KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro odbornou veřejnost

Epidemiologie kolorektálního karcinomu Screeningový proces Odborná literatura

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Semináře "Zastavme kolorektální karcinom" pokračují
21.12.2009 IBA MU | Další informace...

Cyklus odborných regionálních seminářů pod názvem "Zastavme kolorektální karcinom" bude pokračovat i v roce 2010.

Stručný pohled na zdraví – a také na kolorektální karcinom
15.12.2009 IBA MU, ČOS, ÚZIS, OECD | Další informace...

Organizace OECD představila začátkem prosince již páté vydání publikace Health at Glance, tedy Stručný pohled na zdraví. Kniha poskytuje zajímavý pohled do zdravotnických systémů 30 členských zemí OECD a také jejich vzájemné porovnání na základě vybraných indikátorů. Není bez zajímavosti, že podkapitola o kvalitě onkologické péče je věnována třem diagnózám, u nichž v ČR probíhají screeningové programy – tedy karcinomu prsu, děložního hrdla a kolorektálnímu.

Datové rozhraní pro předávání dat kolorektálního screeningu
23.11.2009 IBA MU | Další informace...

V sekci Pro odborníky / Technická sekce / Stáhněte si je k dispozici PDF soubor se strukturou datového rozhraní pro předávání dat kolorektálního screeningu k centrálnímu zpracování.

Nový start pro kolorektální screening
7.11.2009 Medical Tribune 32/2009 | Další informace...

Přes 8 000 nových pacientů ročně. Celých 54 % z nich přichází ve třetím či čtvrtém stadiu, tedy s mizivou nadějí na vyléčení. Více než 4 000 nemocných každý rok umírá. Data o kolorektálním karcinomu v Česku skutečně nejsou něčím, co by budilo národní hrdost. Dosavadní screening založený na testu na okultní krvácení nabízeném praktickými lékaři je sice o mnoho lepší než nic, na výraznou pozitivní změnu ale nestačí. Nově upravený program, jehož součástí je primární screeningová kolonoskopie a jenž podléhá kontrole kvality a datovému auditu, má potenciál mnohem vyšší. I zde však platí jednoduché heslo, že fungovat může jen ten screening, který se provádí.

Letošní program cyklu odborných seminářů „Zastavme kolorektální karcinom" byl završen v Hradci Králové
2.11.2009 IBA MU | Další informace...

V letošním roce poslední odborný seminář v rámci projektu „Zastavme kolorektální karcinom“ se uskutečnil 29. října v Hradci Králové.

Kde existuje prevence, tam je i úspěšná léčba
27.10.2009 IBA MU | Další informace...

Pomyslný štafetový kolík v cyklu regionálních odborných seminářů Zastavme kolorektální karcinom převzal ve středu 21. 10. 2009 kraj Vysočina. Projekt na podporu Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu a včasné diagnostiky se setkal s velkým zájmem účastníků – zejména praktických lékařů z celého regionu. V přívětivém prostředí EuroAgentur Business Hotel Jihlava se jich sešlo víc než devadesát a v moderované diskusi se živě zajímali o aktuální souvislosti.

XX. kongres České lékařské společnosti JEP ve znamení prevence a včasné diagnostiky onkologických onemocnění
26.10.2009 IBA MU | Další informace...

Prevence, osvěta, mezioborová spolupráce – to jsou asi nejčastější termíny, které se objevovaly v příspěvcích účastníků XX. kongresu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Není divu, vždyť oficiální téma kongresu, který proběhl 21. října na brněnském výstavišti, znělo „Prevence a časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře“.

Česká onkologie - ostře sledované screeningové programy
25.10.2009 Medical Tribune 30/2009 | Další informace...

Ročně je v České republice diagnostikováno přes 68 000 nových onkologických pacientů a více než 27 000 jich rok co rok umírá. Současně však také mezi námi žije nejméně 380 000 onkologicky nemocných, kteří jsou úspěšně léčeni nebo s onkologickou osobní anamnézou.

Cyklus odborných seminářů „Zastavme kolorektální karcinom“ zahájen
12.10.2009 IBA MU | Další informace...

V brněnském hotelu Voroněž odstartoval 8. října cyklus odborných seminářů pod názvem „Zastavme kolorektální karcinom“. Jeho cílem je zvýšit informovanost a komunikaci lékařských profesí zapojených do screeningu a léčby nádorů tlustého střeva a konečníku, tedy praktických lékařů, gynekologů, gastroenterologů, onkologů a chirurgů.

Rozšířené setkání koordinátorů kolorektálního screeningu
7.10.2009 IBA MU | Další informace...

Dne 24. září tohoto roku se v Ústřední vojenské nemocnici v Praze setkalo na pět desítek regionálních koordinátorů gastroenterologů a praktických lékařů, aby na rozšířeném jednání Rady pro screening kolorektálního karcinomu shrnuli své dosavadní zkušenosti z Národního programu screeningu CRC.

Vitamín D pomáhá zlepšovat přežití pacientů s rakovinou tlustého střeva a s kožním melanomem
21.9.2009 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Nový výzkum ukázal, že zvýšená hladina vitamínu D může pomoci zlepšit přežití pacientů s rakovinou tlustého střeva a s rakovinou kůže. Vyplývá to ze dvou studií, které byly publikovány v odborných časopisech British Journal of Cancer a Journal of Clinical Oncology.

Aspirin může chránit před rakovinou tlustého střeva a konečníku
21.9.2009 ecancermedicalscience | Další informace...

U lidí s genetickou predispozicí k Lynchově syndromu (onemocnění, které způsobuje zhruba 5 % případů rakoviny tlustého střeva) může každodenní dávka aspirinu snížit riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Takové sdělení zaznělo dnes v Berlíně na společném kongresu ECCO a ESMO, což je nejvýznamnější onkologický kongres, který je pořádán v Evropě.

Zastavme kolorektální karcinom – pozvánka na odborné semináře
15.9.2009 | Další informace...

Komise pro screening kolorektálního karcinomu Ministerstva zdravotnictví ČR si vás dovolujte pozvat na odborné semináře v rámci projektu „Zastavme kolorektální karcinom“, jehož cílem je informovat odbornou veřejnost o Národním programu screeningu a o potřebě a možnostech včasné diagnostiky kolorektálního karcinomu v České republice.

Názory na kolonoskopii: Češi mají strach
7.9.2009 Zdravotnické noviny | Další informace...

Průzkum znalostí o rakovině tlustého střeva a konečníku svědčí o jednom – čeští pacienti se bojí špatných zpráv a bolesti.

Za vzestup kolorektálního karcinomu může obezita
27.7.2009 Zdravotnické noviny | Další informace...

Data z onkologických registrů 51 zemí ukazují, že výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku roste především tam, kde si lidé v posledních letech osvojili nezdravý životní styl a kde stoupá prevalence obezity.

Spuštěn portál www.kolorektum.cz
3.4.2009 Administrátor | Další informace...

Koncem dubna 2009 byl spuštěn webový portál www.kolorektum.cz, který se tak stal oficiálním informačním zdrojem projektu nazvaného Program kolorektálního screeningu v České republice.


Zpět