KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu
Pro veřejnost KONTAKTY Další zdroje informací

Další zdroje informací

Screeningové programy v ČR

Program mamografického screeningu v České republice

www.mamo.cz

Program cervikálního screeningu v České republice

www.cervix.cz

Program kolorektálního screeningu v České republice

www.kolorektum.cz

Pacientská sdružení, zkušenosti pacientů s rakovinou tlustého střeva a konečníku

Onkologické informační zdroje: české internetové stránky

Česká onkologická společnost

www.linkos.cz

  • Oficiální stránky České onkologické společnosti, obsahující řadu užitečných informací pro pacienty a jejich blízké. Zdaleka nejobsáhlejší stránky týkající se onkologické problematiky v ČR.
Národní onkologický program on-line

www.onconet.cz

  • Národní onkologický program on-line (NOP On-line) je výzkumný projekt založený na vývoji prezentačního a komunikačního zázemí pro síť komplexních onkologických center České republiky. Naleznete zde mimo jiné přehlednou a ucelenou prezentaci sítě onkologických center s podrobnými informacemi o každém pracovišti.
Systém pro vizualizaci onkologických dat (SVOD)

www.svod.cz

  • Informační systém pro hodnocení epidemiologie zhoubných nádorů v ČR. Tento výzkumný projekt byl ustanoven na základě schválení a pod garancí Výboru České onkologické společnosti (ČOS). Výsledkem je komplexní informační portál, který zpřístupňuje více než 1,3 mil. záznamů Národního onkologického registru. Zájemci mohou podle vlastní volby snadno provádět analýzy epidemiologie nádorů, trendů, regionálních rozdílů a populačních rizik.
Prevence nádorů (MOÚ BRNO)

Prevence nádorů

  • Ověřené a spolehlivé informace přímo na www stránkách Masarykova onkologického ústavu v Brně.
 

Kampaň Nenechám se vyloučit... - www.rakovina-streva.cz

  • Kampaň prevence rakoviny tlustého střeva zaštítěná známými osobnostmi
Dialog Jessenius

Dialog Jessenius

  • Společnost zabývající se osvětou o závažných onemocněních, jejichž součástí je výroba edukačních filmů. Edukační filmy s tematikou nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění najdete na www.pruvodce-onemocnenim.cz.

Intranet České internistické společnosti

  • Intranet odborné společnosti s přístupem k mnoha informačním zdrojů včetně těch, které se zabývají kolorektálním karcinomem

Rakovina tlustého střeva a konečníku: zahraniční internetové stránky

www.cancer.gov Oficiální stránky amerického National Cancer Institute. Kromě informací o rakovině tlustého střeva a konečníku přinášejí řadu informací o dalších onkologických diagnózách, klinických studiích atd.
www.macmillan.co.uk Oficiální stránky britské neziskové organizace Macmillan, která poskytuje užitečné informace o všech onkologických diagnózách a rady pro pacienty i jejich blízké.
www.europacolon.com Europacolon je první evropskou organizací, která je zaměřena na karcinom kolorekta a snaží se sjednotit pacienty a jejich blízké, zdravotníky, politiky, média a veřejnost v boji proti této nemoci.
www.bowelcanceruk.org.uk Stránky britské neziskové organizace Bowel Cancer UK, která poskytuje užitečné informace o rakovině tlustého střeva a rady pro pacienty i jejich blízké.
www.globalcca.org Nezisková organizace Global Colon Cancer Alliance (GCCA) se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu a poskytuje informace o tomto onemocnění lékařům, pacientům i jejich blízkým na celém světě.

 

Poslední aktualizace: 13. 10. 2016