KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Regionální seminář "Zastavme kolorektální karcinom" slavil jubileum v Olomouci

Na kulatém čísle deset se prozatím zastavil počet regionálních seminářů „Zastavme kolorektální karcinom“, které pořádá Institut biostatistiky a analýz MU ve spolupráci s odbornými společnostmi a za podpory partnerů projektu. Jubilejní setkání praktických lékařů, gynekologů, gastroenterologů a onkologů se konalo 9. prosince v Olomouci.


Uskutečněné semináře

 1. Brno (8. 10. 2009)
 2. Jihlava (21. 10. 2009)
 3. Hradec Králové (29. 10. 2009)
 4. Ostrava (22. 1. 2010)
 5. Praha (11. 2. 2010)
 6. Plzeň (25. 2. 2010)
 7. Praha (20. 4. 2010)
 8. Pardubice (24. 6. 2010)
 9. Zlín (9. 9. 2010)
 10. Olomouc (9. 12. 2010)
 11. Chomutov (10. 3. 2011)
 12. České Budějovice (14. 4. 2011)

Seminář zahájil úvodním slovem MUDr. Michael Fischer, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví. V rámci obecné sekce se u mikrofonu vystřídali MUDr. Štěpán Suchánek z Ústřední vojenské nemocnice v Praze, doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. z Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze, prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. z Onkologické kliniky FN Olomouc a RNDr. Jan Mužík z Institutu biostatistiky a analýz MU. Regionální sekce se pak chopili především doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. z II. interní kliniky FN Olomouc a MUDr. Helena Stárková z Centra pro výuku praktického lékařství LF UP v Olomouci.

Zúčastnění praktičtí lékaři z Olomouckého kraje si vyslechli především chválu za to, že jejich region má nejvyšší pokrytí cílové populace testem na okultní krvácení do stolice (TOKS). V letech 2008 a 2009 dosahovalo v průměru 26 %, což je 6 % nad celorepublikovým průměrem. Ačkoliv takové číslo lze považovat jen za dílčí vítězství při snaze dostat občany ČR nad 50 let na preventivní vyšetření, mohli by praktičtí lékaři z Olomouckého kraje prozradit především svým pražským kolegům, jak na to. V hlavním městě je totiž pokrytí cílové populace přesně o polovinu nižší.

Naopak problémem je v některých zařízeních, podobně jako třeba ve Zlínském kraji, čekací doba na screeningovou kolonoskopii. Ta může dosahovat i tří až šesti měsíců, což je poměrně dlouhá doba, zvláště s ohledem na psychiku pacienta po pozitivním TOKS. Proto jsou již krajskými koordinátory screeningu činěna opatření pro to, aby byli pacienti směrováni na gastroenterologická pracoviště s vyšší kapacitou a kratšími čekacími dobami.

Prakticky ve všech příspěvcích, které na semináři zazněly, se objevila zmínka o nutnosti propagovat kolorektální screening především mezi veřejností. O tyto kampaně se aktuálně stará řada organizací, z nichž jmenujme především občanské sdružení Onkomaják, které pořádá známé „Střevo tour“ a kampaň „Nenechám se vyloučit…“. Věřme, že i díky tomu se účast cílové populace ve screeningovém programu zvýší.

Cyklus regionálních seminářů bude pokračovat i v roce 2011, a to především v krajích, které dosud nenavštívil. Pro první pololetí jsou v plánu semináře v Českých Budějovicích, Chomutově a Liberci. O přesných termínech a programu budeme čtenáře včas informovat na tomto webu.

Zastavme CRC - 9. prosince 2010, Olomouc
     

Klíčová slova: kolorektální karcinom, rakovina tlustého střeva a konečníku, prevence, seminář, praktický lékař

11.12.2010 IBA MU


Zpět