KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu

Aktuality pro odbornou veřejnost

Epidemiologie kolorektálního karcinomu Screeningový proces Odborná literatura

Archiv

Rok: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008


Přelomová britská studie detailně popisuje genetické příčiny kolorektálního karcinomu
1.12.2016 Tisková zpráva britského Ústavu pro výzkum rakoviny (ICR) | Další informace...

Studie britského výzkumného týmu dosud nejdetailněji popsala genetiku kolorektálního karcinomu.

Cílená terapie je již u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem standardem
3.11.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Metastatický karcinom tlustého střeva (mCRC) patří v České republice mezi nejčastější příčiny úmrtí z onkologických diagnóz. Mezníkem v jeho léčbě i prognóze nemocných se stalo rutinní zavedení cílené terapie do klinické praxe. Medián celkového přežití (OS) se nyní pohybuje okolo 2 a více let.

Správná příprava pacienta před kolonoskopií je klíčová pro detekci časných prekancerózních lézí
2.8.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Endoskopický screening se velkou měrou podílí na snižování incidence a mortality u kolorektálního karcinomu. Jak ovšem potvrdila metaanalýza švýcarských gastroenterologů, stěžejní je správná příprava pacienta před vyšetřením.

Vliv mutací KRAS/NRAS na úspěšnost terapie metastatického kolorektálního karcinomu panitumumabem
15.6.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Randomizovaná klinická studie fáze III prokázala, že kombinovaná terapie panitumumabem a režimem FOLFIRI přispívá k prodloužení doby bez progrese onemocnění a zlepšení objektivní odpovědi na léčbu u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Následná analýza [1] této studie se zabývala úspěšností terapie v souvislosti s mutacemi v genech KRAS a NRAS.

Predikce počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku pro rok 2016
30.3.2016 IBA MU | Další informace...

Na webu kolorektum.cz byly zveřejněny odhady počtu pacientů s karcinomem tlustého střeva a konečníku, kteří budou léčeni v roce 2016.

Existuje chemoprofylaxe kolorektálního karcinomu?
22.3.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Možnost ovlivnění výskytu kolorektálního karcinomu pomocí chemoprofylaxe je velice žádoucí. Dnes již existují důkazy, které podporují hypotézu, že touto chemoprofylaxí může být kyselina acetylsalicylová. Shrnutí dosavadních prací dlouhodobě působícího britského výzkumného týmu přináší článek uveřejněný již dříve v časopise Familial Cancer [1]. Jejich závěry později potvrdil a rozšířil i tým australských autorů [2].

Populační screening kolorektálního karcinomu v ČR: nejnovější výsledky
22.2.2016 IBA MU, Časopis lékařů českých | Další informace...

Screening kolorektálního karcinomu má významnou úlohu v kontrole incidence a mortality tohoto onemocnění. Nejnovější výsledky populačního screeningu kolorektálního karcinomu v České republice byly právě publikovány v Časopise lékařů českých [1].

Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu u žen s karcinomem prsu
19.2.2016 proLékaře.cz | Další informace...

Epidemiologické studie naznačily potenciální spojení mezi pohlavními hormony a kolorektálním karcinomem. Nedávno publikovaná data [1] vycházela z průzkumu zabývajícího se rizikem kolorektálního karcinomu u pacientů, kteří byli vystaveni zvýšeným hladinám (endogenních či exogenních) pohlavních hormonů.

Imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS) je účinnou metodou screeningu CRC v jednoletém intervalu
26.1.2016 Medscape.com | Další informace...

Jednou ročně prováděný imunochemický test okultního krvácení do stolice (iTOKS) vykazuje u průměrně rizikové populace vysokou senzitivitu na kolorektální karcinom (CRC). Závěry nejnovější studie byly právě publikovány v odborném časopise Annals of Internal Medicine [1].


Zpět