KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Praha - hlavní město kolorektálního karcinomu

V jedenáctý únorový den se Praha stala centrem dění, které se odehrává kolem propagace screeningu kolorektálního karcinomu. Zatímco v OC Nový Smíchov se poprvé vztyčila mohutná nafukovací maketa tlustého střeva, která má rozšířit povědomí o rakovině tlustého střeva a konečníku u nejširší veřejnosti, o necelé čtyři kilometry vzdušnou čarou na severozápad, v kongresovém sále Ústřední vojenské nemocnice, proběhl již pátý regionální seminář pro lékaře a další zdravotnické pracovníky "Zastavme kolorektální karcinom".


Uskutečněné semináře

 1. Brno (8. 10. 2009)
 2. Jihlava (21. 10. 2009)
 3. Hradec Králové (29. 10. 2009)
 4. Ostrava (22. 1. 2010)
 5. Praha (11. 2. 2010)
 6. Plzeň (25. 2. 2010)
 7. Praha (20. 4. 2010)
 8. Pardubice (24. 6. 2010)
 9. Zlín (9. 9. 2010)
 10. Olomouc (9. 12. 2010)
 11. Chomutov (10. 3. 2011)
 12. České Budějovice (14. 4. 2011)

Seminář již tradičně zahájili představitelé Ministerstva zdravotnictví (MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka odboru zdravotních služeb MZ ČR) a místní samosprávy (PhDr. Miroslav Pešák, radní pro oblast zdravotnictví). Obecná sekce ve složení prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (ČOS ČLS JEP), prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. (Rada pro screening KRK), doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. (SVL ČLS JEP), Ing. Pavel Kožený, Ph.D. (NRC) a doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA MU) pak podala celkovou zprávu o neradostném stavu onemocnění kolorektálním karcinomem v ČR a průběhu screeningového programu.

V závěru obecné sekce vystoupila i ředitelka občanského sdružení OnkoMaják Mgr. Pavla Šlosserová, která přítomným představila projekt Střevo tour 2010 a také krátký dokumentární film s Petrem Urbanem o průběhu kolonoskopického vyšetření.

Místní představitelé praktických lékařů, gastroenterologů a gynekologů - MUDr. Jana Vojtíšková (SVL ČLS JEP), MUDr. Dobroslava Vokrojová (SPL ČR), MUDr. Michal Pročke (ČGS ČLS JEP) a MUDr. Jiří Dvořák (SSG ČR) - se pak po přestávce především snažili najít odpověď na to, proč je Praha v pokrytí cílové populace screeningovými vyšetřeními na kolorektální karcinom na chvostu České republiky. Mezi nejčastěji zmiňovanými faktory byla např. časová vytíženost Pražanů i fakt, že řada zaměstnanců podstupuje preventivní prohlídky u závodních lékařů. Svou roli samozřejmě hrají i obecná nechuť k provádění testů na skryté krvácení do stolice. Trendy z posledních let však slibují zlepšení situace, k čemuž zajisté pomůže i přechod od guajakových testů k modernějším imunochemickým, které poskytují klientovi vyšší komfort při přípravě i samotném odběru. Zapojit se však musí aktivně i praktičtí lékaři - zatímco více než 90 % z nich považuje screening za efektivní, jen třetina do něj své pacienty aktivně zve. Diskutována byla i účast gynekologů ve screeningovém procesu a případy předepsání dvou TOKS (praktickým lékařem a gynekologem zároveň) jedné pacientce během jednoho screeningového intervalu .

Pošesté se odborníci zainteresování v kolorektálním screeningu sejdou 25. února v Plzni, kam vás samozřejmě srdečně zveme.

Zastavme CRC - 11. února 2010, Praha
         

12.2.2010 IBA MU


Zpět