KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)

 

Národní screeningové centru Ústavu zdravotnických informaci a statistiky ČR (NSC) (IBA LF MU)

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006


Screeningové programy zhoubných nádorů a jejich informační podpora: situace v ČR v roce 2014
18.12.2014 IBA MU | Další informace...

Ve zvláštním vydání časopisu Klinická onkologie byl publikován souhrn článků hodnotících celkovou situaci v oblasti prevence nádorových onemocnění v České republice. Kolektiv autorů se zaměřil nejen na popis současného stavu screeningových programů zhoubných nádorů v ČR, ale také kriticky poukázal na dosud slabá místa v protinádorové prevenci.

Britové přišli na to, proč jsou některé nádory tlustého střeva odolné vůči chemoterapii
1.12.2014 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Ve vědeckém časopise Nature Medicine byla právě publikována studie [1], která částečně zpochybňuje současnou teorii o vzniku zhoubných nádorů tlustého střeva.

Kolonoskopie: podrobný průvodce aneb co od ní čekat?
14.11.2014 medlicker.com | Další informace...

Tento článek je určen všem pacientům, kteří se mají podrobit kolonoskopickému vyšetření. Najdete zde odpovědi na otázky kolem kolonoskopie, včetně vysvětlení principu této metody, k čemu se používá, proč se provádí. Dozvíte se také to, co vás při při tomto vyšetření čeká a nemine.

Nesteroidní protizánětlivé léky pomáhají předcházet vzniku kolorektálního karcinomu, tvrdí americká studie
3.11.2014 Tisková zpráva University of Pittsburgh Medical Center | Další informace...

Aspirin a další nesteroidní protizánětlivé léky (NSA) chrání před vznikem kolorektálního karcinomu: v intestinálních kmenových buňkách, které nesou určitý mutovaný a dysfunkční gen, indukují biochemické dráhy, které vedou k apoptóze (programované buněčné smrti). K takovému závěru dospěli výzkumníci z amerického University of Pittsburgh Cancer Institute (UPCI), kteří publikovali výsledky své studie v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences [1].

Nová verze Evropského kodexu proti rakovině
14.10.2014 Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) | Další informace...

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v úterý 14. října 2014 informovala o vydání 4. revize Evropského kodexu proti rakovině, který byl vypracován za spoluúčasti Evropské komise.

Zdravý životní styl snižuje riziko vzniku rakoviny tlustého střeva, potvrdila německá studie
13.10.2014 Cancer Research UK | Další informace...

Němečtí vědci potvrdili, že dodržuje-li člověk alespoň dvě z pěti hlavních doporučení pro zdravý životní styl, může snížit své riziko onemocnění rakovinou tlustého střeva.

Kampaň proti rakovině v Událostech ČT
9.9.2014 Administrátor | Další informace...

Díky zvacím dopisům chodí na screeningová vyšetření letos více lidí než v loňském roce. Velký zájem je o mamografická vyšetření (mamografický screening), výrazně vzrostl i počet provedených screeningových kolonoskopií (kolorektální screening). Program cervikálního screeningu se však i nadále potýká s nezájmem oslovené populace žen.

Odbornost Screening kolorektálního karcinomu
24.6.2014 Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP | Další informace...

Po dlouhodobém vyjednávání byl na zasedání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ dne 15. května 2014 odsouhlasen vznik nových výkonů v rámci odbornosti Screening kolorektálního karcinomu, která obdrží číslo 195.

Čtyři měsíce adresného zvaní přivedly na onkologický screening 673 647 klientů VZP
16.6.2014 Tisková zpráva VZP | Další informace...

Z dopisů, jimiž zve VZP své klienty na tři typy preventivních onkologických prohlídek, mají největší ohlas pozvánky na kolorektální screening. Při tom mohou lékaři vyloučit či v raném stadiu odhalit rakovinu tlustého střeva a konečníku. Za první čtyři měsíce letošního roku přišlo na tyto prohlídky bezmála o třetinu více lidí než ve stejném období roku 2013.

Klidně vám řeknu, že jste úřednický moron…
16.6.2014 Medical Tribune 13/2014 | Další informace...

Poslanec Evropského parlamentu RNDr. Pavel Poc ukazuje, jaký pozitivní dopad může mít trpělivé zacílení práce politika na konkrétní problém. Už pět let soustředěně posouvá diskusi o prevenci kolorektálního karcinomu, a to jak na evropské, tak na české úrovni. Systematicky dává dohromady lidi, kteří společně mohou změnit fakt, že na toto onemocnění umírají zbytečně stovky tisíc pacientů. A toto úsilí už přináší zřetelné výsledky.

Jak veřejnosti prodat screening
16.6.2014 Medical Tribune 13/2014 | Další informace...

Sebelépe zorganizovaný a kontrolovaný screeningový program ztrácí smysl, když o něj není zájem ze strany cílové populace. V případě kolorektálního screeningu se ukazuje, že získat od lidí kousek stolice je až překvapivě těžké (a přesvědčit je, že by měli podstoupit kolonoskopii, ještě těžší). Mediální kampaň, která v tom má pomoci, zatím příliš vidět není.

Heterogenita vyšetřování TOKS táhne screening dolů
16.6.2014 Medical Tribune 13/2014 | Další informace...

V porovnání se zahraničím v českém screeningovém programu časného záchytu kolorektálního karcinomu mají praktičtí lékaři mimořádně silnou pozici. Této své úlohy se však ujímají velmi různým způsobem, ať už jde o osobní nasazení, nebo o používané metody. Velmi živá diskuse na toto téma proběhla i v rámci Jarní interaktivní konference, kterou na konci dubna v Praze pořádala Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Té se kromě poskytovatelů primární péče zúčastnili i odborníci dalších specializací, kteří kolorektální screening posouvají na národní úrovni.

Ať za testy na okultní krvácení dostane zaplaceno jen ten, kdo je dělá správně
16.6.2014 Medical Tribune 13/2014 | Další informace...

Plošné využívání testu na okultní krvácení naráží na řadu organizačních problémů – jedním z nich je nejednotnost používané metodiky. „Bez systematické kontroly kvality, a to na všech stupních, se dále neposuneme,“ říká k tomu pro MT specialista na laboratorní diagnostiku v gastroenterologii MUDr. Petr Kocna, CSc., z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK.

Brno jako střed evropské screeningové mapy
16.6.2014 Medical Tribune 13/2014 | Další informace...

Populační screening kolorektálního karcinomu je mimořádnou výzvou pro každý zdravotní systém. Aby byl skutečně funkční, musí do sebe jako puzzle zapadnout bezpočet dílčích článků, které mnohdy spolu dosud nekomunikovaly. Pokud se to povede, na straně zisků jsou tisíce zachráněných životů. Jeden snadno přenositelný model však neexistuje, každý stát má jiné výchozí podmínky a jiné nastavení. To ovšem neznamená, že nelze sdílet zkušenosti. Mimořádné postavení má v tomto směru Brno. Stalo se místem setkávání odborníků, kteří vytvářejí strategie prevence tohoto onemocnění na národní i mezinárodní úrovni. Na Evropských dnech kolorektálního karcinomu (ECCD) se zde sešli již potřetí. Pro Českou republiku to mimo jiné znamenalo příležitost k bilancování prvních měsíců, kdy onkologické screeningy podporuje program adresného zvaní.

Evropské dny kolorektálního karcinomu 2014: český screeningový program vstupuje do nové etapy
10.5.2014 IBA MU | Další informace...

Ve dnech 25. a 26. dubna 2014 se v Brně konal již třetí ročník konference European Colorectal Cancer Days (ECCD), kterou pořádají Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) a Kancelář poslance Evropského parlamentu Pavla Poce ve spolupráci s United European Gastroenterology, Asociací evropských lig proti rakovině a dalšími partnery. Toto tradiční mezinárodní setkání je především příležitostí k výměně zkušeností a výsledků v oblasti prevence a screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku (kolorektálního karcinomu, CRC) na evropské úrovni.

Pozvánky zabraly, na prevenci proti rakovině chodí víc lidí

V Česku oproti loňsku roste počet preventivních vyšetření zaměřených na nejčastější druhy rakoviny. Uvádějí to zdravotní pojišťovny. Za nárůstem jsou podle nich pozvánky, které lidem chodí do schránek od ledna letošního roku.

3rd European Colorectal Cancer Day: konference, díky níž nelze Brno a celou ČR v EU přehlédnout
5.5.2014 Zdravotnické noviny | Další informace...

K 1. lednu letošního roku byl v ČR zahájen projekt adresného zvaní občanů ke screeningu karcinomů prsu (ženy od 45 do 70 let), děložního hrdla (ženy od 25 do 70 let) a kolorekta (muži i ženy od 50 do 70 let). Splnilo se tak, oč zakladatelé brněnských konferencí European Colorectal Cancer Days (ECCD) – europoslanec RNDr. Pacel Poc a ředitel Institutu biostatistiky a analýz MU Brno doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – dlouho usilovali. I když, jak opakovaně zaznívalo v letošních prezentacích, je to jen první vykročení a na cestě se dá ještě mnohokrát klopýtnout...

Vyzula: Lidé musí chodit na preventivní prohlídky kvůli rakovině
25.4.2014 denik.cz | Další informace...

Lidé musejí chodit na preventivní prohlídky kvůli rakovině, i když na sobě nevnímají žádné příznaky nebo problémy. Novinářům to dnes na třetí mezinárodní konferenci Evropské dny kolorektálního karcinomu v Brně řekl poslanec, předseda zdravotního výboru Sněmovny a onkolog Rostislav Vyzula (ANO).

20letá historie screeningu kolorektálního karcinomu v ČR
16.4.2014 IBA MU | Další informace...

V odborném časopise World Journal of Gastroenterology byl právě publikován článek [1] popisující 20letou historii screeningu kolorektálního karcinomu v ČR. Autorský kolektiv pod vedením prof. Zavorala představuje aktivity vedoucí od pilotních studií v 80. letech 20. století až k dnešní­mu organizovanému populačnímu screeningovému programu.

Celosvětová onkologická zátěž roste závratnou rychlostí, varuje IARC
3.2.2014 Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) | Další informace...

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) – specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace (WHO) – dnes oznámila vydání knihy World Cancer Report 2014, která vznikla na základě spolupráce více než 250 předních odborníků na onkologii z více než 40 zemí. Nejnovější World Cancer Report se zabývá mnoha aspekty onkologického výzkumu i boje proti rakovině.

Predikce počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku pro rok 2014
20.1.2014 IBA MU | Další informace...

Na webu kolorektum.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku, kteří budou léčeni v roce 2014.

Prvních 150 000 klientů zdravotních pojišťoven je zváno na preventivní vyšetření
14.1.2014 adresné zvaní, cervikální screening, kolorektální screening, mamografický screening | Další informace...

V lednu 2014 začaly zdravotní pojišťovny zvát v rámci projektu „SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR - SCREENINGOVÉ PROGRAMY“ první klienty. Do 15. ledna 2014 rozešlou zvací dopisy na screeningová vyšetření více než 150 000 svých klientů ze stanovených cílových skupin. Nejvíc (téměř 100 0000) dopisů rozesílá největší Všeobecná zdravotní pojišťovna. Pozvánky budou počátkem ledna rozesílány v měsíčních intervalech vždy zejména těm pojištěncům, kteří mají v daném měsíci narozeniny.


Zpět