KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity     Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006


Přelomová britská studie detailně popisuje genetické příčiny kolorektálního karcinomu
1.12.2016 Tisková zpráva britského Ústavu pro výzkum rakoviny (ICR) | Další informace...

Studie britského výzkumného týmu dosud nejdetailněji popsala genetiku kolorektálního karcinomu.

Cílená terapie je již u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem standardem
3.11.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Metastatický karcinom tlustého střeva (mCRC) patří v České republice mezi nejčastější příčiny úmrtí z onkologických diagnóz. Mezníkem v jeho léčbě i prognóze nemocných se stalo rutinní zavedení cílené terapie do klinické praxe. Medián celkového přežití (OS) se nyní pohybuje okolo 2 a více let.

Onkologové varují před alternativní léčbou, ztráta času může být osudná
30.10.2016 Česká televize | Další informace...

Desítky, možná i stovky lidí s rakovinou ročně řeší své zdravotní potíže návštěvou léčitele nebo alternativními metodami. Česká onkologická společnost takové jednání neschvaluje a lidi varuje, aby nevěřili zdánlivě zázračným metodám. Někdy se totiž stává, že k onkologovi přichází v pokročilém stadiu nemoci, kdy už s klasickou medicínskou léčbou nelze uspět.

Potvrzeno: nadměrná hmotnost souvisí se vznikem osmi dalších typů zhoubných nádorů
24.8.2016 Tisková zpráva Washington University School of Medicine | Další informace...

Lidé mají zase o důvod více usilovat o zachování přiměřené tělesné hmotnosti. Mezinárodní výzkumný tým identifikoval osm dalších typů zhoubných nádorů, které souvisejí s nadměrnou hmotností a obezitou.

Správná příprava pacienta před kolonoskopií je klíčová pro detekci časných prekancerózních lézí
2.8.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Endoskopický screening se velkou měrou podílí na snižování incidence a mortality u kolorektálního karcinomu. Jak ovšem potvrdila metaanalýza švýcarských gastroenterologů, stěžejní je správná příprava pacienta před vyšetřením.

Existuje příčinná souvislost mezi pitím alkoholu a vznikem zhoubných nádorů
22.7.2016 Tisková zpráva University of Otago | Další informace...

Přehledový článek profesorky Jennie Connorové z novozélandské University of Otago podporuje tvrzení, že existuje příčinná souvislost mezi konzumací alkoholu a vznikem zhoubných nádorů v sedmi různých místech lidského těla: v ústní části hltanu (orofaryngu), v hrtanu, v jícnu, v játrech, v tlustém střevě, v konečníku a v ženském prsu.

Exprezident Slovenska Gašparovič se léčí s nádorem ve střevě
14.7.2016 ceskatelevize.cz | Další informace...

Bývalý slovenský prezident Ivan Gašparovič se téměř dva roky potýká s rakovinou tlustého střeva. Pětasedmdesátiletý Gašparovič listu Nový čas řekl, že aktuálně podstupuje chemoterapii.

Vliv mutací KRAS/NRAS na úspěšnost terapie metastatického kolorektálního karcinomu panitumumabem
15.6.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Randomizovaná klinická studie fáze III prokázala, že kombinovaná terapie panitumumabem a režimem FOLFIRI přispívá k prodloužení doby bez progrese onemocnění a zlepšení objektivní odpovědi na léčbu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Následná analýza [1] této studie se zabývala úspěšností terapie v souvislosti s mutacemi v genech KRAS a NRAS.

Tělesná aktivita snižuje riziko vzniku mnoha typů zhoubných nádorů
24.5.2016 Tisková zpráva amerických National Institutes of Health (NIH) | Další informace...

Volnočasové tělesné aktivity jsou z mnoha důvodů prospěšné pro zdraví člověka. Kromě sníženého rizika kardiovaskulárních onemocnění je zvýšená tělesná aktivita spojována s nižším rizikem vzniku karcinomu tlustého střeva, prsu, děložní sliznice a několika dalších typů zhoubných nádorů.

Predikce počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku pro rok 2016
30.3.2016 IBA MU | Další informace...

Na webu kolorektum.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku, kteří budou léčeni v roce 2016.

Existuje chemoprofylaxe kolorektálního karcinomu?
22.3.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Možnost ovlivnění výskytu kolorektálního karcinomu pomocí chemoprofylaxe je velice žádoucí. Dnes již existují důkazy, které podporují hypotézu, že touto chemoprofylaxí může být kyselina acetylsalicylová. Shrnutí dosavadních prací dlouhodobě působícího britského výzkumného týmu přináší článek uveřejněný již dříve v časopise Familial Cancer [1]. Jejich závěry později potvrdil a rozšířil i tým australských autorů [2].

Populační screening kolorektálního karcinomu v ČR: nejnovější výsledky
22.2.2016 IBA MU, Časopis lékařů českých | Další informace...

Screening kolorektálního karcinomu má významnou úlohu v kontrole incidence a mortality tohoto onemocnění. Nejnovější výsledky populačního screeningu kolorektálního karcinomu v České republice byly právě publikovány v Časopise lékařů českých [1].

Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu u žen s karcinomem prsu
19.2.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Epidemiologické studie naznačily potenciální spojení mezi pohlavními hormony a kolorektálním karcinomem. Nedávno publikovaná data [1] vycházela z průzkumu zabývajícího se rizikem kolorektálního karcinomu u pacientů, kteří byli vystaveni zvýšeným hladinám (endogenních či exogenních) pohlavních hormonů.

Adresné zvaní na prohlídky
2.2.2016 Česká televize | Další informace...

Pojišťovny začnou v příštích týdnech postupně znovu rozesílat dopisy s pozvánkami na preventivní onkologická vyšetření. Informovala o tom Česká televize ve svém hlavním zpravodajském pořadu.

Screening se vyplatí zdravotně i finančně, říká odborník
30.1.2016 lidovky.cz | Další informace...

Onkologická prevence si už u nás začíná získávat svoji image, říká docent Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky.

Imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS) je účinnou metodou screeningu CRC v jednoletém intervalu
26.1.2016 Medscape.com | Další informace...

Jednou ročně prováděný imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS) vykazuje u průměrně rizikové populace vysokou senzitivitu na kolorektální karcinom (CRC). Závěry nejnovější studie byly právě publikovány v odborném časopise Annals of Internal Medicine [1].


Zpět