KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro odbornou veřejnost

Epidemiologie kolorektálního karcinomu Screeningový proces Odborná literatura

Archiv

Rok: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Adresné zvaní občanů startuje již brzy
23.12.2013 | Další informace...

Kolorektum.cz jakožto oficiální web Národního programu screeningu kolorektálního karcinomu přináší všechny důležité informace o nadcházejícím projektu adresného zvaní k preventivním vyšetřením.

Onkologický screening má nakročeno do další etapy: Adresné zvaní pro ty, kdo se programu neúčastní
19.12.2013 Medical Tribune 26/2013 | Další informace...

Svou kvalitou je český onkologický screening na záviděníhodné úrovni. Metodiku a kvalitu by se od nás mohla učit většina vyspělých civilizovaných zemí. To, v čem jsme doposud zaostávali, by se dalo nazvat zcela primitivním problémem – nižší (nikoli nízkou) účastí v důsledku neexistence možnosti adresného zvaní těch, kteří doposud do programu nenašli cestu.

Adresné zvaní je investicí do budoucnosti, shodli se odborníci, politici i zdravotní pojišťovny
13.12.2013 IBA MU | Další informace...

V České republice bude od ledna 2014 zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Ve čtvrtek 5. prosince 2013, tedy dva dny poté, co Ministerstvo zdravotnictví ČR oficiálně oznámilo zahájení tohoto projektu, se v Praze sešli na odborném semináři zástupci institucí a odborností, které jsou do screeningových programů zapojeny, aby zde diskutovali krátkodobé i dlouhodobé dopady tohoto nepochybně pozitivního kroku, o nějž bojovali několik let.

Pojišťovny začnou své klienty zvát na preventivní screeningová vyšetření v lednu 2014
4.12.2013 Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR), Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) | Další informace...

V lednu 2014 bude v České republice zahájeno adresné zvaní té části populace, která spadá do rizikového věku a dosud se neúčastnila screeningového programu zaměřeného na časnou detekci jednoho ze tří typů zhoubných nádorů. Ve spolupráci s plátci zdravotní péče vypracoval metodiku adresného zvaní Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Spuštění projektu „Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR – screeningové programy“ bylo oznámeno na tiskové konferenci, která se konala v úterý 3. prosince 2013 na Ministerstu zdravotnicví.

Tisková zpráva k vydání publikace OECD Health Policy Studies - Cancer Care: Assuring Quality to Improve Survival
21.11.2013 ÚZIS, ČOS ČLS JEP | Další informace...

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala 30. října 2013 publikaci „Onkologická péče“ shrnující ukazatele péče o pacienty se zhoubnými novotvary v zúčastněných zemích.

Screening kolorektálního karcinomu v roce 2013
21.11.2013 Postgraduální medicína 09/2013 | Další informace...

Screening kolorektálního karcinomu byl v České republice zahájen v roce 2000, pro neuspokojivé výsledky byl v roce 2009 upraven. Kromě praktických lékařů byl screening rozšířen i na gynekology. Vedle testů imunochemických, které postupně nahrazují testy guajakové, existuje nová screeningová varianta – primární screeningová koloskopie ve věku 55 let. Došlo i ke změně intervalu screeningových metod. Od změny v roce 2009 došlo k výraznému zvýšení adherence české populace ke screeningu, přesto data stále nejsou uspokojivá. V roce 2013 přichází další impuls ke zvýšení efektivity screeningu kolorektálního karcinomu ve formě centrálního zvaní.

Pozvánka na odborný seminář „Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občanů“
12.11.2013 IBA MU | Další informace...

Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s kanceláří WHO v České republice, iniciativou kolorektum.cz a kanceláří poslance Evropského parlamentu RNDr. Pavla Poce si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice a význam adresného zvaní občanů“, který se koná 5. prosince 2013 od 15 hodin v Clarion Congress Hotel Prague. Od 14 hodin proběhne na místě tisková konference na dané téma.

U koho byl diagnostikován CRC, ten má zvýšené riziko vzniku dalšího zhoubného nádoru
15.7.2013 Tisková zpráva nakladatelství Wiley | Další informace...

Pacienti s anamnézou kolorektálního karcinomu (CRC) mají zvýšené riziko vzniku dalších zhoubných nádorů, zvláště pak dalšího CRC a zhoubných nádorů tenkého střeva. K takovému závěru dospěli autoři nejnovější studie publikované v odborném časopise Cancer, který vydává Americká onkologická společnost (American Cancer Society, ACS). Toto zjištění může napomoci vzniku screeningových doporučení pro pacienty s anamnézou CRC.

Edukační DVD jako pomoc pro nejhorší chvíle
13.5.2013 Medical Tribune 9/2013 | Další informace...

Obecně prospěšná společnost Dialog Jessenius natočila další film ze série Průvodce onemocněním, věnovaný tentokrát kolorektálnímu karcinomu. Toto DVD bylo představeno v rámci letošních Brněnských onkologických dnů.

Kolorektální screening v bodě zlomu
13.5.2013 Medical Tribune 9/2013 | Další informace...

Na kolorektální karcinom v Česku umírají každý rok čtyři tisíce lidí. Jestli je nějaká smrt zbytečná, pak tato. Teoreticky lze vzniku tohoto nádoru velmi dobře zabránit – v praxi se to ale nedaří, a to nikde na světě. Nicméně celá řada států tento boj prohrává alespoň čestně, Českou republiku nevyjímaje – i u nás mortalita začíná zvolna klesat. K tomu, aby došlo k výraznější změně na populační úrovni, však síly zdravotníků nestačí. Je nutné z problematiky vytvořit téma, které bude zajímat novináře, politiky, plátce i organizátory péče. Dostat (skoro) všechny zainteresované v jednu chvíli na jedno místo se již podruhé podařilo v rámci Evropských dnů kolorektálního karcinomu, jež se konaly koncem dubna v Brně.

Úspěch adresného zvaní v ČR se bude opírat o odpovědnost pojištěnců
18.4.2013 EurActiv.cz | Další informace...

O zvýšení účasti v trojici celorepublikových screeningových programů, které se soustředí na včasný záchyt rakoviny, se má v Česku postarat zavedení tzv. adresného zvaní. Zda se skutečně podaří zvednout počet vyšetřených osob, bude ale podle samotných zdravotních pojišťoven, jež budou pozvánky distribuovat, záležet na zodpovědnosti pojištěnců, kteří na zvací dopis zareagují a na vyšetření se skutečně dostaví.

Nově odhalený podtyp CRC je agresivní a neodpovídá na léčbu cetuximabem
14.4.2013 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Britsko-nizozemský výzkumný tým objevil nový podtyp kolorektálního karcinomu (CRC), který má horší prognózu než ostatní typy CRC a je rezistentní vůči cetuximabu. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Nature Medicine (1).

Nový útok na kolorektální karcinom – cílené zvaní
10.4.2013 Medical Tribune 6/2013 | Další informace...

S pomocí peněz Evropské unie chystá Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s praktickými lékaři a pojišťovnami od roku 2014 novou screeningovou akci zaměřenou na kolorektální karcinom. Půjde o cílené, tedy adresné zvaní lidí po padesátce. Hledá se nejefektivnější cesta jak po stránce výtěžnosti, tak po stránce ekonomické. Zvažuje se propojení s preventivními akcemi zaměřenými na další časté karcinomy (především plic a prsu), studují se vzory v zahraničí, dolaďují se organizační detaily.

II. evropské dny kolorektálního karcinomu 2013 – prevence a screening
5.4.2013 IBA MU | Další informace...

Víte, jak se vyhnout nebo bojovat s rakovinou tlustého střeva a konečníku? Jste pacient, lékař, politik, nebo ani jedno z toho, ale chcete vědět víc?

Společně proti rakovině tlustého střeva a konečníku: druhý ročník evropské konference opět v Brně
2.4.2013 IBA MU | Další informace...

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom, KRK) je mezi onkologickými onemocněními stále jedou z hlavních příčin úmrtí v České republice i v evropských zemích. A to i přesto, že jde o nemoc, kterou lze velmi dobře léčit, pokud se odhalí včas.

Rodinná anamnéza CRC souvisí s vyšší šanci pacientů na přežití, zjistili britští vědci
20.3.2013 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Nová britská studie odhalila souvislost mezi rodinnou anamnézou kolorektálního karcinomu a vyšší šancí pacientů na přežití. Výsledky byly právě publikovány v odborném časopise British Journal of Cancer.

Obezita a nedostatek tělesné činnosti zvyšují riziko vzniku jistého molekulárního podtypu CRC
26.2.2013 Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) | Další informace...

Vyšší index tělesné hmotnosti (BMI) souvisí s vyšším rizikem kolorektálního karcinomu s jistou molekulární charakteristikou; naopak tělesná aktivita snižuje riziko vzniku tohoto typu karcinomu. Závěry nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v Cancer Research, oficiálním časopise Americké asociace pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research, AACR).

Proč někteří pacienti s CRC neodpovídají na cílenou léčbu? Vědci hledají odpověď v genu HER2
20.2.2013 Tisková zpráva British Journal of Cancer | Další informace...

Tým švýcarských a italských vědců přišel na to, proč někteří pacienti s rakovinou tlustého střeva a konečníku neodpovídají na některé cílené léky. Je to zřejmě způsobeno velkým množstvím kopií genu HER2, který je obvykle dáván do souvislosti s rakovinou prsu. Výsledky nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise British Journal of Cancer (1).

Britové doporučují CT kolonografii jako alternativní vyšetřovací metodu k tradiční kolonoskopii
14.2.2013 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Vyšetření pomocí počítačové tomografie, někdy označované jako „virtuální kolonoskopie“ nebo „CT kolonografie (CTC)“, je účinnější než irigografie (rentgenové vyšetření tlustého střeva s využitím barya jako kontrastní látky). Podle britských vědců by měla být virtuální kolonoskopie zvažována jako alternativní vyšetřovací metoda u pacientů, u nichž existuje podezření na rakovinu tlustého střeva a z nějakého důvodu nelze provést tradiční kolonoskopii (ta však i nadále zůstává nejúčinnější metodou prevence kolorektálního karcinomu). Dvě studie na toto téma byly právě publikovány v odborném časopise The Lancet.

Národní program screeningu sporadického kolorektálního karcinomu (KR-CA): vývoj, současnost, perspektiva
28.1.2013 Lékařské listy 1/2013 | Další informace...

Screening sporadického KR-CA byl zahájen v ČR v polovině roku 2000. Vyšetření zahrnuje test na okultní krvácení do stolice (TOKS), nově se klienti mohou rozhodnout přímo i pro primární screeningovou kolonoskopii. Průběžně se u nás zvyšuje počet vyšetření, což nepochybně souvisí jak s růstem počtu prováděných TOKS, tak i s nárůstem zájmu o prevenci KR-CA obecně.


Zpět