KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky E-LEARNING

E-learningové materiály

Průkaz okultního krvácení ve stolici - FOBT - screening KRCA
MUDr. Petr Kocna, CSc.
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK Praha

 

Poslední aktualizace: 25. 7. 2011