KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Středočeský kraj – velká populace, málo preventivních prohlídek

Najít první nezbytný krok nutný v boji s rakovinou tlustého střeva a konečníku ve Středočeském kraji není příliš složité. Stačí se totiž podívat na regionální srovnání v pokrytí populace preventivními prohlídkami i testy TOKS, kde je tento kraj v rámci ČR téměř na samém chvostu. „Okresy Mělník, Kutná Hora a Benešov patří mezi pět nejhorších v republice,“ byl nemilosrdně konkrétní doc. Bohumil Seifert ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP ve svém příspěvku na semináři Zastavme kolorektální karcinom věnovanému Středočeskému kraji, který se konal 20. dubna v Praze pod záštitou náměstka hejtmana prof. MUDr. Zdeňka Seidla.


Uskutečněné semináře

 1. Brno (8. 10. 2009)
 2. Jihlava (21. 10. 2009)
 3. Hradec Králové (29. 10. 2009)
 4. Ostrava (22. 1. 2010)
 5. Praha (11. 2. 2010)
 6. Plzeň (25. 2. 2010)
 7. Praha (20. 4. 2010)
 8. Pardubice (24. 6. 2010)
 9. Zlín (9. 9. 2010)
 10. Olomouc (9. 12. 2010)
 11. Chomutov (10. 3. 2011)
 12. České Budějovice (14. 4. 2011)

„Ostatně velmi podobně je na tom i Hlavní město Praha,“ dodal MUDr. Michal Pročke z Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, „takže uvědomíme-li si, že jen tyto dva regiony tvoří dohromady téměř čtvrtinu české populace, máme zde velmi početný soubor lidí s nízkým preventivním pokrytím a tedy i s vyšším rizikem kolorektálního karcinomu.“

Proto zejména v absolutních číslech vypadají počty pacientů s tímto onemocněním velmi hrozivě a je třeba významně zvýšit procento preventivních prohlídek i vyšetření pomocí TOKS, ačkoliv v počtu nově diagnostikovaných nádorů na 100 000 osob Středočeský kraj nijak nevybočuje z republikového průměru.

Představitelé gastroenterologů zároveň odmítají, že by případný zvýšený zájem pacientů o preventivní vyšetření, zejména o screeningové kolonoskopie, neúměrně zatížil jejich pracoviště. Naopak, kolonoskopie je v současné době spíše přeindikována a je prováděna i v případech, kdy není nezbytná; rezerva pro screeningové kolonoskopie zde tedy nepochybně je.

Diskuze po přednáškách rovněž ukázala, že je třeba v praxi velmi důsledně rozlišovat mezi screeningem a dispenzarizací, především tedy nezapojovat do screeningového procesu osoby se zvýšeným rizikem CRC, které vyplývá např. z genetické zátěže či osobní anamnézy.

Osmým krajem, v němž budou představitelé praktických lékařů, gynekologů, gastroenterologů a onkologů zastavovat kolorektální karcinom, bude kraj Pardubický, a to 24. června.

Zastavme CRC - 20. dubna 2010, Praha
   

21.4.2010 IBA MU


Zpět