KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky TECHNICKÁ SEKCE Často kladené dotazy (FAQ)

Technické řešení: Často kladené dotazy (FAQ)

Seznam často kladených dotazů jsme pro přehlednost rozdělili do dvou částí:

Vyplňování konkrétních případů do databáze

Zaznamenávají se patologické nálezy při rutinním doplnění irrigografie nebo virtuální kolonoskopie po parciální kolonoskopii?
Ano, vzhledem k tomu, že se jedná o nálezy indikované pozitivním testem na okultní krvácení ve stolici (TOKS) a tedy nálezy ve screeningu, je vhodné uvádět i takto nalezené abnormality.

Jak zaznamenat odstraněné polypy, které nebyly vybaveny a histopatologicky vyšetřeny?
Takové polypy se zaznamenávají mezi odstraněné polypy v kolonce Počet odstraněných polypů, nevyplňují se ovšem v žádných dalších kolonkách vyžadujících histopatologické vyšetření preparátu. Do skupiny otázek Výsledek vyšetření prosím vyplňte Jiný polyp – Ano.

Jak zaznamenat histologicky potvrzený karcinom zcela odstraněný endoskopickou polypektomií polypu (není již provedena následující operace)?
Přestože není doplněna operace, zaznamenávejte prosím výsledek histopatologického vyšetření v tomto případě do skupiny otázek Pooperační staging (pTNM).

Jak zaznamenat případ, kdy pacient odmítl odstranění velkého polypu/karcinomu?
Pokud polyp nebyl zcela odstraněn (ať již pracovištěm, které provádí popisovanou kolonoskopii, nebo jiným pracovištěm, endoskopicky nebo operačně), nevyplňuje se do skupiny otázek Odstraněné adenomové polypy. Pokud je histologicky prokázán typ polypu, vyplňuje se pouze do skupiny otázek Výsledek vyšetření. Stejně tak se v případě, že je karcinom histopatologicky ověřen vyplňuje do skupiny otázek Výsledek vyšetření. Pokud není známa pooperační histopatologická klasifikace, vyplňuje se pouze preoperační staging.

Zaznamenávají se i kolonoskopie druhotně indikované po kolonoskopickém vyšetření indikovaném TOKS?
Za kompletní vyplnění celé screeningové epizody je zodpovědný lékař, který provádí první kolonoskopii indikovanou TOKS, a pouze ta se zadává do databáze. Následující kolonoskopie (např. polypektomie provedená na jiném pracovišti, ale i další sezení na stejném pracovišti) se do databáze samostatně nezadávají, nálezy se upřesňují přímo do záznamu kolonoskopie indikované TOKS.

Jak zaznamenat situaci, kdy je polyp odstraněn při více sezeních, z nichž některé bylo provedeno na jiném pracovišti než popisovaná kolonoskopie?
Kolonku Pracoviště, které provedlo polypektomii lze vyplnit volbou Stejné pracoviště, které diagnostikovalo polyp pouze v případě, že polyp byl zcela odstraněn tímto pracovištěm (i při více sezeních). Pokud se na odstranění podílelo i jiné pracoviště, vybírá se volba Jiné pracoviště.

Mají se zadávat primární screeningové kolonoskopie provedené před rokem 2009?
Nikoliv, do aplikace prosím zadávejte primární screeningové kolonoskopie provedené od 1.1.2009.

Technické dotazy k práci s aplikací

Nedaří se mi přihlásit do registru na adrese https://www.crca.data-warehouse.cz
Adresa pro vstup do registru CRCA je bez počátečních www, tj. https://crca.data-warehouse.cz

Jak vytvořit další přístupové účty pro naše centrum?
Zašlete nám prosím na adresu helpdesk@iba.muni.cz osobní údaje dotyčných kolegů (titul, jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo). Zřídíme nové účty a Vašim kolegům zašleme co nejdříve přístupové informace.

Jak opravit nepřesné kontaktní údaje o našem centru?
Zašlete nám prosím na adresu helpdesk@iba.muni.cz správné kontaktní údaje, opravíme je co nejdříve.

Nedaří se mi přihlásit do registru i přes opakované zadávání hesla.
Pravděpodobně nezadáváte heslo správně. Heslo si můžete obnovit z odkazu „zapomenuté heslo“ na stránce https://crca.data-warehouse.cz.

Potřebuji přidat nového lékaře (resp. odebrat lékaře) do/ze seznamu lékařů provádějících kolonoskopii či do seznamu IČZ ordinací (praktických lékařů, gynekologů a jiných) provádějících TOKS.

  1. Přidání nového lékaře do seznamu: Otevřete si formulář Vašeho centra přes hlavní ovládací ovládací lištu v registru: Centra > Vyhledat > Otevřít (vybrané centrum) > Otevřít (formulář centra) (Obr. 1). Klikněte na tlačítko „PŘIDAT“ a vyplňte povinné údaje. Formulář s nově zadanými údaji uložte tlačítkem „Uložit“ (Obr. 2).
  2. Odebrání lékaře ze stávajícího seznamu: Otevřete si formulář Vašeho centra přes hlavní ovládací ovládací lištu v registru: Centra > Vyhledat > Otevřít (vybrané centrum) > Otevřít (formulář centra) (Obr. 1). Klikněte na tlačítko „SMAZAT“ u záznamu, který chcete odstranit. Potvrďte okno s upozorněním kliknutím na „ANO, SMAZAT“ a poté formulář uložte tlačítkem Uložit (Obr. 2).
Obrázek 1: Vyhledání formuláře centra sloužící k editaci seznamu lékařů. Obrázek 2: Seznam lékařů s možnostmi jejich odebírání (tlačítko „SMAZAT“ v pravé části) či přidávání (tlačítko „PŘIDAT“ na konci seznamu lékařů).

 

V případě jakýchkoli dalších technických problémů či dotazů týkajících se registru CRCA
prosím kontaktujte náš
HelpDesk.

 

Poslední aktualizace: 5. 10. 2017