KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)

 

Národní screeningové centru Ústavu zdravotnických informaci a statistiky ČR (NSC) (IBA LF MU)

Aktuality pro veřejnost

Rakovina tlustého střeva a konečníku Kolorektální screening v ČR Kde se nechat vyšetřit?

Na této stránce jsou pravidelně zveřejňovány aktuality o rakovině tlustého střeva a konečníku a o kolorektálním screeningu, které se objevily v českých nebo zahraničních médiích. Nejedná se tedy o oficiální stanoviska Rady pro screening kolorektálního karcinomu. Najdete zde i informace o rakovině tlustého střeva a konečníku a jejím screeningu, případně si můžete přečíst zkušenosti a příběhy pacientů s touto nemocí, jejích blízkých i názory osobností a odborníků.

Archiv

Rok: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2006


Do jaké míry jsou masné výrobky a červené maso karcinogenní?
29.10.2015 IBA MU | Další informace...

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) se ve své nejnovější zprávě zabývá karcinogenními účinky konzumace červeného masa a masných výrobků. Závěry byly publikovány v odborném časopise The Lancet Oncology [1].

Jsou prvenství, která držet nemusíme. Kolorektální karcinom chceme porážet
2.10.2015 rozhlas.cz | Další informace...

Výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku v České republice stále roste. Za posledních pět let o pět procent. Odborníci pátrají po příčinách. Mluví se o vysoké konzumaci hovězího masa i o pití piva. Rizikových faktorů je ale mnohem více. Důležitá je prevence. Odhodit stud a jít na vyšetření.

Odstartovaly nové preventivní programy
21.9.2015 Zdravotnictví a medicína 9/2015 | Další informace...

Vláda na konci srpna odsouhlasila 13 akčních plánů Národní strategie Zdraví 2020. Patří mezi ně Národní akční plán na screening a včasný záchyt vážných nemocí, v jehož rámci vznikne řada nových plošných screeningů. Své akční plány má také prevence obezity, správná výživa a stravovací návyky, podpora pohybové aktivity nebo zvládání infekčních onemocnění.

Zdravotníci připravují nové screeningové programy pro prevenci nemocí
1.9.2015 rozhlas.cz | Další informace...

Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit preventivní programy – tzv. screeningy na další choroby. V Česku už podobné projekty několik let úspěšně fungují, třeba na včasný záchyt rakoviny tlustého střeva, prsu, hrdla děložního či novorozenecký screening.

Třetina případů kolorektálního karcinomu diagnostikovaných před 35. rokem věku je dědičná, zjistila americká studie
20.7.2015 Tisková zpráva MD Anderson Cancer Center | Další informace...

Hereditární kolorektální karcinom, způsobený zděděnou genetickou mutací, v běžné populaci vyskytuje relativně vzácně. Výzkumníci z MD Anderson Cancer Center při Texaské univerzitě (University of Texas) však odhalili obzvláště vysokou prevalenci hereditárního kolorektálního karcinomu u pacientů, jimž byl kolorektální karcinom diagnostikován před 35. rokem věku. Podle jejich doporučení by tito pacienti měli podstoupit genetické poradenství, aby se zjistilo, zda jejich rodinní příslušníci mají či nemají zvýšené riziko onemocnění.

Česká republika se v onkologické prevenci stává součástí vyspělé Evropy
22.6.2015 IBA MU | Další informace...

Po mnoha letech negativních zpráv to na první pohled vypadá, že Česká republika začíná sklízet první úspěchy v náročném boji s nádorovými onemocněními. Podařilo se nastartovat celopopulační adresné zvaní do preventivních screeningových programů, incidence většiny diagnóz, včetně těch nejrozšířenějších, je stabilizována, prodlužuje se dlouhodobé přežití pacientů. V žádném případě to ale neznamená, že by před českou onkologickou péčí neležely výzvy, které je třeba řešit a které stále mohou ovlivňovat životy desetitisíců současných i budoucích onkologických pacientů.

Přístup populace ke screeningu kolorektálního karcinomu v ČR
16.6.2015 IBA MU | Další informace...

Důvody nízké účasti české populace nad 50 let ve screeningu kolorektálního karcinomu hledala studie odborníků z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ústřední vojenské nemocnice Praha a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity.

Kolonoskopie odhalí prekancerózy, snižuje tak výskyt nádorů, říká lékař
31.5.2015 plzen.idnes.cz | Další informace...

Západní Čechy jsou známé tím, že je zde nejvíce lidí s rakovinou tlustého střeva a konečníku, ale i jiných nádorů. Poslední statistika z roku 2012 ukazuje, že v Plzeňském kraji tehdy onemocnělo rakovinou tlustého střeva a konečníku 517 lidí a 310 jich zemřelo. Je to nejvíc ze všech krajů. Karlovarský kraj jen mírně zaostává.

Kolorektální karcinom: výzva pro zdravý životní styl, screening a organizaci léčebné péče
29.5.2015 Tisková zpráva IBA MU | Další informace...

Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny kolorektálního karcinomu. Tradice akce, která byla založena před čtyřmi lety poslancem Evropského parlamentu RNDr. Pavlem Pocem ve spolupráci s ředitelem brněnského Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) doc. Ladislavem Duškem, opět přiláká pestré spektrum návštěvníků z mnoha evropských zemí napříč zainteresovanými skupinami bojujícími proti rakovině tlustého střeva a konečníku. Ústředním tématem programu bude zdravý životní styl, hodnocení nově zavedeného adresného zvaní občanů ČR ke screeningovým programům, a rovněž problematika dostupnosti kvalitní léčebné péče o již diagnostikované pacienty.

Zdravý životní styl před diagnózou kolorektálního karcinomu může zlepšit přežití pacientů
8.5.2015 Cancer Research UK | Další informace...

Šance na přežití kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku) je zřejmě vyšší u pacientů, kteří holdovali zdravému životnímu stylu ještě před diagnózou tohoto zhoubného nádoru. Tvrdí to alespoň výzkumníci z britského Imperial College London. Vyvážená strava, pravidelná tělesná aktivita a udržování zdravé tělesné hmotnosti podle nich souvisí s vyššími hodnotami přežití kolorektálního karcinomu.

Výsledky adresného zvaní občanů ke screeningu zhoubných nádorů za rok 2014
16.4.2015 Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR), Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (IBA MU) | Další informace...

V lednu 2014 bylo zahájeno adresné zvaní občanů do programů screeningu zhoubných nádorů, konkrétně screeningu nádorů děložního hrdla a nádorů prsu u žen, a dále nádorů tlustého střeva a konečníku (kolorekta) u žen a mužů. Cílem je posílit stávající programy prevence a zvýšit dosud nedostatečnou účast v nich – proto jsou adresně zváni občané, kteří se těchto programů dlouhodobě neúčastní a riskují tak závažné nádorové onemocnění. Projekt je koordinován Ministerstvem zdravotnictví ČR ve spolupráci se zástupci dotčených odborných společností (gynekologie, gastroenterologie, gastrointestinální onkologie, radiodiagnostika, všeobecné lékařství, PL), zástupců zdravotních pojišťoven a dalších expertů jmenovaných ministrem zdravotnictví. Své klienty (pojištěnce) zvou k preventivním vyšetřením všechny zdravotní pojišťovny, které také hradí veškerá potřebná vyšetření. Projekt je realizován s pomocí finančních prostředků z fondů EU.

Pro pacienty s kolorektálním karcinomem se připravuje kampaň Get Tested
19.3.2015 | Další informace...

24. březen je první celosvětový den pro pacienty s pokročilým kolorektálním karcinomem pořádaný International Colorectal Cancer Association. Ke kampani se připojilo České ILCO, které se snaží o osvětu týkající jak tohoto onemocnění, tak i stomie.

Češi podceňují včasný záchyt rakoviny tlustého střeva
19.3.2015 tyden.cz | Další informace...

Přestože Češi a Češky patří k světovým rekordmanům ve výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku, na její včasný záchyt stále málo myslí. Čtvrtina postižených přijde k lékaři, až když se zhoubný nádor rozšíří do celého těla, uvedla onkoložka Eva Sedláčková. Kampaň při příležitosti prvního celosvětového dne pro pacienty s pokročilým kolorektálním karcinomem 24. března upozorní, že hned na počátku by měl být proveden test, zda a jaký typ biologické léčby je pro nemocného vhodný.

Většina typů rakoviny není „prostě smůla“, upozorňuje IARC
13.1.2015 Tisková zpráva Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) | Další informace...

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), specializovaná agentura Světové zdravotnické organizace (WHO), důrazně nesouhlasí se závěry vědecké zprávy o příčinách zhoubných nádorů u lidí, která byla začátkem ledna 2015 publikována v odborném časopise Science.


Zpět