Legislativa, formuláře, doporučené postupy

Do programu kolorektálního screeningu je v současnosti zapojeno několik desítek zdravotnických zařízení pro screeningovou kolonoskopii, jejichž činnost je průběžně monitorována a kontrolována podle transparentních pravidel. Na této stránce najdete dokumenty související s legislativou kolorektálního screeningu v České republice a další užitečné informace.

Legislativa související s kolorektálním screeningem

 Věstník MZ ČR č. 11/2023 (str. 134): Úprava Věstníku MZ ČR částka 1/2009 Standard při poskytování a vykazování screeningu nádorů kolorekta v České republice (PDF soubor, 3.7 MB)

 Věstník MZ ČR č. 09/2020 (str. 161): Úprava Věstníku MZ ČR částka 1/2009 Standard při poskytování a vykazování screeningu nádorů kolorekta v České republice (PDF soubor, 971 kB)

 Věstník MZ ČR č. 01/2009 (str. 20-23): Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice (PDF soubor, 90 kB)

 Vyhláška MZ ČR č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách (odkaz vede na web zakonyprolidi.cz)

Formuláře pro kolonoskopická pracoviště

Formulář pro udělení statutu pracoviště pro screeningovou kolonoskopii v programu screeningu kolorektálního karcinomu naleznete na stránce https://www.mzcr.cz/category/programy-a-strategie/screeningove-programy/

Doporučené postupy a standardy

 Official Journal of the European Union: Council Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC) ( PDF file in English, 93 kB)

 European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis, 1st Edition. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2010. ISBN 978-92-79-16435-4 doi: 10.2772/1458 (český název: Evropské směrnice pro zajištění kvality screeningu a diagnostiky kolorektálního karcinomu) (odkaz vede na web doi.org)

 EU Health Promotion Knowledge Gateway: Colorectal cancer (odkaz vede na web europa.eu)

 Kolorektální karcinom – guidelines České gastroenterologické společnosti (Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP) (odkaz vede na web prolekare.cz)

 Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva (Doporučené postupy České gastroenterologické společnosti ČLS JEP) (PDF soubor na webu cgs-cls.cz, 460 kB)