KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Kampaň proti rakovině tlustého střeva a konečníku míří na východ

Kampaň pro veřejnost i odborníky, která informuje o problematice rakoviny tlustého střeva a konečníku, míří do Zlínského kraje. 9. září se zde konal odborný seminář pro lékaře a další zdravotnické pracovníky pod názvem Zastavme kolorektální karcinom, následující týden pak do obchodního centra Čepkov dorazí maketa tlustého střeva občanského sdružení Onkomaják.


Uskutečněné semináře

 1. Brno (8. 10. 2009)
 2. Jihlava (21. 10. 2009)
 3. Hradec Králové (29. 10. 2009)
 4. Ostrava (22. 1. 2010)
 5. Praha (11. 2. 2010)
 6. Plzeň (25. 2. 2010)
 7. Praha (20. 4. 2010)
 8. Pardubice (24. 6. 2010)
 9. Zlín (9. 9. 2010)
 10. Olomouc (9. 12. 2010)
 11. Chomutov (10. 3. 2011)
 12. České Budějovice (14. 4. 2011)

Seminář v prostorách hotelu Baltaci Atrium zahájila Ing. Hana Příleská, radní Zlínského kraje pro zdravotnictví. Ta ve svém úvodním slově konstatovala, že Zlínský kraj sice má špičkové onkologické centrum, ale návštěva každého pacienta s kolorektálním karcinomem zde zároveň znamená, že selhala prevence.

Se situací v prevenci a epidemiologii kolorektálního karcinomu v celé České republice seznámili přítomné MUDr. Štěpán Suchánek z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, MUDr. Jana Vojtíšková z Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze a RNDr. Ondřej Májek z Institutu biostatistiky a analýz Mu v Brně. Pohled onkologa přidal MUDr. Milan Kohoutek, primář Komplexního onkologického centra Krajské nemocnice T. Bati, Zlín. Ten mj. vyzdvihl úlohu Národního onkologického registru v hodnocení úspěšnosti preventivních programů, neboť právě údaje o incidenci jednotlivých klinických stadií nemoci jsou známkou úspěšnosti screeningu.

Regionální sekce, v rámci níž přednesli své příspěvky MUDr. Tomáš Malík (Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP), MUDr. Michal Varga (krajský koordinátor Rady pro screening KRK) a MUDr. Lubomír Nečas (krajský konzultant SPL Zlín), se nesla především v duchu diskuze o poměrně malém počtu center pro screeningovou kolonoskopii ve Zlínském kraji. Těch je zde zatím pouze osm, což vzhledem k počtu obyvatel poměrně málo. Přináší to také delší čekací doby na screeningovou kolonoskopii – zatímco v rámci ČR je to obvykle 4–6 týdnů, pracovníci gastroenterologických pracovišť uváděli objednací dobu 2–3 měsíce. Na druhé straně ale není třeba se obávat, že by delší čekací doba u asymptomatických jedinců znamenala jakékoliv nebezpečí; je ovšem třeba, aby to lékař netrpělivému a možná i lehce stresovanému pacientovi také řádně vysvětlil. A porovnal to třeba s jinými státy, např. Německem nebo Velkou Británií, kde jsou objednací doby ještě delší.

Jubilejní 10. seminář Zastavme kolorektální karcinom bude hostit Olomouc.

Zastavme CRC - 9. září 2010, Zlín
 

Klíčová slova: kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, prevence, seminář, praktický lékař

10.9.2010 IBA MU


Zpět