KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Kolorektální seminář v kraji nejvíce zatíženém onkologickými onemocněními

Je všeobecně známo, že Plzeňský kraj je co do incidence onkologických onemocnění nejzatíženějším v ČR. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, byla hlavním tématem šestého regionálního semináře Zastavme kolorektální karcinom. Ten se konal v důstojných prostorách konferenčního centra Secese v plzeňském pivovaru.


Uskutečněné semináře

 1. Brno (8. 10. 2009)
 2. Jihlava (21. 10. 2009)
 3. Hradec Králové (29. 10. 2009)
 4. Ostrava (22. 1. 2010)
 5. Praha (11. 2. 2010)
 6. Plzeň (25. 2. 2010)
 7. Praha (20. 4. 2010)
 8. Pardubice (24. 6. 2010)
 9. Zlín (9. 9. 2010)
 10. Olomouc (9. 12. 2010)
 11. Chomutov (10. 3. 2011)
 12. České Budějovice (14. 4. 2011)

„Chce-li mladý lékař v ČR studovat onkologii, může tak učinit jedině v Plzeňském kraji“, glosoval neradostný fakt vedoucí plzeňského Komplexního onkologického centra a místopředseda České onkologické společnosti doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. Ten také poznamenal, že celkovou incidenci táhnou nahoru především nádorová onemocnění vylučovacích ústrojí, tedy gastrointestinálního a urogenitálního traktu.

 

Najít faktory, které jsou za vysoký výskyt rakoviny v Plzeňském kraji zodpovědné, je velmi obtížné. Zcela jistě to není jeden nebo dva dominantní. Hypotézu, že může jít o environmentální faktory, zmínil např. doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. z IBA MU, nicméně dosavadní studie, které byly zaměřeny především na znečištění ovzduší, tomu nenapovídají.

Z hlediska kolorektálního karcinomu samotného však zazněly některé i pozitivní údaje, např. okresy Plzeň-sever a Plzeň-jih patří v pokrytí cílové populace screeningovými vyšetřeními (TOKS a kolonoskopie) v rámci ČR ke špičce, což dokumentoval příspěvek doc. MUDr. Bohuslava Seiferta, Ph.D., vědeckého sekretáře Společnosti všeobecného lékařství.

V regionální sekci i následné diskuzi bylo velmi detailně probíráno téma kapacity gastroenterologických zařízení, neboť již nyní se díky zvýšenému zájmu prodlužují čekací doby na kolonoskopii až na 2 měsíce. Stejně jako na některých předešlých seminářích se také dostalo na problémy duplicity screeningových vyšetření praktickým lékařem a gynekologem u jedné pacientky.

Dalšími kraji, kde bude seminář Zastavme kolorektální karcinom uspořádán, bude kraj Středočeský (Praha, 20. dubna) a Pardubický (Pardubice, 24. června).

Dále doporučujeme vaší pozornosti:

Zastavme CRC - 25. února 2010, Plzeň
       

26.2.2010 IBA MU


Zpět