KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky KOLOREKTÁLNÍ SCREENING Rada pro screening CRCA

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

přednosta interní kliniky ÚVN Praha

Kontakty:

e-mail:
tel.:+420 973 203 060

Publikace:


Originální práce v impaktovaných časopisech

Frič, P., Zavoral, M., Dvořáková, H., Zoubek, V., Roth, Z.: An adapted program of colorectal cancer screening--7 years experience and cost-benefit analysis, in: Hepatogastroenterology, 1994, vol. 41, No. 5, p. 413-6.

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Frič, P., Zavoral, M: Sekundární prevence kolorektálního karcinomu se zřetelem k vysokorizikovým skupinám, in: Postgraduální medicína, 2005, vol. 7, p. 240-243

Frič, P., Zavoral, M.: Dispenzární programy vysokorizikových skupin kolorektálního karcinomu, in: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2006, vol. 60, No. 5, p. 199-200

Frič, P., Zavoral, M, Seifert, B, Pokorný, P, Suchánek, Š: Screening sporadického kolorektálního karcinomu v ČR, in: Interní medicína pro praxi, 2007, No. 5, p. 221-224

Frič, P., Zavoral, M, Seifert, B, Suchánek, Š: Sekundární prevence kolorektálního karcinomu, in: Folia Gastroenterologica et Hepatologica, 2006, vol. 4, No. 3, p. 90-93

Originální práce v impaktovaných časopisech

Zavoral, M.: Colorectal cancer screening in the Czech Republic, in: Folia Gastroenterologica et Hepatologica, 2006, vol. 4, No. 3, p. 87-89

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Zavoral, M., Ladmanová, P, Horák, L, Ambruš, M: Kolorektální karcinom - screening, diagnostika, léčba, in: Diagnóza, 1999, vol. 28, p. 1-10

Zavoral, M., Závada, F: Screening sporadického kolorektálního karcinomu, in: Interní medicína pro praxi, 2005, No. 12, p. 534-538

Zavoral, M., Závada, F, Frič, P: Český národní program sekundární prevence kolorektálního karcinomu, in: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2005, vol. 59, No. 1, p. 7-10

Originální práce v impaktovaných časopisech

Zavoral, M., Závada, F, Šálek, C, Frič, P: Czech Society of Gastroenterology: Colorectal Cancer Screening in the Czech Republic, in: Endoscopy, 2006, vol. 38, No. 5, p. 550-551

Originální práce v časopisech bez impakt faktoru

Frič, P., Zavoral, M., Čekal, J., et al.: Screening kolorektálního karcinomu v současném systému zdravotní péče. (Pražský projekt), in: Endoskopie, 1999, roč. 8, s. 39-45

Originální práce v impaktovaných časopisech

Zavoral, M.: Colorectal cancer screening in the Czech republic, in: Zeitschrift für Gastroenterologie, 2008, roč. 46, č. Suppl. 1, s. S29-S30


Zpět na výpis