KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky EPIDEMIOLOGIE Regiony ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v krajích České republiky

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Potřebujete detailnější epidemiologickou analýzu? Navštivte portál www.svod.cz, kde si můžete sami nastavit řadu parametrů tak, aby výsledky analýzy vyhovovaly Vašim potřebám.

svod.cz: epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

J. Mužík, L. Dušek, L. Šnajdrová

Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Výskyt zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku není v krajích České republiky rovnoměrný. Incidence ve většině krajů se v letech 2011–2015 pohybovala v rozmezí 68–85 nově diagnostikovaných nádorů na 100 tisíc osob s vyšším výskytem na západě, jihozápadě a severovýchodě území; výjimku tvoří Plzeňský kraj, kde incidence dosáhla až 91,4 nádorů na 100 tisíc osob. Nejvyšší úmrtnost (mortalita) na toto onemocnění (obrázek 1) byla zaznamenána v Plzeňském a Karlovarském kraji. Jelikož vysoká zátěž kolorektálním karcinomem je v Plzeňském kraji registrována konzistentně více než 20 let, můžeme zde vyloučit vliv statistické chyby nebo náhodné fluktuace při vlastní registraci nádorů. Vysoké incidenci nadto odpovídají i hodnoty vysoké mortality, která je nezávisle kontrolována záznamy české databáze zemřelých. Příčiny těchto regionálních rozdílů nejsou zcela objasněny, nicméně korelují s výskytem všech nádorových onemocnění v regionech. Aktuální stav epidemiologie nádorů kolorekta v krajích ČR v období 2011–2015 je uveden v tabulce 1.

Obrázek 1: Regionální rozdíly v incidenci a mortalitě nádorů tlustého střeva a konečníku v období 2011–2015. Zdroj dat: ÚZIS ČR 

Tabulka 1: Epidemiologie nádorů tlustého střeva a konečníku v krajích České republiky v období 2011–2015. Zdroj dat: ÚZIS ČR

Kraj

Roční incidence v období 2011–2015

Roční mortalita v období 2011–2015

Poměr mortalita / incidence

Prevalence v roce 2015

Podíl stadií (%)
v období 2011–2015

Absolutní počet

Počet na 100 000 osob

Absolutní počet

Počet na 100 000 osob

Absolutní počet

Počet na 100 000 osob

I

II

III

IV

Neznámo*

PHA 889 71,2 408 32,7 0,46 7018 555,88 21,6 26,0 25,5 21,8 5,1
SCK 879 67,8 471 36,3 0,54 6660 504,27 22,8 26,6 27,0 16,6 6,9
JHC 532 83,6 268 42,1 0,50 4137 649,15 26,7 22,9 22,2 18,5 9,7
PLZ 524 91,4 297 51,7 0,57 4170 724,38 27,3 27,1 23,2 20,5 2,0
KVK 256 85,0 139 46,0 0,54 1931 646,89 24,7 27,1 24,7 21,1 2,4
UST 639 77,4 320 38,7 0,50 4689 569,48 22,3 25,5 24,5 20,7 7,0
LIB 344 78,3 159 36,3 0,46 2622 597,06 27,9 22,5 20,0 15,9 13,6
KHK 437 79,1 210 37,9 0,48 3329 603,88 23,4 21,2 26,8 20,8 7,7
PAR 380 73,7 182 35,3 0,48 3116 603,59 21,2 20,0 26,8 8,5 23,5
VYS 398 78,0 169 33,1 0,42 3326 652,79 24,5 21,6 25,7 18,8 9,4
JMK 907 77,6 421 36,0 0,46 7097 604,74 22,8 21,0 23,4 20,6 12,2
OLK 518 81,3 260 40,9 0,50 4205 662,11 25,6 25,1 23,9 14,1 11,2
ZLK 478 81,4 218 37,1 0,46 3917 669,77 24,8 21,6 24,1 16,7 12,9
MSK 1017 83,1 410 33,5 0,40 7909 650,83 26,8 23,4 23,5 19,3 7,0
ČR 8198 78,0 3933 37,4 0,48 64126 608,24 24,3 23,8 24,4 18,5 8,9

* Podíl záznamů NOR bez uvedeného klinického stadia z objektivních důvodů (časná úmrtí, pacienti bez dokončené diagnostiky a určení klinického stadia, pacienti bez zahájení terapie z důvodu kontraindikace léčby, pacienti odmítající léčbu) nebo chybně. 

 Poslední aktualizace: 25. 5. 2018