KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky E-LEARNING Průkaz okultního krvácení ve stolici

Průkaz okultního krvácení ve stolici - FOBT - screening KRCA

MUDr. Petr Kocna, CSc.

Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK Praha

E-mail: kocna@cesnet.cz
URL: http://www1.lf1.cuni.cz/~kocna/ginet/index.htm

Poslední aktualizace e-learningového materiálu: 4. července 2011

Obsah

  1. Screening kolorektálních tumorů
  2. Detekce okultního krvácení
  3. Guajakový test - gFOBT
  4. Imunochemické testy krve ve stolici, kvalitativní - iFOBT
  5. Hemoporfyrinový test detekce krve ve stolici
  6. Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici - qi-FOBT
  7. Molekulární gentika a DNA markery kolorektálních tumorů
  8. Edukační zdroje autora on-line

 


 

<<<Zpět: E-learning<<< >>>Pokračovat: Screening kolorektálních tumorů>>>

 

Poslední aktualizace: 13. 7. 2011