Analýza výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 2021

16. 12. 2021 | Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU)


Předložená analýza nejdříve popisuje populační data o epidemiologii kolorektálního karcinomu. Dále jsou analyzovány výsledky programu podle dat zdravotních pojišťoven a je vyhodnocen dopad pandemie COVID-19 na screening kolorektálního karcinomu. Prezentovány jsou rovněž výsledky z Registru preventivních kolonoskopií, který je provozován na Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (IBA LF MU).

Analýza výkonnosti screeningu kolorektálního karcinomu v ČR: prosinec 2021

Ilustrační obrázek: depositphotos.com

Epidemiologické charakteristiky KRK vykazují velmi pozitivní trendy, úmrtnost na kolorektální karcinom dlouhodobě klesá, v poslední dekádě sledujeme pokles úmrtnosti o téměř 30 %. Podobný trend sledujeme i u incidence kolorektálního karcinomu, kde v poslední dekádě pozorujeme pokles o více než 20 %. V mezinárodním srovnání dat dosahuje ČR velmi dobrých výsledků (zejména s ohledem na pokles úmrtnosti).

Screeningový program kolorektálního karcinomu dosahuje v populaci všech osob od 50 let věku (do roku 2019) pokrytí kolem 30 %, v posledním roce se pokrytí z důvodu pandemie COVID-19 snížilo. Mezi kraji ČR jsou patrné velké rozdíly v pokrytí. Při hodnocení rozšířeného tříletého intervalu a zahrnutí diagnostických výkonů dosahuje tzv. úplné pokrytí populace screeningu téměř 50 %.

Z analýzy dat NRHZS vyplývá, že ve srovnání s rokem 2019 poklesl v roce 2020 počet provedených screeningových TOKS o 16,9 % a screeningových kolonoskopií o 12,0 %. Počet provedených vyšetření v 1. pololetí roku 2021 ve srovnání s 1. pololetím roku 2019 poklesl v případě screeningových TOKS o 7,2 % a screeningových kolonoskopií o 0,4 %. 

Registr screeningu KRK vedený IBA LF MU umožňuje doplnit monitoring o další indikátory kvality. Ročně je odstraněno přibližně 13 tisíc adenomových polypů, z nichž velká část může představovat prekancerózy. Se zvyšováním objemu TOKS+ kolonoskopií dochází k navýšení průměrných čekacích dob.

Klíčová slova: screening kolorektálního karcinomu, Registr preventivních kolonoskopií

ČLÁNKY S PODOBNOU TEMATIKOU