KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro veřejnost KOLOREKTÁLNÍ SCREENING Co mě čeká?

Co mě čeká při vyšetření?

V rámci prevence kolorektálního karcinomu se můžete v České republice v současné době setkat se dvěma různými typy vyšetření: testem okultního krvácení do stolice (zkráceně TOKS) a screeningovou kolonoskopií. Každý člověk starší 50 let by měl začít vážně přemýšlet o absolvování alespoň jednoho z nich. Je dobré mít na zřeteli, že mezi oběma typy vyšetření existují podstatné rozdíly (srovnej test okultního krvácení do stolice a screeningová kolonoskopie). V období mezi 50. a 54. rokem života je ideální provádět test na okultní krvácení do stolice každoročně, od 55 let výše pak ve dvouletém intervalu. Od 50 let máte možnost zvolit si mezi screeningovou kolonoskopií prováděnou jednou za 10 let, nebo TOKS. Bohužel TOKS sám o sobě nestačí ke stanovení definitivní diagnózy. Je-li výsledek testu pozitivní (tzn. jsou-li ve vzorku stolice nalezeny stopy krve), bude Vám poté doporučena kolonoskopie. Ta jako jediná totiž dokáže odhalit přesnou příčinu vašich potíží.

O primární screeningové kolonoskopii hovoříme tehdy, pokud se rozhodnete TOKS úplně vynechat. V takovém případě se doporučený interval mezi dvojicí po sobě jdoucích vyšetření zvětšuje na celých 10 let, neboť kolonoskopie poskytuje mnohem spolehlivější výsledky vyšetření. Pokud při tomto vyšetření není odhalen ani polyp (výrůstek, z něhož by se mohl vyvinout zhoubný nádor), pak máte prakticky stoprocentní jistotu, že rakovina tlustého střeva a konečníku vás během příštích deseti let nepostihne.

Někteří pacienti v této souvislosti hovoří i o pocitech studu a úzkosti, které jim brání kolonoskopii podstoupit dokonce i tehdy, když je předcházející TOKS pozitivní. V takovém případě je však potřeba si uvědomit, že lékař provádějící kolonoskopii není Vaším nepřítelem. Rozhodně není v jeho zájmu působit vám zbytečnou bolest, naopak se snaží o co nejcitlivější přístup. Obavu z případné špatné zprávy by mělo plně kompenzovat vědomí, že tato zpráva – přijde-li včas – Vám může zachránit život. Léčba zhoubného nádoru zjištěného v časném stadiu je totiž mnohem účinnější a vliv kolorektálního screeningu na snižování mortality je tedy nezpochybnitelný. Konečně jakýkoli pocit studu právě v případě rakoviny není skutečně ani trochu na místě, neboť tato nemoc si nevybírá a postihnout může kohokoli z nás.

 

Poslední aktualizace: 20. 8. 2020