KOLOREKTUM.CZ | COLORECTAL CANCER SCREENING [ISSN 1804-0888]
česky | english | site map
For health professionals COLORECTAL SCREENING Board of Colorectal Cancer Screening

Prof Přemysl Frič, MD, PhD

Contacts:

e-mail:
phone:+420 973 203 059

Publications:


ISI-listed journal papers

Frič, P., Zavoral, M., Dvořáková, H., Zoubek, V., Roth, Z.: An adapted program of colorectal cancer screening--7 years experience and cost-benefit analysis, in: Hepatogastroenterology, 1994, vol. 41, No. 5, p. 413-6.

Journal papers without impact factor

Frič, P., Zoubek, V., Dvořáková, H., Roth, Z.: [Costs and benefits of screening for colorectal tumors using the Hemoccult test in asymptomatic individuals 45-60 years of age], in: Časopis lékařů českých, 1991, vol. 130, No. 12, p. 370-3.

Books and book chapters

Frič, P.: The use of haemoccult test in the early diagnosis of colerectal cancer - experience from six pilot studies in Czechoslovakia, in: Haemoccult screening for the early detection of colorectal cancer Schattauer, Stuttgart 1986, p. 73-74

Journal papers without impact factor

Frič, P., Zavoral, M.: Dispenzární programy vysokorizikových skupin kolorektálního karcinomu, in: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2006, vol. 60, No. 5, p. 199-200

Frič, P., Zavoral, M, Seifert, B, Pokorný, P, Suchánek, Š: Screening sporadického kolorektálního karcinomu v ČR, in: Interní medicína pro praxi, 2007, No. 5, p. 221-224

Zavoral, M., Závada, F, Frič, P: Český národní program sekundární prevence kolorektálního karcinomu, in: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, 2005, vol. 59, No. 1, p. 7-10

ISI-listed journal papers

Zavoral, M., Závada, F, Šálek, C, Frič, P: Czech Society of Gastroenterology: Colorectal Cancer Screening in the Czech Republic, in: Endoscopy, 2006, vol. 38, No. 5, p. 550-551

Journal papers without impact factor

Frič, P., Zavoral, M., Čekal, J., et al.: Screening kolorektálního karcinomu v současném systému zdravotní péče. (Pražský projekt), in: Endoskopie, 1999, roč. 8, s. 39-45


Back to list