KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro odborníky VÝSLEDKY PROGRAMU Publikační výstupy z českého CRC screeningu

Publikační výstupy z Programu kolorektálního screeningu v ČR

Mezi výsledky kolorektálního screeningu patří nejen vyšší počet úspěšně vyléčených pacientů, ale i publikace zainteresovaných odborníků v domácích i mezinárodních časopisech a knihách. Níže naleznete přehled nejvýznamnějších z nich. Publikace jsou řazeny dle roku vydání (nejnovější jsou uvedeny nahoře), potom podle příjmení prvního autora.

Články v mezinárodních časopisech


 

Články v domácích časopisech


 

Knihy a monografie

 • Seifert B. Screening kolorektálního karcinomu. Maxdorf, Praha 2012, 112 s. ISBN 978-80-7345-306-0.
 • Seifert B. Screening kolorektálního karcinomu (pro gynekology). Maxdorf, Praha 2012, 112 s. ISBN 978-80-7345-309-1.

 

Kapitoly v knihách a monografiích

 • Zavoral M, Suchánek Š, Májek O, Rotnaglová B, Martínek J. Screening and Surveillance Colonoscopy, in: Endoscopic Procedures in Colon and Rectum InTech, Rijeka (Croatia) 2011, s. 1-16 ISBN 978-953-307-677-5
 • Májek O, Dušek L, Daneš J, Zavoral M, Dvořák V, Michal M et al. Cancer Prevention and National Cancer Screening Programmes in the Czech Republic, in: Czech Cancer Care in Numbers 2008-2009, Grada Publishing, a.s. Praha 2009, s. 207-254 ISBN 978-80-247-3244-2

 

Meeting abstracts (ISI)

 • Suchánek Š, Zavoral M, Májek O, Dušek L. National Colorectal Cancer Screening Programme in the Czech Republic. Annals of Oncology 2011, 22 (Suppl. 5): v91

Zahraniční konference

 • Špičák J, Štirand P, Drastich P, Hucl T, Beneš M, Wohl P, Kamenář D, Nosek V, Urban O, Zavoral M. Colorectal cancer in the region with enormously high occurence rate: the projection of screening program and clinical practice, Quality in Endoscopy: Colonoscopy and colonic neoplasms symposium, Berlin (Germany), 4-5 May 2012
 • Vepřeková G, Suchánek Š, Májek O, Dušek L, Zavoral M. Quality control of colonoscopies in the national colorectal cancer screening programme in the Czech Republic, Quality in Endoscopy: Colonoscopy and colonic neoplasms symposium, Berlin (Germany), 4-5 May 2012

 

Domácí konference

 • Májek O, Mužík J, Dušek L, Daneš J, Zavoral M, Suchánek Š, Dvořák V. Je vliv organizovaného screeningu zhoubných nádorů patrný v datech Národního onkologického registru ČR?, XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 19.-21.4.2012
 • Zavoral M,, Csomor J, Vepřeková G, Májek O, Suchánek Š. Screening, diagnostika a endosonografické vyšetření kolorektálního karcinomu, XVIII. Jihočeské onkologické dny, Český Krumlov, 13.-15.10.2011
 • Zavoral M, Suchánek Š, Májek O, Dušek L. Epidemiologie a diagnostika kolorektálního karcinomu včetně screeningu, XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 21.-23.4.2011
 • Májek O, Dušek L, Mužík J, Klimeš D, Andres P, Suchánek Š, Zavoral M, Frič P. Význam informační podpory v programu screeningu kolorektálního karcinomu, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 22.-24.4.2010
 • Suchánek Š, Májek O, Dušek L, Zavoral M. Výsledky pilotního projektu sběru dat o screeningových kolonoskopiích, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 22.-24.4.2010
 • Šachlová M, Májek O, Kožený P, Zavoral M, Seifert B, Dušek L. Screening kolorektálního karcinomu dle dat plátců zdravotní péče, XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 22.-24.4.2010
 • Dušek L, Májek O, Brabec, P, Klimeš, D, Chroust, K, Šnajdrová, L, Mužík, J, Daneš, J, Zavoral M, Dvořák, V, Bartoňková H, Skovajsová, M, Pánová S. Datový audit a informační zázemí organizovaných programů screeningu zhoubných nádorových onemocnění v České republice, XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 16.-18.4.2009

 

Poslední aktualizace: 6. 11. 2018