KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky KOLOREKTÁLNÍ SCREENING Screeningový proces

Screeningový proces

Na screeningové vyšetření karcinomu kolorekta má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin pro karcinom kolorekta. Pro osoby s pozitivní osobní či rodinnou anamnézou rizika karcinomu kolorekta jsou vypracovány jednotlivé dispenzární programy, lišící se dle stupně rizika.

Existují 2 možnosti screeningového procesu:

  1. opakovaný TOKS,
  2. primární screeningová kolonoskopie jako alternativní metoda testu.

1. TOKS

  • V případě negativního výsledku (TOKS-):
    • u jedinců ve věku 50-54 let je TOKS opakován za rok,
    • u jedinců ve věku 55 let a více je TOKS opakován za dva roky.
  • V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je indikována screeningová kolonoskopie.

2. Primární screeningová kolonoskopie

  • Primární screeningová kolonoskopie je alternativní metodou pro ty jedince, kteří se nerozhodli pro TOKS. Pro jedince starší 50 let je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Primární screeningovou kolonoskopii indikuje praktický lékař nebo endoskopista příslušného ZZ. V případě, že vyšetření indikoval endoskopista, je povinen tuto skutečnost nahlásit příslušnému ošetřujícímu praktickému lékaři.
  • Je-li výsledek primární screeningové kolonoskopie negativní, je další indikována v intervalu 10 let. V případě pozitivního výsledku se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.

Každý účastník screeningového programu, který hodlá nález jednoho ZZ konzultovat či ověřit na jiném pracovišti v intervalu kratším, než byl doporučen lékařem nebo screeningový programem, si musí toto další vyšetření hradit sám.

Schéma screeningového procesu

Související stránky

 Poslední aktualizace: 20. 8. 2020