KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro odbornou veřejnost

Epidemiologie kolorektálního karcinomu Screeningový proces Odborná literatura

Archiv

Rok: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


1. národní kongres o kolorektálním karcinomu
22.11.2011 | Další informace...

Pořádající odborné společnosti si vás dovolují pozvat na 1. národní kongres o kolorektálním karcinomu, který se koná 9.–10. 12. 2011 v Praze.

Multioborová komise – jediná správná cesta u CRC
14.11.2011 Medical Tribune 26/2011 | Další informace...

Získat náhled, jak by dnes měla vypadat komplexní léčba nemocného s jaterními metastázami kolorektálního karcinomu, to byl cíl druhého bloku symposia Roche na Jihočeských onkologických dnech 2011. Posluchačům dané téma ze svého úhlu pohledu přiblížil onkolog, chirurg a intervenční radiolog.

Metastazující kolorektální karcinom – nic není jako dřív
7.11.2011 Medical Tribune 25/2011 | Další informace...

Management metastazujícího kolorektálního karcinomu prodělal za poslední desetiletí zcela zásadní vývoj. Týká se to jak všech modalit léčby, tak diagnostiky. Tam, kde dříve dominoval relativně jednoduchý terapeutický postup založený na víceméně radikální operaci kolorekta a následné chemoterapii, nastupuje nyní individualizovaný přístup opřený o několik základních, spíše obecných principů. Otázka, jak tuto změnu maximálně zhodnotit ve prospěch každého konkrétního pacienta, byla v centru zájmu na symposiu společnosti Roche, které se konalo v rámci nedávného Evropského multidisciplinárního onkologického kongresu ve Stockholmu.

Multidisciplinární tým musí být samozřejmost
3.11.2011 Medical Tribune 24/2011 | Další informace...

Každý nemocný s metastazujícím kolorektálním karcinomem by měl být projednán na schůzce multidisciplinárního týmu, na níž se stanoví optimální strategie léčby.

Aspirin zřejmě snižuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu u lidí s Lynchovým syndromem
28.10.2011 Cancer Research UK | Další informace...

Lidé s Lynchovým syndromem mohou dlouhodobým užíváním aspirinu snížit své riziko vzniku kolorektálního karcinomu. Takový závěr vyslovili autoři studie, která byla právě publikována v odborném časopise The Lancet.

U kolorektálního karcinomu je naděje na posun v adjuvanci
16.9.2011 Medical Tribune 19/2011 | Další informace...

„Na zlepšení osudu nemocných s kolorektálním karcinomem by mělo reálný dopad propracování výběru individualizované adjuvantní léčby, což zatím pokulhává – samozřejmě kromě skutečně masivní podpory screeningu a časného záchytu vůbec. Nejlepší cestou ke správnému výběru adjuvantní léčby je co nejširší využití klinických a molekulárních prediktorů,“ říká prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Sekvenace genomu zhoubných nádorů kolorekta
5.9.2011 Nature Genetics | Další informace...

Odborný časopis Nature Genetics přinesl tento týden zprávu o úspěšné sekvenaci genomu zhoubných nádorů kolorekta. Kolorektální karcinom se ve vyspělých zemích řadí k hlavním příčinám úmrtnosti na nádorová onemocnění.

Počty lidí s rakovinou rostou, s penězi na léčbu je to horší
25.8.2011 Zdroj: ČTK, ČOS ČLS JEP | Další informace...

Onkologických pacientů letos přibude o deset procent a tomu by měl odpovídat i objem úhrad za léčbu od zdravotních pojišťoven. Ty ale plánují, že platby nemocnicím naopak sníží. "Pojišťovny dávají centrům zálohy na úrovni loňska, takže už letos nedostávají všichni pacienti nejvhodnější péči," řekl ČTK předseda České onkologické společnosti profesor Jiří Vorlíček. Podle něj by politici měli stanovit priority, aby na drahou péči bylo peněz dost.

Kritéria k proplácení zdravotní péče musí definovat pojišťovny, nikoliv lékaři
17.8.2011 Zdroj: tisková zpráva ČOS ČLS JEP | Další informace...

Reakce výboru České onkologické splečnosti ČLS JEP na článek „Centrová péče není omezována“ publikovaný dne 4. července 2011 v Infoservisu VZP, číslo 14.

E-learningová sekce na Kolorektum.cz
25.7.2011 | Další informace...

Jedním z poslání stránek Kolorektum.cz je šířit informovanost o kolorektálním karcinomu a screeningu nejen mezi laickou, ale i odbornou veřejností. Proto jsme v části pro zdravotnické odborníky zřídili tzv. e-learningovou sekci, v níž budou v průběhu času zveřejňovány elektronické vzdělávací materiály.

Avastin přesvědčivě prokazuje svou účinnost v léčbě pacientů s metastatickým CRC
1.6.2011 Zdroj: tisková zpráva společnosti Roche | Další informace...

Léčivý přípravek Avastin byl v roce 2005 registrován pro léčbu nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). Stalo se tak na základě výsledků studie AVF2107g (Hurwitz 2004), která prokázala signifikantní prodloužení celkové doby přežití i přežití bez progrese onemocnění, a to při podávání v první linii léčby. Okamžitě po uvedení léčivého přípravku Avastin do praxe vznikl klinický registr pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem léčených Avastinem. Jeho cílem je sledování celkového počtu pacientů léčených Avastinem a sběr epidemiologických a klinických dat pacientů, které umožňují sledovat bezpečnost a efektivitu léčby tímto biologickým preparátem.

Onkologové žádají od zdravotních pojišťoven pravidla pro poskytování a úhradu léčby
1.6.2011 Zdroj: tisková zpráva ČOS ČLS JEP | Další informace...

Zdravotní pojišťovny otevřeně hovoří o nedostatku finančních prostředků. Onkologové navíc v letošním roce dosud neobdrželi od plátců péče žádná pravidla, podle kterých by měli léčit jejich pojištěnce, tedy své pacienty. Žádný nemocný nemá uzavřenou smlouvu s lékařem či zdravotnickým zařízením; je ve smluvním vztahu se svou zdravotní pojišťovnou. Plátci péče by proto měli jednoznačně specifikovat, kterým pacientům, jakou léčbu a v jaké výši uhradí.

Slibný pokrok v léčbě kolorektálního karcinomu
16.5.2011 Medical Tribune 12/2011 | Další informace...

Česká republika se již mnoho let drží v mužské populaci na prvním místě incidence kolorektálního karcinomu na světě, ženy jim sekundují z devátého místa. Screening tohoto nebezpečného nádoru je zatím v plenkách a zdaleka nedosahuje úspěšnosti mammárního screeningu. Napjatě proto očekáváme každou pozitivní informaci o nových léčebných postupech v terapii tohoto nádoru.

Cetuximab prodlužuje přežití některých pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem
19.4.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

V odborném časopise Journal of Clinical Oncology byla právě publikována nejnovější analýza klinické studie CRYSTAL, která se již v roce 2008 stala historickým mezníkem v léčbě kolorektálního karcinomu. Nová analýza potvrdila, že gen KRAS představuje jediný biomarker, který lze využít pro předvídání účinnosti cetuximabu (Erbitux®). Celkové přežití pacientů s nemutovaným genem KRAS – kterým byl kromě chemoterapie aplikován i cetuximab – bylo o 3,5 měsíce delší v porovnání s pacienty, kteří dostávali pouze chemoterapii.

Seminář Zastavme kolorektální karcinom na jihu Čech
15.4.2011 IBA MU | Další informace...

Poslední z cyklu regionálních seminářů Zastavme kolorektální karcinom se konal 14. dubna 2011 v Českých Budějovicích.

Videozáznam přednášky o epidemiologii CRC
11.4.2011 | Další informace...

Na XIII. Motolských onkologických dnech zazněla dne 11. března 2011 přednáška doc. Ladislava Duška o aktuálních i budoucích trendech incidence a mortality kolorektálního karcinomu.

Screening v srdci Evropy aneb O lepší vlastnosti českého národa
21.3.2011 Medical Tribune 5/2011 | Další informace...

Seminář o screeningu kolorektálního karcinomu, který se konal 2. března na půdě Evropského parlamentu, poukázal na několik aspektů včasné diagnostiky tohoto častého nádorového onemocnění i na rozdílnou úroveň provádění screeningu v jednotlivých evropských regionech. Jak na tom je česká gastroenterologie z pohledu primární i sekundární prevence kolorektálního karcinomu, komentuje pro MT prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., přednosta Kliniky hepatogastroenterologie IKEM.

Evropa proti kolorektálnímu karcinomu
21.3.2011 Medical Tribune 5/2011 | Další informace...

Europoslanec Pavel Poc, člen výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI Committee), zorganizoval 2. března diskusi u parlamentního kulatého stolu na téma celoevropské strategie a koordinace programů primární a sekundární prevence kolorektálního karcinomu (CRC).

11. regionální seminář Zastavme CRC se konal v Chomutově
15.3.2011 IBA MU | Další informace...

Chomutov byl vybrán jako dějiště dalšího z řady regionálních seminářů Zastavme kolorektální karcinom, který byl určen především pro lékaře z Ústeckého a Karlovarského kraje.

Aktivním životním stylem lze předcházet polypům, které se mohou zvrhnout v rakovinu
3.3.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

Kdo holduje aktivnímu životnímu stylu, tomu hrozí až o třetinu nižší riziko, že v jeho tlustém střevě vzniknou polypy, které se v některých případech mohou zvrhnout v nádorové bujení. Takový je závěr metaanalýzy, která byla právě publikována v odborném časopise British Journal of Cancer.

Jak optimalizovat péči o nemocné s kolorektálním karcinomem
22.2.2011 Medical Tribune 3/2011 | Další informace...

Jedním z významných zahraničních hostů kongresu PragueOnco byl profesor Eric van Cutsem z univerzity v belgické Lovani. V mezinárodním kontextu platí za předního odborníka v léčbě kolorektálního karcinomu. Přednesl plenární přednášku a také se zúčastnil užší diskuse o organizaci péče.

Český europoslanec prosazuje celoevropský screening kolorektálního karcinomu
20.2.2011 Medical Tribune 3/2011 | Další informace...

Evropská komise nedávno publikovala nové Evropské směrnice pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky kolorektálního karcinomu. Podle ní by v zemích Evropské unie mělo v budoucnosti dojít k zavedení plošného screeningu zaměřeného na odhalování některých druhů nádorových onemocnění.

IARC koordinuje nové evropské směrnice pro screening a diagnostiku kolorektálního karcinomu
3.2.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

U příležitosti zítřejšího Světového dne boje proti rakovině (4. únor) bylo zveřejněno první vydání Evropských směrnic pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky kolorektálního karcinomu. Vědecké důkazy jasně ukazují, že screening může výrazně napomoci při časné detekci kolorektálního karcinomu a snížit mortalitu tohoto onemocnění, které je v Evropě druhou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu.

Stanovení sérových markerů jako alternativní metoda detekce kolorektálního karcinomu?
27.1.2011 ecancermedicalscience | Další informace...

Při diagnostice kolorektálního karcinomu (CRC) by stanovení hladiny šesti sérových markerů mohlo představovat alternativu imunologického testu okultního krvácení do stolice (iTOKS). Navrhovaná metoda je stejně účinná jako iTOKS, tvrdí autoři studie, která byla nedávno publikována v odborném časopise Clinical Cancer Research.


Zpět