KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro veřejnost KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom)

Tlusté střevo a jeho okolí

Schematický nákres tlustého střeva a jeho okolí (kliknutím obrázek zvětšíte).

Zdroj: Wikipedia

Co je tlusté střevo a jaká je jeho funkce?

Tlusté střevo je součástí trávicího systému. Velmi zjednodušeně lze říci, že po polknutí se strava dostává jícnem do žaludku, kde je natrávena žaludečními šťávami. Z žaludku se pak přesouvá do tenkého střeva, kde trávicí proces pokračuje a z potravy se vstřebává většina pro tělo potřebných látek. Tenké střevo ústí do střeva tlustého. Zde se střevní obsah zahušťuje vstřebáváním vody společně s některými minerálními látkami a střevní obsah se postupně mění ve stolici, která pak odchází z těla konečníkem. První část tlustého střeva je slepé střevo (caecum) s červovitým přívěskem (appendix vermiformis). Pokračuje pak vzestupným (colon ascendens), příčným (colon transversum) a sestupným tračníkem (colon descendens). Konečnou část tlustého střeva tvoří esovitá klička (colon sigmoideum) a pak konečník (rectum), který ústí navenek řití (anus). Střevo je zevnitř vystláno sliznicí.

Zdroj: Česká onkologická společnost

Co je to rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom)?

Naprostou většinu nádorů tlustého střeva tvoří adenokarcinomy, což jsou nádory vznikající z žlaznatých buněk střevní sliznice. V tlustém střevu se mohou vzácně vyskytovat i jiné zhoubné nádory, např. lymfom nebo karcinoid. Tyto nádory se léčí jiným způsobem než adenokarcinomy, často mají také jiné příznaky. Rakovina tlustého střeva a konečníku má mnoho společného, to vystihuje i společný název kolorektální karcinom. Jsou mezi nimi ale některé odlišnosti, především v léčbě.

Zdroj: Česká onkologická společnost

Výskyt kolorektálního karcinomu v České republice

Rakovina tlustého střeva a konečníku se v České republice vyskytuje mimořádně často. Při srovnání s jinými státy je u nás dokonce nejvyšší výskyt tohoto onemocnění. Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 8000 osob a téměř 4000 pacientů na toto onemocnění v naší zemi každoročně umírá.

Obrázek 1: Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v České republice neustále roste. Obrázek 2: Česká republika se dlouhodobě drží na několika prvních místech výskytu rakoviny tlustého střeva a konečníku mezi evropskými zeměmi.
trend incidence a mortality kolorektálního karcinomu v ČR

Podrobnější informace o výskytu kolorektálního karcinomu si můžete přečíst na stránkách Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR a Epidemiologie kolorektálního karcinomu v mezinárodním srovnání.

Související stránky

Přečtěte si také

 

Poslední aktualizace: 11. 5. 2018