KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity     Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006


Lokalizace kolorektálního karcinomu souvisí s místem recidivy
6.12.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Retrospektivní longitudinální analýza zahrnující přes 10 tisíc pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) ukázala, že lokalizace primárního nádoru souvisí s místem recidivy a metastazování nádoru.

Americká studie poodhalila princip vzniku rezistence mCRC vůči cetuximabu
16.11.2015 Tisková zpráva MD Anderson | Další informace...

V léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) se významně uplatňuje cetuximab (Erbitux®). U některých pacientů však dochází k recidivě a tím i ke zkrácení celkové doby přežití. Nejnovější studie z MD Anderson Cancer Center při Texaské univerzitě (University of Texas) možná pomůže objasnit důvod vzniku rezistence některých nádorů vůči cetuximabu.

Přirozeně vysoká hladina estrogenů v krvi možná snižuje riziko vzniku CRC u žen
4.11.2015 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Ženy s přirozeně vysokou hladinou pohlavního hormonu estrogenu mají o více než 50 % nižší riziko vzniku kolorektálního karcinomu (CRC) po menopauze než ženy s nízkou hladinou tohoto hormonu. Tvrdí to alespoň autoři výzkumu, jehož výsledky byly prezentovány na letošní konferenci britského Národního ústavu pro výzkum rakoviny (National Cancer Research Institute, NCRI) [1].

Do jaké míry jsou masné výrobky a červené maso karcinogenní?
29.10.2015 IBA MU | Další informace...

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) se ve své nejnovější zprávě zabývá karcinogenními účinky konzumace červeného masa a masných výrobků. Závěry byly publikovány v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

Mezinárodní studie odhalila čtyři různé typy kolorektálního karcinomu
12.10.2015 Tisková zpráva britského Ústavu pro výzkum rakoviny (Institute of Cancer Research, ICR) | Další informace...

Kolorektální karcinom (CRC) lze rozdělit na čtyři různá onemocnění, z nichž každé má své typické biologické charakteristiky. Závěry nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Nature Medicine [1].

Jak dlouho se čeká na kolonoskopie? A proč?
12.10.2015 Medical Tribune 20/2015 | Další informace...

V podpoře prevence kolorektálního karcinomu má vedle testu na okultní krvácení (TOKS) své místo kolonoskopie. Ta může být život zachraňujícím výkonem – to když zachytí nádor buď v časném stadiu, anebo ještě lépe ve fázi prekancerózy. Jedním z faktorů, které určují úspěšnost screeningu, jsou přiměřené čekací doby na kolonoskopické vyšetření – pokud musí pacient s pozitivním TOKS čekat v řádu měsíců, je to jednoznačně špatně.

Jsou prvenství, která držet nemusíme. Kolorektální karcinom chceme porážet
2.10.2015 rozhlas.cz | Další informace...

Výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku v České republice stále roste. Za posledních pět let o pět procent. Odborníci pátrají po příčinách. Mluví se o vysoké konzumaci hovězího masa i o pití piva. Rizikových faktorů je ale mnohem více. Důležitá je prevence. Odhodit stud a jít na vyšetření.

Příliš krátká kolonoskopie má nižší spolehlivost
23.9.2015 Medical Tribune 18/2015 | Další informace...

Výsledky bezmála 77 000 vyšetření kolonoskopií vyhodnotil tým pod vedením Aasmy Shaukatové z University of Minnesota. Lékaři se zabývali již dříve popsanou závislostí mezi dobou trvání kolonoskopického vyšetření a pravděpodobností vzniku nádorového onemocnění tlustého střeva v následném období.

Odstartovaly nové preventivní programy
21.9.2015 Zdravotnictví a medicína 9/2015 | Další informace...

Vláda na konci srpna odsouhlasila 13 akčních plánů Národní strategie Zdraví 2020. Patří mezi ně Národní akční plán na screening a včasný záchyt vážných nemocí, v jehož rámci vznikne řada nových plošných screeningů. Své akční plány má také prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění.

Zvýšená konzumace alkoholu vede k vyššímu riziku rozvoje kolorektálního karcinomu
16.9.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Alkohol je celosvětově konzumován ve značném množství a zároveň je spojován s více než 60 různými diagnózami. A právě pití alkoholu také často souvisí s vyšším rizikem rozvoje kolorektálního karcinomu (CRC).

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí
1.9.2015 rozhlas.cz | Další informace...

Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit preventivní programy – tzv. screeningy na další choroby. V Česku už podobné projekty několik let úspěšně fungují, třeba na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva, prsu, hrdla děložního či novorozenecký screening.

Kolorektální screening – účinná metoda prevence
29.7.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Více než 2 milionům pacientů celosvětově je každoročně stanovena diagnóza kolorektálního karcinomu (CRC). Každý rok na ni zemře více než 600 000 pacientů. Kolorektální screening přitom může významně omezit morbiditu i mortalitu nemoci. Přehledový článek publikovaný v časopise Lancet se mimo jiné zabývá možnostmi prevence CRC.

Třetina případů kolorektálního karcinomu diagnostikovaných před 35. rokem věku je dědičná, zjistila americká studie
20.7.2015 Tisková zpráva MD Anderson Cancer Center | Další informace...

Hereditární kolorektální karcinom, způsobený zděděnou genetickou mutací, v běžné populaci vyskytuje relativně vzácně. Výzkumníci z MD Anderson Cancer Center při Texaské univerzitě (University of Texas) však odhalili obzvláště vysokou prevalenci hereditárního kolorektálního karcinomu u pacientů, jimž byl kolorektální karcinom diagnostikován před 35. rokem věku. Podle jejich doporučení by tito pacienti měli podstoupit genetické poradenství, aby se zjistilo, zda jejich rodinní příslušníci mají či nemají zvýšené riziko onemocnění.

Česká republika se v onkologické prevenci stává součástí vyspělé Evropy
22.6.2015 IBA MU | Další informace...

Po mnoha letech negativních zpráv to na první pohled vypadá, že Česká republika začíná sklízet první úspěchy v náročném boji s nádorovými onemocněními. Podařilo se nastartovat celopopulační adresné zvaní do preventivních screeningových programů, incidence většiny diagnóz, včetně těch nejrozšířenějších, je stabilizována, prodlužuje se dlouhodobé přežití pacientů. V žádném případě to ale neznamená, že by před českou onkologickou péčí neležely výzvy, které je třeba řešit a které stále mohou ovlivňovat životy desetitisíců současných i budoucích onkologických pacientů.

Přístup populace ke screeningu kolorektálního karcinomu v ČR
16.6.2015 IBA MU | Další informace...

Důvody nízké účasti české populace nad 50 let ve screeningu kolorektálního karcinomu hledala studie odborníků z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústřední vojenské nemocnice Praha a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity.

Kolonoskopie odhalí prekancerózy, snižuje tak výskyt nádorů, říká lékař
31.5.2015 plzen.idnes.cz | Další informace...

Západní Čechy jsou známé tím, že je zde nejvíce lidí s rakovinou tlustého střeva a konečníku, ale i jiných nádorů. Poslední statistika z roku 2012 ukazuje, že v Plzeňském kraji tehdy onemocnělo rakovinou tlustého střeva a konečníku 517 lidí a 310 jich zemřelo. Je to nejvíc ze všech krajů. Karlovarský kraj jen mírně zaostává.

Kolorektální karcinom: výzva pro zdravý životní styl, screening a organizaci léčebné péče
29.5.2015 Tisková zpráva IBA MU | Další informace...

Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny kolorektálního karcinomu. Tradice akce, která byla založena před čtyřmi lety poslancem Evropského parlamentu RNDr. Pavlem Pocem ve spolupráci s ředitelem brněnského Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) doc. Ladislavem Duškem, opět přiláká pestré spektrum návštěvníků z mnoha evropských zemí napříč zainteresovanými skupinami bojujícími proti rakovině tlustého střeva a konečníku. Ústředním tématem programu bude zdravý životní styl, hodnocení nově zavedeného adresného zvaní občanů ČR ke screeningovým programům, a rovněž problematika dostupnosti kvalitní léčebné péče o již diagnostikované pacienty.

Riziko vzniku CRC ve středním věku je dvojnásobně vyšší u mužů, kteří byli v období dospívání obézní
26.5.2015 Tisková zpráva časopisu Gut | Další informace...

Výrazná nadváha či dokonce obezita v období dospívání může zdvojnásobit riziko vzniku kolorektálního karcinomu (CRC) ve středním věku. Takový je závěr mezinárodní studie, jejíž výsledky byly právě publikovány v odborném časopise Gut [1].

Zdravý životní styl před diagnózou kolorektálního karcinomu může zlepšit přežití pacientů
8.5.2015 Cancer Research UK | Další informace...

Šance na přežití kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku) je zřejmě vyšší u pacientů, kteří holdovali zdravému životnímu stylu ještě před diagnózou tohoto zhoubného nádoru. Tvrdí to alespoň výzkumníci z britského Imperial College London. Vyvážená strava, pravidelná tělesná aktivita a udržování zdravé tělesné hmotnosti podle nich souvisí s vyššími hodnotami přežití kolorektálního karcinomu.

Umístění primárního nádoru a jeho vliv na prognózu metastatického kolorektálního karcinomu
6.5.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Autoři nedávno publikované analýzy se snažili vyjasnit, nakolik má uložení primárního nádoru u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) prognostický význam.

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014
16.4.2015 Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR), Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) | Další informace...

V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Projekt je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci se zástupci dotčených odborných společností (gynekologie, gastroenterologie, gastrointestinální onkologie, radiodiagnostika, všeobecné lékařství, PL), zástupců zdravotních pojišťoven a dalších expertů jmenovaných ministrem zdravotnictví. Své klienty (pojištěnce) zvou k preventivním vyšetřením všechny zdravotní pojišťovny, které také hradí veškerá potřebná vyšetření. Projekt je realizován s pomocí finančních prostředků z fondů EU.

Pro pacienty s kolorektálním karcinomem se připravuje kampaň Get Tested
19.3.2015 | Další informace...

24. březen je první celosvětový den pro pacienty s pokročilým kolorektálním karcinomem pořádaný International Colorectal Cancer Association. Ke kampani se připojilo České ILCO, které se snaží o osvětu týkající jak tohoto onemocnění, tak i stomie.

Češi podceňují včasný záchyt rakoviny tlustého střeva
19.3.2015 tyden.cz | Další informace...

Přestože Češi a Češky patří k světovým rekordmanům ve výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku, na její včasný záchyt stále málo myslí. Čtvrtina postižených přijde k lékaři, až když se zhoubný nádor rozšíří do celého těla, uvedla onkoložka Eva Sedláčková. Kampaň při příležitosti prvního celosvětového dne pro pacienty s pokročilým kolorektálním karcinomem 24. března upozorní, že hned na počátku by měl být proveden test, zda a jaký typ biologické léčby je pro nemocného vhodný.

Predikce počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku pro rok 2015
20.2.2015 IBA MU | Další informace...

Na webu kolorektum.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku, kteří budou léčeni v roce 2015.

Průběžné výsledky adresného zvaní do screeningových programů
17.2.2015 IBA MU | Další informace...

V lednu 2014 bylo v ČR zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Zváni jsou občané, kteří se těchto organizovaných programů časného záchytu dlouhodobě neúčastní.

Strach lidí z rakoviny má negativní dopad na účast v programu kolorektálního screeningu, zjistili britští vědci
29.1.2015 Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) | Další informace...

Lidé obávající se rakoviny sice často mají v úmyslu zúčastnit se screeningu kolorektálního karcinomu, avšak strach z nálezu zhoubného nádoru jim nakonec paradoxně zabrání podstoupit vyšetření. Výsledky britského výzkumu byly právě publikovány v Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, oficiálním časopise Americké asociace pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research, AACR) [1].

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC
13.1.2015 Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) | Další informace...

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace (WHO), důrazně nesouhlasí se závěry vědecké zprávy o příčinách zhoubných nádorů u lidí, která byla začátkem ledna 2015 publikována v odborném časopise Science.


Zpět