KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro veřejnost KOLOREKTÁLNÍ SCREENING

Co je kolorektální screening?

Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Cílem screeningu je snížit morbiditu (nemocnost) i mortalitu (úmrtnost) na sledované onemocnění. Ke screeningovým programům jsou vhodné zejména nádory, které splňují tato kritéria:

  • mají relativně vysokou morbiditu,
  • existuje účinná léčba v časných stadiích,
  • pro detekci je k dispozici dostupný a laciný test.

Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla lacinější) a přitom účinnější léčby. V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy pro účinnost screeningových programů:

  1. rakoviny děložního čípku,
  2. rakoviny prsu,
  3. rakoviny tlustého střeva a konečníku.

Obecná doporučení

Kolorektální screening je založen na pravidelných testech okultního krvácení do stolice (TOKS) nebo na primární screeningové kolonoskopii. Zjednodušeně se dá shrnout:

Tato obecná doporučení však platí pouze pro asymptomatické jedince (tzn. osoby nepociťující žádné příznaky) a u různých lidí se mohou výrazně lišit. Podívejte se na našeho interaktivního průvodce kolorektálním screeningem, chcete-li zjistit více, jaká metoda screeningu se konkrétně pro Vás nejvíce hodí.

Obecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně snadno a účinně, jsou-li zachyceny v počátečním stadiu. Neváhejte proto s návštěvou lékaře, patříte li do rizikové skupiny.

Související stránky

Přečtěte si také

Poslední aktualizace: 2. 2. 2015