene“ jsou shromažďovány všechny genetické asociační studie na téma kolorektálního karcinomu, což by mělo umožnit vědcům přesně interpretovat rizikové faktory pro toto onemocnění a naznačit směry, kudy by se mohl ubírat další výzkum rakoviny tlustého střeva a konečníku. Databázi společně vyvinuli britští a kanadští vědci; jejich článek na toto téma byl právě publikován v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.

Ladislav Dušek: Češi jsou národ, který ignoruje prevenci
12.9.2012 euractiv.cz | Další informace...

Češi patří k národům, které trápí vysoký počet nádorů rakoviny tlustého střeva a konečníku (CRC). Diagnózu se často dozvídají až v poslední fázi nemoci, kdy je šance na její vyléčení nízká. Podle Ladislava Duška, ředitele Institutu biostatistiky a analýz na brněnské Masarykově univerzitě, na tom svůj podíl viny nese nevědomost pacientů, k níž přispívá neexistence státem řízené osvětové kampaně a také fakt, že Češi jednoduše prevenci ignorují.

Nově vyvíjený lék možná v budoucnu pomůže zlepšit přežití pacientů s mCRC
29.8.2012 ecancer.org | Další informace...

Japonští vědci vyvíjejí nový lék, který by v budoucnu mohl představovat naději pro pacienty s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), kteří nesnášejí nebo neodpovídají na standardní léčbu. Výsledky výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet Oncology (1).

Životní styl a rakovina: vzájemné souvislosti v odborně garantované databázi
28.8.2012 Tisková zpráva Světového fondu pro výzkum rakoviny (WCRF) | Další informace...

Jedna z celosvětově nejrozsáhlejších databází vědeckých důkazů o vzájemné souvislosti mezi rakovinou a faktory životního stylu byla 28. srpna 2012 prezentována u příležitosti konání Světového kongresu proti rakovině (World Cancer Congress).

Pomůže v boji s rakovinou adresné zvaní?
9.8.2012 euractiv.cz | Další informace...

Česká republika patří k zemím, v nichž je výskyt kolorektálního karcinomu, tedy rakoviny tlustého střeva a konečníku, poměrně častý. Odborníci i lékaři se shodují na tom, že by k včasnému odhalení nádorového onemocnění výrazně prospěla vyšší účast na preventivních vyšetřeních. Jednou z možných cest, jak toho dosáhnout, je tzv. adresné zvaní, na kterém se prý v současné době již pracuje.

České pacienty s rakovinou tlustého střeva trápí podvýživa, ukázal průzkum
7.8.2012 mediafax.cz | Další informace...

Pětině českých pacientů s rakovinou tlustého střeva nebo konečníku hrozí extrémní riziko podvýživy, ta jejich stav dále zhoršuje. V úterý o tom informovala Milana Šachlová z Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Kolorektální screening má potenciál zachraňovat životy
25.7.2012 IBA MU | Další informace...

Britští vědci znovu potvrdili, že screening kolorektálního karcinomu zachraňuje životy. I pouhý test okultního krvácení do stolice (TOKS) v mnoha případech dokáže odhalit zhoubné onemocnění ještě v bezpříznakovém stadiu, kdy je dobře léčitelné. Česká populace může kromě TOKS využívat i screeningovou kolonoskopii, která je od 55 let věku hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Gastroskopie a kolonoskopie - obávaná vyšetření. Jsou opravdu tak hrozná?
20.7.2012 vitalia.cz | Další informace...

Kolonoskopie je endoskopická vyšetřovací metoda tlustého, případně tenkého střeva, při které lékař zavádí konečníkem do těla endoskop. Vyšetření se provádí při podezření např. na hemoroidy, zánětlivá a nádorová onemocnění tlustého střeva.

Rakovina tlustého střeva a rakovina konečníku jsou geneticky totožné
18.7.2012 IBA MU | Další informace...

Zhoubné nádory tlustého střeva jsou z genetického hlediska neodlišitelné od zhoubných nádorů konečníku. Na základě důkladné analýzy genomu k tomuto závěru dospělo výzkumné konsorcium TCGA Research Network; výsledky výzkumu byly právě publikovány v prestižním odborném časopise Nature.

Kalkulátor rizika vzniku CRC může pomoci praktickým lékařům
11.7.2012 IBA MU | Další informace...

Rakovina tlustého střeva (syn.: kolorektální karcinom, CRC), především její pokročilá stadia, mají některé typické příznaky, jako je např. krev ve stolici, bolest břicha, dlouhotrvající zácpy a průjmy apod. Tyto příznaky jsou však zároveň velmi nespecifické a mohou indikovat řadu jiných onemocnění než právě rakovinu. Pokud však výskyt těchto příznaků spojíme do jediného prediktivního modelu, může vzniknout mnohem přesnější nástroj k výpočtu rizika nádorového onemocnění u konkrétního pacienta.

Česko-norský výzkum: látka JW55 potlačuje růst nádorových buněk
10.7.2012 | Další informace...

Slibný začátek pro vývoj nového protinádorového léku, byť v mnohaleté perspektivě, mohou znamenat výsledky spolupráce vědců z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR a badatelského týmu z univerzitní nemocnice v norském Oslu. Podařilo se jim totiž najít způsob, jak potlačit růst rakovinových buněk prostřednictvím nového inhibitoru tzv. signální dráhy Wnt. Ta v lidském organismu řídí řadu buněčných procesů, mimo jiné i dělení buněk a jejich vyzrávání.

Vědci vypátrali příčinu rezistence rakoviny tlustého střeva vůči cílené léčbě
13.6.2012 Cancer Research UK | Další informace...

Mutace v genu označovaném jako KRAS způsobují, že buňky zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku získají rezistenci vůči novým cíleným onkologickým lékům. Takové jsou závěry nejnovějšího výzkumu.

Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku (CRC)
11.6.2012 euractiv.cz | Další informace...

Každým rokem je v Evropě diagnostikováno 3,2 milionu případů rakoviny. Nejčastěji se jedná o nádorové onemocnění prsu, tlustého střeva a plic. Rakovina tlustého střeva a konečníku (CRC) je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním v České republice. Každoročně je tento zhoubný nádor objeven asi u 8 tisíc lidí a více než polovina z nich na něj umírá. Odborníci zdůrazňují, že k menšímu počtu pacientů by přispěla lepší informovanost a svědomitější dodržování zásad prevence.

Pojišťovny nezajímá nejen pacient, ale ani úspora
7.6.2012 Medical Tribune 12/2012 | Další informace...

Z čeho plyne „zdání“ naznačené titulkem? Začátkem května se v Brně konala dvoudenní mezinárodní konference na téma screeningu kolorektálního karcinomu. Sešla se zde opravdu „hvězdná sestava“ odborníků, lékařů, politiků, vysokých evropských úředníků i zástupců pacientských organizací, aby mluvili zejména o prevenci tohoto onemocnění a screeningových programech. Paradoxně však chyběli vedoucí pracovníci plátců péče, tedy zdravotních pojišťoven, které by vedle pacientů měla prevence zajímat nejvíce, protože díky ní mohou následně ušetřit miliony za léčbu. Je škoda, že výstupy z této konference byly v běžných médiích velmi malé, pravděpodobně toto téma není dostatečně „sexy“.

Test na rakovinu tlustého střeva po padesátce je zdarma
5.6.2012 lidovky.cz | Další informace...

V kolika letech je dobré absolvovat preventivní vyšetření na rakovinu tlustého střeva. A je to bolestivé?

Příznaky rakoviny tlustého střeva mnozí podceňují
30.5.2012 novinky.cz | Další informace...

Každým rokem je rakovina tlustého střeva a konečníku u nás diagnostikována u 8,5 tisíce lidí, přičemž stále více jak polovina nemocných přichází k lékaři až v pokročilém stádiu choroby. Přitom existuje hned několik příznaků, které mohou na problém upozornit.

Častější výskyt kolorektálního karcinomu u mužů je dán geneticky
27.5.2012 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Britští vědci prokázali, že jeden z pohlavních chromozomů se podílí na vzniku zhoubného onemocnění, které může postihovat obě pohlaví. Tento poznatek možná pomůže objasnit, proč se u mužů vyskytuje rakovina tlustého střeva a konečníku častěji než u žen. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Nature Genetics.

V Česku je rakovina tlustého střeva rozšířená stejně jako jinde v Evropě. Ale Češi na onemocnění přicházejí příliš pozdě
24.5.2012 Český rozhlas | Další informace...

Pokud se tuto sobotu chystáte na Den otevřených dveří do Českého rozhlasu, můžete současně něco udělat také pro své zdraví. Společnost Onkomaják, která se zaměřuje na boj s rakovinou tlustého střeva, pro Vás totiž přímo v budově rozhlasu připravila velkou nafukovací maketu tohoto orgánu, ve které se dozvíte všechny informace o prevenci a léčbě této nebezpečné nemoci, kterou v Česku onemocnělo už 55.000 lidí.

Střevotour dala rady o prevenci rakoviny střeva už 25.000 lidí
22.5.2012 Zpravodajství ČTK | Další informace...

Přes 25.000 lidí už vyslechlo v projektu Střevotour rady, jak předcházet rakovině tlustého střeva a konečníku, a vidělo v obří maketě projevy zhoubné nemoci. Ročně ji lékaři v ČR odhalí až u 8500 lidí, přes 4000 zemřou. V zemi žije téměř 55.000 lidí, kteří měli nebo mají tuto rakovinu. Obava hovořit o věcech "kolem střev" vede podle odborníků k tomu, že kolorektální screening využívá jen 20 procent lidí. Příčinu vidí i v tom, že lidé nejsou na vyšetření adresně zváni.

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku a jeho informační zázemí na Masarykově univerzitě podpořil v Brně i eurokomisař J. Dalli
16.5.2012 IBA MU | Další informace...

V České republice v současné době běží tři onkologické screeningové programy, které mají za cíl vyhledávat v cílové populaci méně pokročilá a tedy snadněji léčitelná stadia nádorových onemocnění. Informační podporu, tedy sběr dat, jejich analýzu a hodnocení, těmto programům poskytuje Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU. Především kolorektální screening však navzdory solidnímu medicínskému a informačnímu zázemí bojuje s nízkou účastí veřejnosti a vysokým podílem onemocnění diagnostikovaných v pokročilé fázi. Jedním z impulsů k obrácení tohoto trendu byla i konference Evropské dny kolorektálního karcinomu, která se konala 4.–5. května 2012 v Brně.

Kolorektální summit – blýskání na časy?
14.5.2012 Medical Tribune 9/2012 | Další informace...

Určitým stimulem k zásadnímu posunu v kolorektálním screeningu by mohla být konference, jež minulý týden proběhla v Brně. Ještě nikdy se u jednoho stolu nesešla tak silná sestava odborníků včetně evropského komisaře pro otázky zdraví Johna Dalliho.

Tělesná aktivita snižuje úmrtnost na rakovinu prsu a tlustého střeva
9.5.2012 ecancer.org | Další informace...

Tělesná aktivita prokazatelně snižuje úmrtnost na zhoubné nádory prsu a tlustého střeva, zatímco u ostatních typů rakoviny zatím nebyl shromážděn dostatek důkazů, které by tuto souvislost potvrdily. Takový je závěr studie, která byla právě publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.

Vy a my - společně proti rakovině tlustého střeva a konečníku
9.5.2012 IBA MU | Další informace...

Sdružení stomiků České ILCO, občanské sdružení Onkomaják a společnost Roche spojují své síly v boji proti rakovině tlustého střeva a konečníku.

Evropské dny kolorektálního karcinomu: Brno 2012 – prevence a screening
20.4.2012 | Další informace...

Víte, jak se vyhnout nebo bojovat s rakovinou tlustého střeva a konečníku? Jste pacient, lékař, politik, nebo ani jedno z toho, ale chcete vědět víc?

Terapie kolorektálního karcinomu
6.4.2012 Postgraduální medicína 04/2012 | Další informace...

U pacientů s kolorektálním karcinomem lze využít jednu ze tří terapeutických modalit (endoskopická, chirurgická, onkologická), případně jejich kombinaci. Výběr léčebného postupu je závislý na stadiu nádoru v době diagnózy. V případě časného kolorektálního karcinomu může být dostačující endoskopické odstranění léze.

Diagnostika kolorektálního karcinomu
6.4.2012 Postgraduální medicína 04/2012 | Další informace...

Kolorektální karcinom je druhým nejčastějším maligním onemocněním ve vyspělých zemích. Vzhledem k relativně dlouhému času kancerogeneze kolorektálního karcinomu je zcela zásadní detekce premaligních lézí cestou screeningového programu. Základními nástroji sekundární prevence jsou test na okultní krvácení a kolonoskopie.

Američané zkoušejí nový typ neinvazivního testu na přítomnost kolorektálního karcinomu
3.4.2012 Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) | Další informace...

Nový test je založen na detekci methylace určitých genů, což je považováno za marker přítomnosti kolorektálního karcinomu. Jedinou proměnnou, která ovlivňovala výsledky testu, je věk – nikoli užívané léky, životní styl a další proměnné, které často ovlivňují výsledky klasického testu okultního krvácení do stolice (TOKS).

Česká onkologie má co nabídnout
1.3.2012 Medical Tribune 3/2012 | Další informace...

Narůstající počty pacientů, matoucí podmínky úhrad u některých léků, úhradové dodatky podepisované skoro s ročním zpožděním, přenášení odpovědnosti za dostupnost léčby na ošetřující lékaře. To jsou jen některé problémy, jimž čelí onkologická pracoviště, a v jejich seznamu by se dalo dlouho pokračovat. V takovém nepřehledném prostředí snadno zaniká jedno podstatné sdělení – česká onkologie na tom není špatně.

Predikce počtu pacientů v ČR s kolorektálním karcinomem v roce 2012
27.2.2012 | Další informace...

Česká onkologická společnost ČLS JEP každoročně provádí odhady počtu pacientů s konkrétní diagnózou léčených v následujícím roce. Odhady se provádějí na základě dat Národního onkologického registru ČR, demografických dat a populačních modelů a umožňují naplánovat prostředky na jednotlivé typy terapií u nejčastějších onkologických diagnóz včetně kolorektálního karcinomu.

Kolonoskopie pomáhá předcházet úmrtí na rakovinu tlustého střeva, potvrdila americká studie
23.2.2012 Tisková zpráva MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) | Další informace...

Nová studie právě potvrdila, že odstraněním polypů v průběhu kolonoskopie lze nejen předejít vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektálního karcinomu), ale také předejít úmrtí na toto onemocnění. Pacienti zahrnutí do studie byli monitorováni po dobu 23 let od okamžiku, kdy podstoupili tento zákrok, čímž vědci získali výsledky s dosud nejdelší dobou sledování. Závěry výzkumu, který řídili vědci z prestižního amerického Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC), byly právě publikovány v odborném časopise New England Journal of Medicine.

Češi jedí málo ovoce a zeleniny, rakovina tlustého střeva je důkazem
25.1.2012 Zdroj: idnes.cz | Další informace...

 První Islanďané, druzí Švédové a třetí Češi. Takové je pořadí národů, které v Evropě snědí nejméně ovoce a zeleniny. Češi figurují na předních místech i v jiné kategorii - v počtu rakoviny tlustého střeva, která do značné míry souvisí právě i s jídelníčkem.

Global Colon Cancer Alliance (GCCA): nově založené sdružení bojující proti kolorektálnímu karcinomu
19.1.2012 Tisková zpráva GCCA | Další informace...

V kalifornském San Francisku při příležitosti ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium bylo dnes slavnostně oznámeno založení sdružení s názvem Global Colon Cancer Alliance (GCCA). Nově vzniklá GCCA sjednocuje dvě přední pacientské organizace: Colon Cancer Alliance (CCA), která působí v USA, a EuropaColon, její evropský protějšek. Cílem GCCA je účinně řešit problematiku a poskytovat informace o kolorektálním karcinomu lékařům, pacientům i jejich blízkým na celém světě.


Zpět