KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky KOLOREKTÁLNÍ SCREENING Screeningový proces

Screeningový proces

Na screeningové vyšetření karcinomu kolorekta má právo každý asymptomatický muž či žena starší 50 let. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin pro karcinom kolorekta. Pro osoby s pozitivní osobní či rodinnou anamnézou rizika karcinomu kolorekta jsou vypracovány jednotlivé dispenzární programy, lišící se dle stupně rizika.

Postup screeningového programu je možno rozdělit do dvou kategorií dle věkových skupin vyšetřovaných jedinců.

A. Asymptomatičtí jedinci ve věku 50–54 let

 1. Klient/klientka navštíví svého praktického lékaře nebo gynekologa. Lékař provede test na okultní krvácení ve stolici (TOKS), toto vyšetření se u bezpříznakových jedinců provádí v jednoročním intervalu.
 2. V případě negativního výsledku je za rok TOKS u dané osoby opakován.
 3. V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je klient/klientka odeslán/a na screeningovou kolonoskopii na schválené pracoviště (status zdravotnického zařízení pro screeningovou kolonoskopii, viz níže). Podmínkou úhrady tohoto vyšetření z prostředků veřejného zdravotního pojištění je doporučení praktického lékaře.
 4. Pokud je výsledek kolonoskopického vyšetření negativní, screeningový program je na 10 let přerušen. Tím se klient/klientka automaticky přesouvá do schématu vyšetření pro věkovou skupinu starších 55 let.
 5. V případě pozitivního kolonoskopického vyšetření ve smyslu kolorektální neoplazie se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.

Schéma screeningového procesu

B. Asymptomatičtí jedinci ve věku 55 let a starší

V těchto případech jsou 2 možnosti postupu screeningu:

 1. opakovaný TOKS
 2. primární screeningová kolonoskopie jako alternativní metoda testu

1. TOKS

 • V případě negativního výsledku (TOKS-) zůstávají 2 možnosti dalšího screeningového postupu - TOKS opakovaný v dvouletém intervalu, nebo provedení primární screeningové kolonoskopie.
 • V případě pozitivního výsledku (TOKS+) je indikována screeningová kolonoskopie.

2. Primární screeningová kolonoskopie

 • Primární screeningová kolonoskopie je alternativní metodou pro ty jedince, kteří se nerozhodli pro TOKS. Pro jedince starší 55 let je vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Primární screeningovou kolonoskopii indikuje praktický lékař nebo endoskopista příslušného ZZ. V případě, že vyšetření indikoval endoskopista, je povinen tuto skutečnost nahlásit příslušnému ošetřujícímu praktickému lékaři.
 • Je-li výsledek primární screeningové kolonoskopie negativní, je další indikována v intervalu 10 let. V případě pozitivního výsledku se další diagnostický a terapeutický postup řídí dle doporučení pro pacienty s vysokým rizikem tohoto onemocnění.

Každý účastník screeningového programu, který hodlá nález jednoho ZZ konzultovat či ověřit na jiném pracovišti v intervalu kratším, než byl doporučen lékařem nebo screeningový programem, si musí toto další vyšetření hradit sám.

Schéma screeningového procesu

Související stránky

 Poslední aktualizace: 23. 2. 2015