KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro odbornou veřejnost

Epidemiologie kolorektálního karcinomu Screeningový proces Odborná literatura

Archiv

Rok: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Lokalizace kolorektálního karcinomu souvisí s místem recidivy
6.12.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Retrospektivní longitudinální analýza zahrnující přes 10 tisíc pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) ukázala, že lokalizace primárního nádoru souvisí s místem recidivy a metastazování nádoru.

Americká studie poodhalila princip vzniku rezistence mCRC vůči cetuximabu
16.11.2015 Tisková zpráva MD Anderson | Další informace...

V léčbě metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) se významně uplatňuje cetuximab (Erbitux®). U některých pacientů však dochází k recidivě a tím i ke zkrácení celkové doby přežití. Nejnovější studie z MD Anderson Cancer Center při Texaské univerzitě (University of Texas) možná pomůže objasnit důvod vzniku rezistence některých nádorů vůči cetuximabu.

Přirozeně vysoká hladina estrogenů v krvi možná snižuje riziko vzniku CRC u žen
4.11.2015 Tisková zpráva Cancer Research UK | Další informace...

Ženy s přirozeně vysokou hladinou pohlavního hormonu estrogenu mají o více než 50 % nižší riziko vzniku kolorektálního karcinomu (CRC) po menopauze než ženy s nízkou hladinou tohoto hormonu. Tvrdí to alespoň autoři výzkumu, jehož výsledky byly prezentovány na letošní konferenci britského Národního ústavu pro výzkum rakoviny (National Cancer Research Institute, NCRI) [1].

Mezinárodní studie odhalila čtyři různé typy kolorektálního karcinomu
12.10.2015 Tisková zpráva britského Ústavu pro výzkum rakoviny (Institute of Cancer Research, ICR) | Další informace...

Kolorektální karcinom (CRC) lze rozdělit na čtyři různá onemocnění, z nichž každé má své typické biologické charakteristiky. Závěry nejnovějšího výzkumu byly právě publikovány v odborném časopise Nature Medicine [1].

Jak dlouho se čeká na kolonoskopie? A proč?
12.10.2015 Medical Tribune 20/2015 | Další informace...

V podpoře prevence kolorektálního karcinomu má vedle testu na okultní krvácení (TOKS) své místo kolonoskopie. Ta může být život zachraňujícím výkonem – to když zachytí nádor buď v časném stadiu, anebo ještě lépe ve fázi prekancerózy. Jedním z faktorů, které určují úspěšnost screeningu, jsou přiměřené čekací doby na kolonoskopické vyšetření – pokud musí pacient s pozitivním TOKS čekat v řádu měsíců, je to jednoznačně špatně.

Příliš krátká kolonoskopie má nižší spolehlivost
23.9.2015 Medical Tribune 18/2015 | Další informace...

Výsledky bezmála 77 000 vyšetření kolonoskopií vyhodnotil tým pod vedením Aasmy Shaukatové z University of Minnesota. Lékaři se zabývali již dříve popsanou závislostí mezi dobou trvání kolonoskopického vyšetření a pravděpodobností vzniku nádorového onemocnění tlustého střeva v následném období.

Zvýšená konzumace alkoholu vede k vyššímu riziku rozvoje kolorektálního karcinomu
16.9.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Alkohol je celosvětově konzumován ve značném množství a zároveň je spojován s více než 60 různými diagnózami. A právě pití alkoholu také často souvisí s vyšším rizikem rozvoje kolorektálního karcinomu (CRC).

Kolorektální screening – účinná metoda prevence
29.7.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Více než 2 milionům pacientů celosvětově je každoročně stanovena diagnóza kolorektálního karcinomu (CRC). Každý rok na ni zemře více než 600 000 pacientů. Kolorektální screening přitom může významně omezit morbiditu i mortalitu nemoci. Přehledový článek publikovaný v časopise Lancet se mimo jiné zabývá možnostmi prevence CRC.

Třetina případů kolorektálního karcinomu diagnostikovaných před 35. rokem věku je dědičná, zjistila americká studie
20.7.2015 Tisková zpráva MD Anderson Cancer Center | Další informace...

Hereditární kolorektální karcinom, způsobený zděděnou genetickou mutací, v běžné populaci vyskytuje relativně vzácně. Výzkumníci z MD Anderson Cancer Center při Texaské univerzitě (University of Texas) však odhalili obzvláště vysokou prevalenci hereditárního kolorektálního karcinomu u pacientů, jimž byl kolorektální karcinom diagnostikován před 35. rokem věku. Podle jejich doporučení by tito pacienti měli podstoupit genetické poradenství, aby se zjistilo, zda jejich rodinní příslušníci mají či nemají zvýšené riziko onemocnění.

Česká republika se v onkologické prevenci stává součástí vyspělé Evropy
22.6.2015 IBA MU | Další informace...

Po mnoha letech negativních zpráv to na první pohled vypadá, že Česká republika začíná sklízet první úspěchy v náročném boji s nádorovými onemocněními. Podařilo se nastartovat celopopulační adresné zvaní do preventivních screeningových programů, incidence většiny diagnóz, včetně těch nejrozšířenějších, je stabilizována, prodlužuje se dlouhodobé přežití pacientů. V žádném případě to ale neznamená, že by před českou onkologickou péčí neležely výzvy, které je třeba řešit a které stále mohou ovlivňovat životy desetitisíců současných i budoucích onkologických pacientů.

Přístup populace ke screeningu kolorektálního karcinomu v ČR
16.6.2015 IBA MU | Další informace...

Důvody nízké účasti české populace nad 50 let ve screeningu kolorektálního karcinomu hledala studie odborníků z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústřední vojenské nemocnice Praha a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity.

Riziko vzniku CRC ve středním věku je dvojnásobně vyšší u mužů, kteří byli v období dospívání obézní
26.5.2015 Tisková zpráva časopisu Gut | Další informace...

Výrazná nadváha či dokonce obezita v období dospívání může zdvojnásobit riziko vzniku kolorektálního karcinomu (CRC) ve středním věku. Takový je závěr mezinárodní studie, jejíž výsledky byly právě publikovány v odborném časopise Gut [1].

Umístění primárního nádoru a jeho vliv na prognózu metastatického kolorektálního karcinomu
6.5.2015 proLékaře.cz | Další informace...

Autoři nedávno publikované analýzy se snažili vyjasnit, nakolik má uložení primárního nádoru u metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) prognostický význam.

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014
16.4.2015 Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR), Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) | Další informace...

V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Projekt je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci se zástupci dotčených odborných společností (gynekologie, gastroenterologie, gastrointestinální onkologie, radiodiagnostika, všeobecné lékařství, PL), zástupců zdravotních pojišťoven a dalších expertů jmenovaných ministrem zdravotnictví. Své klienty (pojištěnce) zvou k preventivním vyšetřením všechny zdravotní pojišťovny, které také hradí veškerá potřebná vyšetření. Projekt je realizován s pomocí finančních prostředků z fondů EU.

Predikce počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku pro rok 2015
20.2.2015 IBA MU | Další informace...

Na webu kolorektum.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku, kteří budou léčeni v roce 2015.

Průběžné výsledky adresného zvaní do screeningových programů
17.2.2015 IBA MU | Další informace...

V lednu 2014 bylo v ČR zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů. Zváni jsou občané, kteří se těchto organizovaných programů časného záchytu dlouhodobě neúčastní.

Strach lidí z rakoviny má negativní dopad na účast v programu kolorektálního screeningu, zjistili britští vědci
29.1.2015 Tisková zpráva Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) | Další informace...

Lidé obávající se rakoviny sice často mají v úmyslu zúčastnit se screeningu kolorektálního karcinomu, avšak strach z nálezu zhoubného nádoru jim nakonec paradoxně zabrání podstoupit vyšetření. Výsledky britského výzkumu byly právě publikovány v Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, oficiálním časopise Americké asociace pro výzkum rakoviny (American Association for Cancer Research, AACR) [1].


Zpět