KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)

 

Národní screeningové centru Ústavu zdravotnických informaci a statistiky ČR (NSC) (IBA LF MU)

Aktuality pro veřejnost

Rakovina tlustého střeva a konečníku Kolorektální screening v ČR Kde se nechat vyšetřit?

Na této stránce jsou pravidelně zveřejňovány aktuality o rakovině tlustého střeva a konečníku a o kolorektálním screeningu, které se objevily v českých nebo zahraničních médiích. Nejedná se tedy o oficiální stanoviska Rady pro screening kolorektálního karcinomu. Najdete zde i informace o rakovině tlustého střeva a konečníku a jejím screeningu, případně si můžete přečíst zkušenosti a příběhy pacientů s touto nemocí, jejích blízkých i názory osobností a odborníků.

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006


Zhoubný nádor střeva
10.9.2008 Sestra | Další informace...

Slovo prevence se v současnosti objevuje snad v každém hovoru a velmi často se pacienti vyptávají už sester v předsálí ordinace. Otázky se nevztahují jen k zaměření lékařského ošetření, na které pacient přišel. Nutně to zvyšuje nároky na informovanost sester i v jiných oborech, než ve kterých konkrétně pracují. Přinášíme 25 otázek a odpovědí pacientů, týkajících se nádorů tlustého střeva.

Vyšetření střev bude zdarma
30.7.2008 Mladá fronta DNES | Další informace...

Nádory by zabíjely méně, kdyby pacienti včas chodili na preventivní prohlídky, ale nedělají to.

Europacolon vyzývá členské státy EU ke zlepšení nízkých standardů péče
1.7.2008 Tisková zpráva Europacolon | Další informace...

Europacolon, přední pacientská organizace zaměřená na karcinom kolorekta (rakovina tlustého střeva a konečníku), vyzvala vlády všech členských států Evropské unie, aby realizovaly platná doporučení ohledně kolorektálního screeningu. Podle nedávno publikované zprávy je totiž toto onemocnění výrazně zanedbáváno, ačkoli je druhým nejčastějším typem rakoviny v Evropě[1].

Péče o pacienty s rakovinou tlustého střeva a konečníku
25.6.2008 Moje zdraví | Další informace...

Česká republika patří mezi země, kde se rakovina tlustého střeva a konečníku, odborným názvem kolorektální karcinom, vyskytuje mimořádně často. Podle statistik je každý rok v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 7800 osob.


Zpět