KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Zastavme kolorektální karcinom počtvrté - tentokrát v Ostravě

Jak již bylo avizováno na webu kolorektum.cz, cyklus seminářů Zastavme kolorektální karcinom pokračuje i po Novém roce. V pořadí čtvrté regionální setkání na téma boje s rakovinou tlustého střeva a konečníku se uskutečnilo 22. ledna v Ostravě. Záštitu nad seminářem převzal hejtman Moravskoslezského kraje (MSK) Ing. Jaroslav Palas a pořadatelé mohli využít příjemné a útulné prostory zasedací místnost zastupitelstva kraje.


Uskutečněné semináře

 1. Brno (8. 10. 2009)
 2. Jihlava (21. 10. 2009)
 3. Hradec Králové (29. 10. 2009)
 4. Ostrava (22. 1. 2010)
 5. Praha (11. 2. 2010)
 6. Plzeň (25. 2. 2010)
 7. Praha (20. 4. 2010)
 8. Pardubice (24. 6. 2010)
 9. Zlín (9. 9. 2010)
 10. Olomouc (9. 12. 2010)
 11. Chomutov (10. 3. 2011)
 12. České Budějovice (14. 4. 2011)

Úvodní slovo patřilo jednomu z hostitelů, náměstkovi hejtmana pro zdravotnictví Ing. RSDr. Karlu Konečnému, který přítomné pozdravil a konstatoval, že onkologická péče patří k prioritám ve zdravotnickém systému MSK. Po něm uvítala účastníky semináře i ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Stanislava Pánová, která krátce informovala o třech probíhajících onkologických screeningových programech, přičemž screening kolorektálního karcinomu má jednoznačně mnohem obtížnější výchozí pozici než screeningy rakoviny prsu a děložního hrdla. I proto je třeba aktivně oslovit a motivovat širokou i odbornou veřejnost k účasti ve screeningu kolorektálního karcinomu (KRK).

Obecnou sekci zahájil příspěvek MUDr. Štěpána Suchánka, člena Rady pro screening KRK. Ten shrnul dosavadní výsledky screeningového programu, představil jeho současné schéma a indikátory kvality, které zajišťují kvalitu a bezpečnost programu. Za praktické lékaře pak promluvila MUDr. Helena Stárková, krajská konzultantka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP z Olomouce, která shrnula pozitivní i negativní zkušenosti s dosavadním průběhem programu a navrhla i konkrétní kroky, které by měly vést k vyšší účasti cílové populace ve screeningu (silnější mediální kampaň, systematické zvaní osob nad 50 let, aktivní přístup praktických lékařů atd.). Třetí prezentace patřila předsedovi České onkologické společnosti ČLS JEP prof. Jiřímu Vorlíčkovi. Ten se od celkových čísel (400 000 lidí v ČR v roce 2010, kteří mají nebo v životě měli rakovinu) dostal až k neutěšeným údajům o zhoubných nádorech tlustého střeva a konečníku. Poznamenal, že roste incidence všech hlavních onkologických diagnóz a jejich léčba bude stále dražší. Zdůraznil také, že diagnostika a léčba KRK jde napříč specializacemi, proto je třeba spolupráce praktických lékařů, gynekologů, gastroenterologů, onkologů i chirurgů. V sérii neradostných faktů o KRK pokračoval následně i doc. Ladislav Dušek, ředitel Institutu biostatistiky a analýz MU, který upozornil na snižující se mortalitu a tedy rostoucí prevalenci onkologických onemocnění v české populaci. Proti brzkému úspěchu v boji s KRK stojí i stárnutí populace a také fakt, že do krizových let přichází i populace, která vyrůstala ve značně znečištěném životním prostředí.

Po přestávce patřil program zástupcům místních odborných společností zapojených do screeningu KRK. MUDr. Alice Havlová, krajská konzultantka SVL ČLS JEP, prezentovala nejnovější údaje o průběhu programu mezi praktickými lékaři (PL) v MSK. Na 1 PL připadá měsíčně v průměru 6 testů na okultní krvácení do stolice (TOKS), což je poměrně nízké číslo. Naopak jsou velmi pozitivně lékaři i pacienty vnímány nové i-TOKS tesy. Krajský konzultant Sdružení praktických lékařů ČR MUDr. Zdeněk Hromek pak navázal problematikou informovanosti praktických lékařů a mj. řekl, že mnoho pacientů nad 50 let odmítá jak TOKS, tak kolonoskopii; převážně proto, že mají málo informací. Za onkology promluvili vedoucí dvou Komplexních onkologických center (KOC), jimiž se může MSK pyšnit: doc. MUDr. Renata Soumarová (KOC Nový Jičín) a MUDr. David Feltl (KOC FN Ostrava). Oba se shodli, že díky přítomnosti dvou KOC má MSK vynikající pokrytí a dostupnost péče pro onkologické pacienty, výsledkem čehož je i mj. nižší mortalita těchto pacientů. Dále zdůraznili roli všech spolupracujících pracovišť v síti KOC.

TOKS mohou svým pacientkám nově předepisovat i gynekologové, proto v regionální sekci vystoupil i člen České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP MUDr. Richard Postupa, který popsal novou a důležitou roli gynekologů v kolorektálním screeningu. Závěr regionální sekce patřil MUDr. Lence Kolonderové, výkonné sekretářce regionálního koordinátora Rady pro screening KRK v ČR v Ostravě. Ta upozornila i na to, že praktičtí lékaři často posílají na kolonoskopii klienty, kteří nesplňují věkový limit (55 let), nebo posílají do standardního screeningového programu symptomatické či rizikové pacienty.

Kolem problematiky, kteří pacienti vlastně do screeningu spadají, a kolem motivace a informovanosti lékařů i klientů se točila i závěrečná diskuze, která odborný program semináře uzavřela.

Zastavme CRC - 22. ledna 2010, Ostrava
 

25.1.2010 IBA MU


Zpět