KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)

 

Národní screeningové centru Ústavu zdravotnických informaci a statistiky ČR (NSC) (IBA LF MU)
Pro veřejnost ADRESNÉ ZVANÍ Proč pozvala Vaše zdravotní pojišťovna právě Vás?

Proč pozvala Vaše zdravotní pojišťovna právě Vás k vyšetření?

Stručně řečeno, spadáte do tzv. cílové populace kolorektálního screeningu: od věku 50 let (resp. 55 let) výše máte nárok na test na skryté krvácení do stolice jednou ročně (resp. jednou za dva roky), od věku 50 let výše na screeningovou kolonoskopii jednou za 10 let (viz Screeningový proces). Náklady na toto vyšetření jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

IBA LF MU, 20. 8. 2020