KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

8. regionální seminář Zastavme kolorektální karcinom v Pardubickém kraji

Ve stejné době, kdy se veřejnost seznamovala s problematikou rakoviny tlustého střeva a konečníku a její prevence u makety tlustého střeva vystavené v pardubickém AFI Palace, diskutovali o stejném tématu i lékaři a další odborníci z řad zdravotnických pracovníků. Osmý regionální seminář Zastavme kolorektální karcinom zavítal do Pardubického kraje, konkrétně do Hotelu Euro v Pardubicích.


Uskutečněné semináře

 1. Brno (8. 10. 2009)
 2. Jihlava (21. 10. 2009)
 3. Hradec Králové (29. 10. 2009)
 4. Ostrava (22. 1. 2010)
 5. Praha (11. 2. 2010)
 6. Plzeň (25. 2. 2010)
 7. Praha (20. 4. 2010)
 8. Pardubice (24. 6. 2010)
 9. Zlín (9. 9. 2010)
 10. Olomouc (9. 12. 2010)
 11. Chomutov (10. 3. 2011)
 12. České Budějovice (14. 4. 2011)

Seminář zahájila MUDr. Stanislava Pánová, ředitelka odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR, která přítomné informovala mj. i o připravovaných projektech na podporu programů screeningu rakoviny prsu, kolorekta a děložního hrdla. Tyto projekty hrazené z evropských fondů by měly být zaměřeny především na cílené zvaní lidí na preventivní vyšetření a podporu datového a informačního zázemí screeningových programů.

Osobní záštitu nad pardubickým seminářem Zastavme kolorektální karcinom, který se koná ve čtvrtek 24. června, převzala radní Pardubického kraje pro zdravotnictví, paní Mgr. Markéta Tauberová.

Přítomné také pozdravil RNDr. Jaroslav Forejt, CSc., vedoucí odboru zdravotnictví Pardubického kraje.
Odborný program měl oproti předešlým akcím poněkud aktualizované personální složení.

Obecná sekce zahrnovala 4 příspěvky v podání následujících přednášejících:

 • MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D. (zástupce přednosty Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha pro vědu a vzdělávání) – historie a současnost kolorektálního screeningu
 • MUDr. Jana Vojtíšková (Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK Praha) – kolorektální screening z pohledu praktického lékaře
 • MUDr. Iveta Kolářová (zástupkyně primáře oddělení klinické a radiační onkologie KOC Pardubice) –léčba kolorektálního karcinomu
 • RNDr. Jan Mužík (analytik dat, Institut biostatistiky a analýz MU, Brno) – epidemiologie kolorektálního karcinomu

V regionální sekce pak vystoupili:

 • MUDr. Alexandra Sochorová (krajská konzultantka Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Chrudim)
 • MUDr. Jiří Dvořák (Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP, Kolín)
 • MUDr. Josef Hájek, CSc. (krajský koordinátor Rady pro screening KRK ČGS ČLS JEP, gastroenterologické odd. Pardubické KN a.s.)
 • Mgr. Pavla Freij (ředitelka občanského sdružení OnkoMaják a projektu StřevoTour)

Pardubický kraj se může pochlubit nejnižší incidencí kolorektálního karcinomu v České republice (65 případů na 100 000 obyvatel v roce 2007), mortalita je zde druhá nejnižší (32 úmrtí na 100 000 obyvatel v roce 2007). Pochlubit se mohou i místní gastroenterologové – v podílu provedených endoskopických polypektomií při kolonoskopii jim patří 2. místo, což svědčí o jejich precizní práci.

Vždy je však co zlepšovat, a to jak v informovanosti a účasti pacientů, tak i ve spolupráci praktických lékařů, gynekologů, gastroenterologů a onkologů. Cílené zvaní asymptomatických pacientů, kteří splňují kritéria zařazení do screeningového programu, přitom bylo zmiňováno jako nejefektivnější. Investované peníze se tím mohou velmi rychle vrátit, vždyť cena léčby prvního a čtvrtého stadia kolorektálního karcinonu se liší o 3 desetinná místa, u roční léčby jsou to u jednoho pacienta tisíce versus miliony Kč!

Zastavme CRC - 24. června 2010, Pardubice

 

25.6.2010 IBA MU


Zpět