KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Cyklus odborných seminářů „Zastavme kolorektální karcinom“ zahájen

V brněnském hotelu Voroněž odstartoval 8. října cyklus odborných seminářů pod názvem „Zastavme kolorektální karcinom“. Jeho cílem je zvýšit informovanost a komunikaci lékařských profesí zapojených do screeningu a léčby nádorů tlustého střeva a konečníku, tedy praktických lékařů, gynekologů, gastroenterologů, onkologů a chirurgů.


Uskutečněné semináře

 1. Brno (8. 10. 2009)
 2. Jihlava (21. 10. 2009)
 3. Hradec Králové (29. 10. 2009)
 4. Ostrava (22. 1. 2010)
 5. Praha (11. 2. 2010)
 6. Plzeň (25. 2. 2010)
 7. Praha (20. 4. 2010)
 8. Pardubice (24. 6. 2010)
 9. Zlín (9. 9. 2010)
 10. Olomouc (9. 12. 2010)
 11. Chomutov (10. 3. 2011)
 12. České Budějovice (14. 4. 2011)

Na úvodní tiskové konferenci představili projekt zástupci institucí a společností, které jej odborně garantují: prof. Miroslav Zavoral (Česká gastroenterologická společnost), doc. Bohumil Seifert (Společnost všeobecného lékařství), doc. Ladislav Dušek (Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity) a MUDr. Milana Šachlová (výkonná sekretářka krajského koordinátora kolorektálního screeningu).

Na začátku vlastního semináře pozdravili účastníky zástupci Jihomoravského kraje – krajský zdravotní rada MUDr. Josef Drbal a radní pro oblast zdravotnictví MUDr. Oldřich Ryšavý. Úvodní příspěvek patřil místopředsedovi České gastroenterologické společnosti prof. Miroslavu Zavoralovi, který představil historii a současnost kolorektálního screeeningu u nás i ve světě. Zdůraznil také, že po odborné stránce je ČR na program screeningu plně připravena, je však nutná podpora ze strany státní správy. Na něj navázal doc. Ladislav Dušek z Institutu biostatistiky a analýz sérií velmi neradostných čísel, která se týkají epidemiologie, diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu. Doc. Bohumil Seifert ze Společnosti všeobecného lékařství se pak na screeningový program podíval pohledem praktického lékaře, porovnal jej s mnohem rozšířenějším mamografickým screeningem a vyzdvihl nutnost osvěty jak mezi praktickými lékaři, tak mezi širokou veřejností. Předseda České onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček poté shrnul stav diagnostiky a léčby kolorektálního karcinomu v ČR. Obecnou část semináře zakončila přednáška MUDr. Jolany Těšinové zabývající se právními aspekty lékařské péče a právy a povinnostmi ve vztahu lékaře a pacienta.

Ke stažení:

V regionální sekci vystoupili místní představitelé jednotlivých odborných skupin – za praktické lékaře MUDr. Pavel Kopáč a MUDr. Milada Vinická, za gastroenterology předseda ČGS prof. Petr Dítě a za onkology prof. Rostislav Vyzula a MUDr. Milana Šachlová. Již během regionální sekce i po jejím skončení se rozběhla poměrně živá diskuze.

Pořadatelé semináře tímto velmi děkují všem účastníkům a všechny srdečně zveme na další odborné semináře z cyklu Zastavme kolorektální karcinom: 21. října do Jihlavy a 29. října do Hradce Králové.

Zastavme CRC - 8. října 2009, Brno
     

12.10.2009 IBA MU


Zpět