KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky KOLOREKTÁLNÍ SCREENING Rada pro screening CRCA

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 973 203 063

Publikace:


Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Frič, P., Zavoral, M, Seifert, B, Pokorný, P, Suchánek, Š: Screening sporadického kolorektálního karcinomu v ČR, in: Interní medicína pro praxi, 2007, No. 5, p. 221-224

Frič, P., Zavoral, M, Seifert, B, Suchánek, Š: Sekundární prevence kolorektálního karcinomu, in: Folia Gastroenterologica et Hepatologica, 2006, vol. 4, No. 3, p. 90-93


Zpět na výpis