KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky VÝSLEDKY PROGRAMU Pokrytí české populace screeningem CRC

Pokrytí české populace screeningem kolorektálního karcinomu

Screenigový program je u karcinomu tlustého střeva a konečníku prokázaným nástrojem vedoucím ke snížení mortality i incidence onemocnění v populaci. Předpokladem úspěchu a dosažení požadovaného populačního efektu je účast cílových skupin občanů, dále vysoký stupeň organizace a optimalizace programu. Té nelze dosáhnout bez adekvátního informačního zázemí; sběr a analýza dat jsou nutnou podmínkou kontinuální kontroly a zlepšování výkonnosti a také bezpečnosti programu.

V ČR byl pro program screeningu tlustého střeva a konečníku vyvinut informační systém, který je připraven na analýzu populačních dat, dat o vyšetřeních z jednotlivých center pro screeningovou kolonoskopii a také dat o ostatních souvisejících výkonech. Informační systém tak nabízí zpětnou vazbu pro všechny subjekty, které jsou v programu angažovány.

V následující detailní „Analýze dat plátců zdravotní péče“ jsou shrnuty všechny významné charakteristiky pokrytí cílové populace programem screeningu kolorektálního karcinomu.

Poslední aktualizace: 16. 9. 2014

Analýza dat plátců zdravotní péče ČR: hodnocení sekundární prevence kolorektálního karcinomu (aktualizace dat za rok 2012)