KOLOREKTUM.CZ | SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU [ISSN 1804-0888]
česky | english | mapa webu


NOP

PARTNEŘI A ODBORNÁ ZÁŠTITA PROJEKTU
Partneři a odborná záštita: MZ ČR, ČGS, SVL, SPL ČR, ČGPS, ČOS, VIZE 

 

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity     Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita
Pro veřejnost PRŮVODCE SCREENINGEM

Interaktivní průvodce screeningem kolorektálního karcinomu

 
 

 

 
 

Příznaky kolorektálního karcinomu:

Kolorektální karcinom se může projevovat celou řadou příznaků:

  • změna pravidelnosti stolice
  • průjem nebo zácpa
  • krev ve stolici
  • stolice odchází v úzkém proužku
  • další zažívací potíže (nadýmání, pocit plnosti, křeče, zvracení)
  • bolestivý odchod větrů
  • pocit nedokonalého vyprázdnění střeva
  • ztráta hmotnosti
  • únava
Všechny tyto příznaky mohou být způsobeny řadou jiných, nenádorových onemocnění, pouze lékař může určit pravé příčiny těchto potíží.

Pozoruji některý z uvedených příznaků.

Nepozoruji žádné uvedené příznaky.


Doporučení pro symptomatické pacienty:

V případě přetrvávajících obtíží neváhejte s návštěvou praktického lékaře, nebo přímo odborného gastroenterologa, který se specializuje na nemoci trávicí soustavy.


 

Zvýšené riziko kolorektálního karcinomu:

Byl Vám byl diagnostikován:

Adenomatózní polyp nebo kolorektální karcinom?

Idiopatický střevní zánět (Crohnova choroba, idiopatická proktokolitida)?

Familiární adenomatózní polypóza (FAP)?

 

Byl u Vašich rodičů, sourozenců nebo dětí diagnostikován:

Adenomatózní polyp nebo kolorektální karcinom?

Familiární adenomatózní polypóza?

 

Byli nejméně tři Vaši příbuzní postiženi kolorektálním karcinomem, zhoubným nádorem endometria (děložní sliznice), tenkého střeva, močovodu nebo ledvinné pánvičky?

Byl jeden z těchto postižených v příbuzenském vztahu 1. stupně (matka, otec, syn, dcera) ostatních dvou? (Příklady: dědeček + otec + syn, matka + její dvě děti apod.)

Byl u někoho z těchto postižených příbuzných diagnostikován zhoubný nádor před 50. rokem věku?

Pokud se u někoho z těchto postižených příbuzných objevil kolorektální karcinom, vyloučil v tomto případě lékař familiární adenomatózní polypózu?

 

Žádná z uvedených možností


Doporučení pro pacienty s dědičným rizikem:

Konzultujte riziko se svým praktickým lékařem nebo odborným gastroenterologem. Tzv. dispenzární programy představují možnost pečlivého pravidelného sledování odborným lékařem pro klienty ohrožené zvýšeným rizikem kolorektálního karcinomu. Dispenzární programy mohou zahrnovat dřívější zahájení screeningového programu, genetické poradenství u Vás i Vašich příbuzných a zejména pravidelné endoskopické kontroly u gastroenterologa.

Pamatujte, že včasná konzultace a adekvátní preventivní péče může Vám nebo Vašim blízkým zachránit život. Vždy lékaře informujte o svých onemocněních a zároveň onemocněních ve své rodině.


 

Váš věk:

Věk je důležitým rizikovým faktorem vzniku zhoubného nádoru tlustého střeva a konečníku. Od 50 let máte nárok na preventivní vyšetření plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Doporučená vyšetření pro prevenci kolorektálního karcinomu se liší dle Vašeho věku:

Je mi méně než 50 let

Je mi 50-54 let

Je mi více než 55 let


Klienti mladší 50 let:

U klientů, kteří nejsou zvláště ohroženi kolorektálním karcinomem z důvodu dědičných dispozic, roste riziko onemocnění kolorektálním karcinomem zejména po 50. roce věku. Riziko onemocnění v budoucnosti snížíte dodržováním správné životosprávy (pestrá strava s obsahem ovoce a zeleniny, omezení alkoholu a kouření a přiměřené pohybové aktivity). V případě, že se u Vás v budoucnu kdykoliv objeví příznaky spojené s kolorektálním karcinomem, neváhejte s návštěvou svého lékaře.


 

Test na okultní krvácení do stolice jedenkrát ročně:

Ve věku od 50 do 54 let máte nárok na test na okultní krvácení do stolice (TOKS) prováděný jedenkrát ročně. Tento test Vám poskytne Váš praktický lékař nebo gynekolog.

Více o testu okultního krvácení do stolice...

 

Test na okultní krvácení ve stolici je jednoduchý i zcela bezbolestný a screeningové programy prováděné tímto testem jednoznačně ukázaly snížení úmrtnosti na kolorektální karcinom. TOKS však rozhodně není definitivním "testem na rakovinu". Stejně tak může pouze signalizovat přítomnost polypů, Crohnovu nemoc, či divertikulitidu. Je-li TOKS pozitivní a chcete mít jistotu že rakovina tlustého střeva a konečníku vám nehrozí, nezbývá než se objednat na screeningovou kolonoskopii.

Více o screeningové kolonoskopii...

 

TOKS sám o sobě neřeší příčinu zhoubných nádorů – adenomové polypy v tlustém střevě a konečníku – pro dosažení účinku screeningu je tedy kolonoskopické vyšetření po pozitivním výsledku TOKS zcela nezbytné. Pro využití plného potenciálu tohoto testu je nutné vyšetření každoročně opakovat, neboť žádný test není v medicíně účinný stoprocentně. V případě, že kdykoliv zpozorujete příznaky kolorektálního karcinomu, neváhejte se obrátit na svého lékaře.


Možnost výběru screeningového vyšetření:

Ve věku od 55 let máte možnost výběru screeningového režimu, který je vhodný právě pro Vás:

 

Screeningová kolonoskopie

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku, které provádí odborný gastroenterolog ve zdravotnickém zařízení pro screeningovou kolonoskopii.

Mapa screeningových center...

Vzhledem k velmi vysoké účinnosti kolonoskopie při odhalení i vyloučení zhoubných nádorů tlustého střeva postačí vyšetření každých deset let.

 

Test na okultní krvácení do stolice

O vyšetření stolice na okultní krvácení můžete požádat Vašeho praktického lékaře nebo praktického gynekologa. Výhodou je provedení testu nenáročné pro klienta, avšak výsledky testu nejsou ani zdaleka tak spolehlivé jako výsledky screeningové kolonoskopie. Při vyšetření stolice je nezbytné pečlivě dodržet postup při odebírání vzorku, zároveň je velice důležité provádět vyšetření pravidelně každé dva roky.


Screeningová kolonoskopie:

Ve věku od 55 let máte nárok na tzv. screeningovou kolonoskopii (vyšetření tlustého střeva a konečníku odborným lékařem) jednou za deset let. Objednejte se na vyšetření v nejbližším zdravotnickém zařízení pro screeningovou kolonoskopii.

Mapa screeningových center...

 

Screeningová kolonoskopie je po všech stránkách jednoznačně efektivnější vyšetření, než test na okultní krvácení do stolice (TOKS). V případě nálezů tzv. adenomových polypů, které předchází zhoubnému nádoru, je může lékař přímo při tomto vyšetření odstranit a riziko zhoubného nádoru tak jednoduše odvrátit.

Kolonoskopie se však v očích veřejnosti vůbec dobré pověsti a řada pacientů z ní má značné obavy. Nakolik jsou tyto vlastně ale opodstatněné?

Je dobré vzít v potaz, že každý člověk má poněkud odlišně nastavený práh bolesti. Pro některé tak ani kolonoskopie nepředstavuje v podstatě žádný výraznější problém, zatímco jiní jí naopak považují za velice nepříjemný zážitek. Díky podání vhodných léků v průběhu vyšetření mohou však dnes všichni podstoupit toto nesmírně účinné vyšetření bez jakéhokoliv strádání.

Více o screeningové kolonoskopii...

 

Test na okultní krvácení do stolice jedenkrát za dva roky:

Ve věku od 55 let máte nárok na test na okultní krvácení do stolice (TOKS) prováděný jednou za dva roky. Tento test Vám poskytne Váš praktický lékař nebo gynekolog.

Více o testu okultního krvácení do stolice...

 

Test na okultní krvácení ve stolici je jednoduchý i zcela bezbolestný a screeningové programy prováděné tímto testem jednoznačně ukázaly snížení úmrtnosti na kolorektální karcinom. TOKS však rozhodně není definitivním "testem na rakovinu". Stejně tak může pouze signalizovat přítomnost polypů, Crohnovu nemoc, či divertikulitidu. Je-li TOKS pozitivní a chcete mít jistotu že rakovina tlustého střeva a konečníku vám nehrozí, nezbývá než se objednat na screeningovou kolonoskopii.

Více o screeningové kolonoskopii...

 

TOKS sám o sobě neřeší příčinu zhoubných nádorů – adenomové polypy v tlustém střevě a konečníku – pro dosažení účinku screeningu je tedy kolonoskopické vyšetření po pozitivním výsledku TOKS zcela nezbytné. TOKS není v odhalování nádorů účinný stoprocentně, je tedy nutné jej podstoupit každé dva roky.

Od 55 let máte rovněž možnost podstoupit přímo screeningovou kolonoskopii. Toto vyšetření je jednoznačně efektivnější, díky tomu Vám postačí podstoupit toto vyšetření jednou za 10 let.