KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Letošní program cyklu odborných seminářů „Zastavme kolorektální karcinom" byl završen v Hradci Králové

V letošním roce poslední odborný seminář v rámci projektu „Zastavme kolorektální karcinom“ se uskutečnil 29. října v Hradci Králové.


Uskutečněné semináře

 1. Brno (8. 10. 2009)
 2. Jihlava (21. 10. 2009)
 3. Hradec Králové (29. 10. 2009)
 4. Ostrava (22. 1. 2010)
 5. Praha (11. 2. 2010)
 6. Plzeň (25. 2. 2010)
 7. Praha (20. 4. 2010)
 8. Pardubice (24. 6. 2010)
 9. Zlín (9. 9. 2010)
 10. Olomouc (9. 12. 2010)
 11. Chomutov (10. 3. 2011)
 12. České Budějovice (14. 4. 2011)

V moderních prostorách Výukového centra Lékařské fakulty UK ve zdejší Fakultní nemocnici se ho zúčastnilo více než šedesát hostů (mezi nimi i řada studentů lékařské fakulty), které v úvodu pozdravil hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc. Ocenil úsilí organizátorů informovat veřejnost o rizicích spojených s touto zákeřnou nemocí a především o možnostech prevence a léčby. Zmínil se mimo jiné, že s touto nemocí má osobní – naštěstí pozitivní – zkušenost v rodině. Účastníkům popřál mnoho úspěchů v jejich usilovné snaze o záchranu lidských životů a zdraví.

V obecné sekci semináře, kterou moderoval MUDr. Pavel Andres, vystoupili tentokrát prof. Miroslav Zavoral, doc. Ladislav Dušek, doc. Bohumil Seifert, MUDr. Mgr. Jolana Těšinová a nově také prof. Rostislav Vyzula z Masarykova onkologického ústavu v Brně a člen výboru České onkologické společnosti. Přednášející se shodli na tom, že program kolorektálního screeningu přes nesporné úspěchy v posledních letech neprobíhá tak, jak by si odborníci přáli. Ačkoli bylo provedeno velké množství testů na okultní krvácení a v jednotlivých regionech stále stoupá počet kolonoskopií, dosud výrazně nekleslo procento pacientů zachycených v pozdních stadiích a neradostná je rovněž prevalence. „Je třeba počítat s armádou pacientů, kterým je třeba věnovat se celoživotně,“ uvedl doc. Ladislav Dušek.

Prof. Rostislav Vyzula v této souvislosti zmínil nedostatek finančních prostředků při stále dražší terapii. „Velký motivační význam však mají data zprostředkovaná Institutem biostatistiky a analýz, která v budoucnu mohou významně ovlivnit ochotu plátců vynakládat další finanční prostředky v boji proti kolorektálnímu karcinomu.“

Doc. Bohumil Seifert uvedl, že důležitou roli ve screeningu hrají praktičtí lékaři, zejména regionální koordinátoři, a že nejspolehlivější cesta k prevenci mužů vede přes jejich ženy. O tom, že ženy jsou mnohem zodpovědnější, vypovídá i fakt, že jejich účast v kolorektálním screeningu je oproti mužům dvojnásobná. Rovněž upozornil na to, aby v dobře míněné snaze získat veřejnost pro sekundární screening, nedošlo k podcenění TOKSu.

V následující regionální sekci semináře, kterou velmi zajímavě moderoval prof. Jan Bureš, zástupce 2. interní kliniky FN v Hradci Králové a Krajský koordinátor Národní programu screeningu CRC, se zúčastnil dosud největší počet odborníků, kteří reprezentovali mezioborovou spolupráci v Královéhradeckém kraji.

O nepříznivém vývoji kolorektálního karcinomu ve zdejším regionu z pohledu onkologa informoval prof. Jiří Petera. O nezastupitelnosti a klíčové odpovědnosti praktického lékaře, jehož úlohou je získat pacienta pro preventivní program, hovořil MUDr. Petr Šubrt. Příprava screeningové kolonoskopie byla tématem MUDr. Jiřího Cyrany. Doc. Marcela Kopáčová v přednášce věnované endoskopické slizniční resekci předvedla zcela unikátní video-nahrávky, ojedinělé i v rámci České republiky. MUDr. Vladimír Motyčka komentoval chirurgická řešení případů, kde screeningový program selhal. Chirurgickou sekci svým referátem doplnil MUDr. Pavel Jandík a také prof. Ferko, jehož příspěvek se týkal pokročilého nádorového onemocnění a možností chirurgického řešení metastáz kolorektálního karcinomu do jater. O zcela novém zapojení gynekologů do screeningu kolorektální karcinomu informoval doc. Jindřich Tošner a jeho úhel pohledu doplnil ze své praxe i gynekolog MUDr. Vladimír Dvořák z Kolína.

V závěrečné diskusi si přítomní zástupci praktických lékařů položili zásadní otázku: Jak motivovat praktické lékaře, aby se v širším měřítku zapojili do screeningu? Zda na ni našli uspokojivou odpověď, ukáží teprve následující měsíce a léta.

2.11.2009 IBA MU


Zpět