KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro odbornou veřejnost

Epidemiologie kolorektálního karcinomu Screeningový proces Odborná literatura

Archiv

Rok: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Regionální seminář "Zastavme kolorektální karcinom" slavil jubileum v Olomouci
11.12.2010 IBA MU | Další informace...

Na kulatém čísle deset se prozatím zastavil počet regionálních seminářů „Zastavme kolorektální karcinom“, které pořádá Institut biostatistiky a analýz MU ve spolupráci s odbornými společnostmi a za podpory partnerů projektu. Jubilejní setkání praktických lékařů, gynekologů, gastroenterologů a onkologů se konalo 9. prosince v Olomouci.

Testy DNA místo TOKSu nebo kolonoskopie?
11.11.2010 Zdroj: ecancermedicalscience.com | Další informace...

Současné ne zcela příjemné vyšetřovací metody používané ve screeningu kolorektálního karcinomu budou možná v budoucnu nahrazeny vyšetřením na přítomnost specificky změněné DNA ve stolici. Výsledky první fáze výzkumu v této oblasti byly zveřejněny na konferenci Rakovina tlustého střeva a konečníku: od biologie k léčbě, kterou pořádala na konci října Americká Asociace pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research).

Muži-diabetici jsou náchylnější ke vzniku kolorektálního karcinomu
19.10.2010 ecancermedicalscience | Další informace...

U mužů byla nalezena souvislost mezi cukrovkou (diabetes mellitus) 2. typu a kolorektálním karcinomem, zatímco u žen diabetiček tato souvislost prokázána nebyla. Vyplývá to z nové studie, která byla právě publikována v říjnovém vydání Gastroenterology, což je oficiální časopis Americké gastroenterologické asociace (American Gastroenterological Association, AGA).

Stane se ubikvitin D novým markerem kolorektálního karcinomu?
14.10.2010 ecancermedicalscience | Další informace...

Ubikvitin D (UBD) by se mohl stát novým prognostickým faktorem, který pomůže předvídat progresi kolorektálního karcinomu a recidivu onemocnění. Vyplývá to z nové studie, která byla právě publikována v odborném časopise British Journal of Cancer.

Téma boje s kolorektálním karcinomem v Evropském parlamentu
16.9.2010 | Další informace...

Členské státy Evropské unie musí razantněji podpořit preventivní programy boje s rakovinou tlustého střeva a konečníku (CRC). Vyplývá to z dnešního slyšení odborníků na toto onemocnění a poslanců v Evropském parlamentu, které inicioval český europoslanec Pavel Poc.

Kolorektální screening - začíná svítat?
14.9.2010 Lucie Ondřichová, Medical Tribune 19/2010 | Další informace...

"Lidé mají střeva. Ve střevě může být zhoubný nádor. Když se na něj přijde včas, dá se vyléčit. Když se na něj přijde pozdě, člověk umře. Vyšetření máte zdarma k dispozici. Využijte to." Dostat takové triviálně jednoduché sdělení do povědomí české veřejnosti je až překvapivě složité. Každá cesta, která k tomu vede, je dobrá.

Úmrtnost na rakovinu klesá, ale prevence pokulhává
13.9.2010 Tisková zpráva ECCO | Další informace...

Ačkoli úmrtnost na rakovinu v Evropské unii celkově klesá, incidence (výskyt) nádorových onemocnění v období 2002–2008 vzrostla z 2,1 mil. na 2,5 mil. nových případů ročně, což představuje téměř 20% nárůst. Informuje o tom zvláštní vydání časopisu European Journal of Cancer [1], které se zabývá onkologickou prevencí.

Kampaň proti rakovině tlustého střeva a konečníku míří na východ
10.9.2010 IBA MU | Další informace...

Kampaň pro veřejnost i odborníky, která informuje o problematice rakoviny tlustého střeva a konečníku, míří do Zlínského kraje. 9. září se zde konal odborný seminář pro lékaře a další zdravotnické pracovníky pod názvem Zastavme kolorektální karcinom, následující týden pak do obchodního centra Čepkov dorazí maketa tlustého střeva občanského sdružení Onkomaják.

Užívání multivitamínů nemá žádný vliv na další osud pacientů s rakovinou tlustého střeva
8.9.2010 ecancermedicalscience | Další informace...

Pacienti s rakovinou tlustého střeva, kteří podstoupili chirurgický zákrok a během následné chemoterapeutické léčby užívali multivitamíny (a nepřestali je užívat ani po skončení chemoterapie) nijak nesnížili své riziko recidivy či úmrtí na kolorektální karcinom. Vyplývá to z výsledků studie, kterou uskutečnili vědci z Dana-Farber Cancer Institute v americkém Bostonu.

Incidence karcinomu rekta roste v USA i v populaci pod 40 let
23.8.2010 Zdroj: ecancermedicalscience.com | Další informace...

Podle studie založené na analýze databáze SEER a publikované v časopise Cancer roste v USA incidence karcinomu rekta mezi mladými lidmi do 40 let.

Vakcína z viru koňské encefalitidy může zpomalit některé typy rakoviny
18.8.2010 Duke University | Další informace...

Experimentální vakcína založená na viru, který způsobuje encefalitidu u divokých zvířat, zřejmě dokáže v některých případech pokročilého stadia rakoviny zablokovat další růst nádoru. Vyplývá to z výzkumu vědců z americké Duke University.

Dechová zkouška možná pomůže odhalit rakovinu
11.8.2010 Tisková zpráva British Journal of Cancer | Další informace...

Tým vědců se pokouší vyvinout diagnostickou metodu, která by na principu dechové zkoušky odhalila rakovinu plic, prsu, tlustého střeva a prostaty.

Gynekologové odhalují kolorektální karcinomy
30.6.2010 Medical Tribune 16/2010 | Další informace...

Česká republika drží smutný světový primát ve výskytu nádorových onemocnění tlustého střeva a konečníku v přepočtu na jednoho obyvatele. V současnosti přibývá 7 500 nových případů kolorektálního karcinomu ročně, více než 4 000 nemocných na toto onemocnění ročně umírá.

8. regionální seminář Zastavme kolorektální karcinom v Pardubickém kraji
25.6.2010 IBA MU | Další informace...

Ve stejné době, kdy se veřejnost seznamovala s problematikou rakoviny tlustého střeva a konečníku a její prevence u makety tlustého střeva vystavené v pardubickém AFI Palace, diskutovali o stejném tématu i lékaři a další odborníci z řad zdravotnických pracovníků. Osmý regionální seminář Zastavme kolorektální karcinom zavítal do Pardubického kraje, konkrétně do Hotelu Euro v Pardubicích.

Aktualizace seznamu center pro screeningovou kolonoskopii
10.6.2010 IBA MU | Další informace...

Na základě nového seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR byl aktualizován seznam center pro screeningovou kolonoskopii. Seznam nyní obsahuje i ta pracoviště, která byla do screeningového programu zařazena ve 3. kole.

Průběžné výsledky Programu kolorektálního screeningu v ČR
22.4.2010 IBA MU | Další informace...

V tomto článku vám přinášíme shrnutí výsledků kolorektálního screeningu, které ukazují velmi pozitivní trendy ve vývoji počtu vyšetřených klientů a přínos zavedení primární screeningové kolonoskopie v roce 2009.

Středočeský kraj – velká populace, málo preventivních prohlídek
21.4.2010 IBA MU | Další informace...

Najít první nezbytný krok nutný v boji s rakovinou tlustého střeva a konečníku ve Středočeském kraji není příliš složité. Stačí se totiž podívat na regionální srovnání v pokrytí populace preventivními prohlídkami i testy TOKS, kde je tento kraj v rámci ČR téměř na samém chvostu. „Okresy Mělník, Kutná Hora a Benešov patří mezi pět nejhorších v republice,“ byl nemilosrdně konkrétní doc. Bohumil Seifert ze Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP ve svém příspěvku na semináři Zastavme kolorektální karcinom věnovanému Středočeskému kraji, který se konal 20. dubna v Praze pod záštitou náměstka hejtmana prof. MUDr. Zdeňka Seidla.

Informační zázemí screeningů zhoubných nádorů v ČR
19.4.2010 Zdravotnické noviny | Další informace...

Plošný screening vybraných zhoubných nádorových onemocnění je prokazatelně účinným nástrojem na snižování úmrtnosti. Předpokladem účinnosti a bezpečnosti je vysoká kvalita poskytovaných screeningových vyšetření a pečlivá organizace celého screeningového procesu. Tento článek pojednává o významu monitoringu screeningových programů a shrnuje současný stav informační podpory screeningu v ČR.

Onkologie buší na dveře. Nikdo neslyší.
10.4.2010 Medical Tribune 7/2010 | Další informace...

Incidence zhoubných nádorů v ČR rychle roste. Nádorem onemocní každý třetí z nás. Ve výskytu zhoubných nádorů je Česká republika v Evropě na smutné špici. Stav onkologické prevence v ČR je však jedním slovem tristní.

Screeningy fungují, zájem o ně ale potřebuje nový impuls
22.3.2010 Zdravotnické noviny | Další informace...

Po brněnské diskusi věnované organizaci onkologické péče v ČR (viz ZN č. 5/2010) pokračoval 11. března v Plzni cyklus konferencí pořádaných ministerstvem zdravotnictví tématem screeningu zhoubných nádorů.

Jak vtáhnout veřejnost do onkologického screeningu?
22.3.2010 Medical Tribune 5/2010 | Další informace...

V ČR nyní fungují tři onkologické screeningové programy - mamární, cervikální a kolorektální. Sebelepší screening však ztrácí smysl, pokud se jej lidé neúčastní. Česká populace je v tomto směru jen obtížně oslovitelná.

Ani sebedokonalejší screening sám o sobě nic nezmůže, nebudou-li se jej lidé účastnit
12.3.2010 vitalia.cz | Další informace...

Včasný záchyt je bezpochyby jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšné léčby nádorových onemocnění. K němu slouží především screeningové programy. Jejich organizace, výsledky a úkoly, mezinárodní srovnání či vymezení úloh praktického lékaře a gynekologa v prevenci zhoubných nádorů byly hlavními tématy konference nazvané „Národní programy screeningu zhoubných nádorů v ČR“, která proběhla ve čtvrtek 11. března 2010 v Plzni. Na konferenci představili své nejnovější poznatky přední odborníci zabývající se screeningem zhoubných nádorů a zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Máme organizované screeningové programy a špičková onkologická centra. Bez účasti pacientů to ale nepůjde.
12.3.2010 IBA MU | Další informace...

Česká republika disponuje léčebnou péčí v oblasti onkologie na evropské úrovni a má také zavedeny tři preventivní screeningové programy pro záchyt zhoubných nádorů prsu, děložního hrdla a kolorekta. Přesto je třeba investovat ještě mnoho práce, času a financí do toho, abychom mohli tyto programy prohlásit za úspěšné, fungující a využívané většinou cílové populace. V tomto duchu se nesla vystoupení odborníků i zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR na konferenci Národní programy screeningu zhoubných nádorů v ČR, která se konala 11. března 2010 v Plzni.

Kolorektální seminář v kraji nejvíce zatíženém onkologickými onemocněními
26.2.2010 IBA MU | Další informace...

Je všeobecně známo, že Plzeňský kraj je co do incidence onkologických onemocnění nejzatíženějším v ČR. Odpověď na otázku, proč tomu tak je, byla hlavním tématem šestého regionálního semináře Zastavme kolorektální karcinom. Ten se konal v důstojných prostorách konferenčního centra Secese v plzeňském pivovaru.

Klinická studie prověří novou metodu léčby kolorektálního karcinomu
25.2.2010 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Britská organizace Cancer Research UK tento týden zahájila novou klinickou studii zaměřenou na pacienty s rakovinou tlustého střeva, která metastázovala do jater. Cílem této studie je zjistit, zda je nová radioterapeutická metoda účinnější než běžně používaná chemoterapie.

Odlišnosti v dělení kmenových buněk pomáhají odhalit mechanismus vzniku kolorektálního karcinomu
18.2.2010 Cancer Research UK | Další informace...

Pozměněný způsob, jakým se dělí kmenové buňky ve střevě, by mohl vést ke vzniku zhoubného nádoru. K takovému závěru došla studie, kterou finančně podpořila britská organizace Cancer Research UK.

Praha - hlavní město kolorektálního karcinomu
12.2.2010 IBA MU | Další informace...

V jedenáctý únorový den se Praha stala centrem dění, které se odehrává kolem propagace screeningu kolorektálního karcinomu. Zatímco v OC Nový Smíchov se poprvé vztyčila mohutná nafukovací maketa tlustého střeva, která má rozšířit povědomí o rakovině tlustého střeva a konečníku u nejširší veřejnosti, o necelé čtyři kilometry vzdušnou čarou na severozápad, v kongresovém sále Ústřední vojenské nemocnice, proběhl již pátý regionální seminář pro lékaře a další zdravotnické pracovníky "Zastavme kolorektální karcinom".

Zastavme kolorektální karcinom počtvrté - tentokrát v Ostravě
25.1.2010 IBA MU | Další informace...

Jak již bylo avizováno na webu kolorektum.cz, cyklus seminářů Zastavme kolorektální karcinom pokračuje i po Novém roce. V pořadí čtvrté regionální setkání na téma boje s rakovinou tlustého střeva a konečníku se uskutečnilo 22. ledna v Ostravě. Záštitu nad seminářem převzal hejtman Moravskoslezského kraje (MSK) Ing. Jaroslav Palas a pořadatelé mohli využít příjemné a útulné prostory zasedací místnost zastupitelstva kraje.

Kolorektální screening - jeden z úspěchů českého zdravotnictví v roce 2009
6.1.2010 Medical Tribune 36/2009 | Další informace...

Nová podoba screeningu kolorektálního karcinomu byla magazínem Medical Tribune označena jako jeden z úspěchů českého zdravotnictví v roce 2009.

„Zbytková“ DNA možná dokáže upozornit na nádory prsu a tlustého střeva
5.1.2010 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Britští vědci odhalili skupinu „škodlivých“ mediátorových RNA či tzv. „chimérických transkriptů“ (anglicky rogue genetic messengers nebo chimeric transcripts), které by se mohly stát pomocníkem v diagnostice rakoviny prsu a tlustého střeva. Tyto transkripty jsou produkovány úseky DNA, které jsou v angličtině označovány jako junk DNA (volně bychom mohli přeložit jako „zbytková“ či „odpadová“ DNA), neboť nekódují žádné geny. Výzkum byl nedávno publikován v odborném časopise Genomics.


Zpět